Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Robert Olsen AS
Juridisk navn:  Robert Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69184147
Rødsveien 53 Rødsveien 53 Fax: 69188086
1781 Halden 1781 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 932609630
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25%
Resultat  
  
53.61%
Egenkapital  
  
-5.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.105.000 884.000 1.277.000 960.000 960.000
Resultat: 404.000 263.000 583.000 656.000 593.000
Egenkapital: 3.621.000 3.851.000 3.664.000 4.445.000 3.872.000
Regnskap for  Robert Olsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.105.000 884.000 1.277.000 960.000 960.000
Driftskostnader -657.000 -489.000 -519.000 -467.000 -391.000
Driftsresultat 449.000 395.000 758.000 493.000 568.000
Finansinntekter 15.000 16.000 7.000 359.000 235.000
Finanskostnader -61.000 -148.000 -182.000 -195.000 -210.000
Finans -46.000 -132.000 -175.000 164.000 25.000
Resultat før skatt 404.000 263.000 583.000 656.000 593.000
Skattekostnad -133.000 -76.000 -363.000 -84.000 -100.000
Årsresultat 270.000 187.000 219.000 572.000 493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.350.000 6.455.000 6.113.000 8.619.000 8.441.000
Sum omløpsmidler 1.837.000 1.325.000 1.857.000 985.000 786.000
Sum eiendeler 5.187.000 7.780.000 7.970.000 9.604.000 9.227.000
Sum opptjent egenkapital 3.591.000 3.821.000 3.634.000 4.415.000 3.842.000
Sum egenkapital 3.621.000 3.851.000 3.664.000 4.445.000 3.872.000
Sum langsiktig gjeld 990.000 3.696.000 3.399.000 4.902.000 5.167.000
Sum kortsiktig gjeld 576.000 234.000 907.000 257.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 5.187.000 7.781.000 7.970.000 9.604.000 9.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.105.000 884.000 1.277.000 960.000 960.000
Driftsinntekter 1.105.000 884.000 1.277.000 960.000 960.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -428.000 -342.000 -337.000 -327.000 -311.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -147.000 -182.000 -140.000 -80.000
Driftskostnader -657.000 -489.000 -519.000 -467.000 -391.000
Driftsresultat 449.000 395.000 758.000 493.000 568.000
Finansinntekter 15.000 16.000 7.000 359.000 235.000
Finanskostnader -61.000 -148.000 -182.000 -195.000 -210.000
Finans -46.000 -132.000 -175.000 164.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -1.000.000 0 -500.000
Årsresultat 270.000 187.000 219.000 572.000 493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 257.000 239.000
Fast eiendom 2.266.000 5.254.000 5.449.000 7.666.000 7.473.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 661.000 779.000 242.000 274.000 306.000
Sum varige driftsmidler 2.927.000 6.033.000 5.691.000 7.940.000 7.779.000
Sum finansielle anleggsmidler 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000
Sum anleggsmidler 3.350.000 6.455.000 6.113.000 8.619.000 8.441.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 0 0 0 16.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.826.000 1.295.000 1.857.000 985.000 770.000
Sum omløpsmidler 1.837.000 1.325.000 1.857.000 985.000 786.000
Sum eiendeler 5.187.000 7.780.000 7.970.000 9.604.000 9.227.000
Sum opptjent egenkapital 3.591.000 3.821.000 3.634.000 4.415.000 3.842.000
Sum egenkapital 3.621.000 3.851.000 3.664.000 4.445.000 3.872.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 270.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 990.000 3.696.000 3.399.000 4.902.000 5.167.000
Leverandørgjeld 5.000 11.000 16.000 0
Betalbar skatt 133.000 76.000 106.000 101.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 172.000 152.000 169.000 131.000 85.000
Utbytte -500.000 0 -1.000.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 120.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 576.000 234.000 907.000 257.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 5.187.000 7.781.000 7.970.000 9.604.000 9.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.261.000 1.091.000 950.000 728.000 599.000
Likviditetsgrad 1 3.2 5.7 2 3.8 4.2
Likviditetsgrad 2 3.2 5.7 2 3.8 4.2
Soliditet 69.8 49.5 4 46.3 4
Resultatgrad 40.6 44.7 59.4 51.4 59.2
Rentedekningsgrad 7.4 2.7 4.2 2.5 2.7
Gjeldsgrad 0.4 1 1.2 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 8.9 5.3 9.6 8.9 8.7
Signatur
03.03.2021
SIGNATUR
OLSEN ROBERT GUNNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex