Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Robert Bosch AS
Juridisk navn:  Robert Bosch AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64878900
Bedriftssenteret Postboks 474 Rosenholmveien 25 Fax: 66806327
1411 Kolbotn 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 910749854
Aksjekapital: 30.000.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 12/4/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.25%
Resultat  
  
-44.8%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 807.234.000 725.571.000 751.496.000 702.865.000 649.503.000
Resultat: 14.839.000 26.884.000 18.864.000 17.476.000 7.846.000
Egenkapital: 47.049.000 47.049.000 47.049.000 47.049.000 47.049.000
Regnskap for  Robert Bosch AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 807.234.000 725.571.000 751.496.000 702.865.000 649.503.000
Driftskostnader -792.923.000 -698.873.000 -732.556.000 -685.411.000 -641.211.000
Driftsresultat 14.310.000 26.698.000 18.939.000 17.455.000 8.291.000
Finansinntekter 1.522.000 1.058.000 1.101.000 1.073.000 631.000
Finanskostnader -994.000 -873.000 -1.176.000 -1.052.000 -1.077.000
Finans 528.000 185.000 -75.000 21.000 -446.000
Resultat før skatt 14.839.000 26.884.000 18.864.000 17.476.000 7.846.000
Skattekostnad -3.322.000 -6.013.000 -4.733.000 -4.623.000 -2.523.000
Årsresultat 11.517.000 20.871.000 14.131.000 12.853.000 5.323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.639.000 8.507.000 8.860.000 8.805.000 8.876.000
Sum omløpsmidler 197.513.000 166.570.000 175.687.000 207.223.000 165.306.000
Sum eiendeler 206.152.000 175.077.000 184.547.000 216.028.000 174.182.000
Sum opptjent egenkapital 17.049.000 17.049.000 17.049.000 17.049.000 17.049.000
Sum egenkapital 47.049.000 47.049.000 47.049.000 47.049.000 47.049.000
Sum langsiktig gjeld 26.171.000 22.588.000 22.982.000 23.839.000 25.064.000
Sum kortsiktig gjeld 132.932.000 105.439.000 114.515.000 145.140.000 102.069.000
Sum gjeld og egenkapital 206.152.000 175.076.000 184.546.000 216.028.000 174.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 807.220.000 725.571.000 751.485.000 702.865.000 649.229.000
Andre inntekter 13.000 0 11.000 0 274.000
Driftsinntekter 807.234.000 725.571.000 751.496.000 702.865.000 649.503.000
Varekostnad -650.199.000 -557.742.000 -589.406.000 -543.955.000 -498.928.000
Lønninger -51.433.000 -46.523.000 -53.472.000 -50.551.000 -63.976.000
Avskrivning -502.000 -573.000 -598.000 -524.000 -433.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.789.000 -94.035.000 -89.080.000 -90.381.000 -77.874.000
Driftskostnader -792.923.000 -698.873.000 -732.556.000 -685.411.000 -641.211.000
Driftsresultat 14.310.000 26.698.000 18.939.000 17.455.000 8.291.000
Finansinntekter 1.522.000 1.058.000 1.101.000 1.073.000 631.000
Finanskostnader -994.000 -873.000 -1.176.000 -1.052.000 -1.077.000
Finans 528.000 185.000 -75.000 21.000 -446.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -11.517.000 -20.871.000 0 0 0
Årsresultat 11.517.000 20.871.000 14.131.000 12.853.000 5.323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.319.000 6.447.000 6.464.000 7.342.000 7.694.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.320.000 2.060.000 2.396.000 1.464.000 1.182.000
Sum varige driftsmidler 1.320.000 2.060.000 2.396.000 1.464.000 1.182.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.639.000 8.507.000 8.860.000 8.805.000 8.876.000
Varebeholdning 2.273.000 2.425.000 2.148.000 1.984.000 2.388.000
Kundefordringer 191.980.000 158.571.000 152.267.000 155.764.000 120.106.000
Andre fordringer 1.265.000 3.595.000 3.050.000 1.518.000 2.302.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.995.000 1.979.000 18.221.000 47.956.000 40.510.000
Sum omløpsmidler 197.513.000 166.570.000 175.687.000 207.223.000 165.306.000
Sum eiendeler 206.152.000 175.077.000 184.547.000 216.028.000 174.182.000
Sum opptjent egenkapital 17.049.000 17.049.000 17.049.000 17.049.000 17.049.000
Sum egenkapital 47.049.000 47.049.000 47.049.000 47.049.000 47.049.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.171.000 22.588.000 22.982.000 23.839.000 25.064.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.171.000 22.588.000 22.982.000 23.839.000 25.064.000
Leverandørgjeld 63.932.000 9.308.000 11.961.000 5.723.000 8.412.000
Betalbar skatt 4.182.000 6.002.000 3.860.000 4.272.000 5.388.000
Skyldig offentlige avgifter 32.226.000 27.601.000 31.121.000 26.956.000 12.371.000
Utbytte -11.517.000 -20.871.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.592.000 62.528.000 67.573.000 108.189.000 75.897.000
Sum kortsiktig gjeld 132.932.000 105.439.000 114.515.000 145.140.000 102.069.000
Sum gjeld og egenkapital 206.152.000 175.076.000 184.546.000 216.028.000 174.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.581.000 61.131.000 61.172.000 62.083.000 63.237.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.5 1.4 1.6
Soliditet 22.8 26.9 25.5 21.8 2
Resultatgrad 1.8 3.7 2.5 2.5 1.3
Rentedekningsgrad 14.4 30.6 16.1 16.6 7.7
Gjeldsgrad 3.4 2.7 2.9 3.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 7.7 15.9 10.9 8.6 5.1
Signatur
05.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV MINST ETT MEDLEM SKAL VÆRE
VALGT AV AKSJONÆRENE.
Prokurister
13.02.2015
Prokura i fellesskap
Pedersen Thore Henjum
King Anne Marit Snoksrud
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex