Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Robotech AS
Juridisk navn:  Robotech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64858020
Postboks 1303 Anolitv 10-12 Fax: 64858021
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 945345144
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/10/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.59%
Resultat  
  
-90.89%
Egenkapital  
  
44.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 543.000 1.099.000 2.418.000 2.068.000 5.776.000
Resultat: 85.000 933.000 888.000 -829.000 -845.000
Egenkapital: -105.000 -190.000 -1.123.000 -2.011.000 -1.183.000
Regnskap for  Robotech AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 543.000 1.099.000 2.418.000 2.068.000 5.776.000
Driftskostnader -458.000 -176.000 -1.513.000 -2.806.000 -6.619.000
Driftsresultat 85.000 924.000 904.000 -738.000 -843.000
Finansinntekter 99.000 10.000 -14.000 -15.000 12.000
Finanskostnader -99.000 0 -2.000 -76.000 -13.000
Finans 10.000 -16.000 -91.000 -1.000
Resultat før skatt 85.000 933.000 888.000 -829.000 -845.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 933.000 888.000 -829.000 -845.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 275.000 294.000 508.000 1.020.000 2.760.000
Sum eiendeler 275.000 294.000 508.000 1.020.000 2.760.000
Sum opptjent egenkapital -605.000 -690.000 -1.623.000 -2.511.000 -1.683.000
Sum egenkapital -105.000 -190.000 -1.123.000 -2.011.000 -1.183.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.621.000 2.620.000 2.257.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 484.000 11.000 412.000 1.686.000
Sum gjeld og egenkapital 275.000 294.000 509.000 1.021.000 2.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 543.000 868.000 2.187.000 2.068.000 5.776.000
Andre inntekter 232.000 231.000 0 0
Driftsinntekter 543.000 1.099.000 2.418.000 2.068.000 5.776.000
Varekostnad -2.000 -10.000 -814.000 -1.011.000 -4.263.000
Lønninger -270.000 5.000 -331.000 -1.237.000 -1.812.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -186.000 -171.000 -368.000 -558.000 -544.000
Driftskostnader -458.000 -176.000 -1.513.000 -2.806.000 -6.619.000
Driftsresultat 85.000 924.000 904.000 -738.000 -843.000
Finansinntekter 99.000 10.000 -14.000 -15.000 12.000
Finanskostnader -99.000 0 -2.000 -76.000 -13.000
Finans 10.000 -16.000 -91.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 933.000 888.000 -829.000 -845.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 320.000 358.000
Kundefordringer 121.000 137.000 75.000 265.000 1.483.000
Andre fordringer 5.000 0 92.000 75.000
Sum investeringer 1.000 1.000 12.000 36.000 468.000
Kasse, bank 153.000 151.000 421.000 307.000 376.000
Sum omløpsmidler 275.000 294.000 508.000 1.020.000 2.760.000
Sum eiendeler 275.000 294.000 508.000 1.020.000 2.760.000
Sum opptjent egenkapital -605.000 -690.000 -1.623.000 -2.511.000 -1.683.000
Sum egenkapital -105.000 -190.000 -1.123.000 -2.011.000 -1.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.621.000 2.620.000 2.257.000
Leverandørgjeld 10.000 0 32.000 166.000 1.211.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 22.000 -21.000 87.000 276.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 307.000 462.000 0 159.000 198.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 484.000 11.000 412.000 1.686.000
Sum gjeld og egenkapital 275.000 294.000 509.000 1.021.000 2.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -105.000 -190.000 497.000 608.000 1.074.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 46.2 2.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 46.2 1.7 1.4
Soliditet -38.2 -64.6 -220.6 -42.9
Resultatgrad 15.7 84.1 37.4 -35.7 -14.6
Rentedekningsgrad 0.9 4 -9.7 -64.8
Gjeldsgrad -3.6 -2.5 -1.5 -1.5 -3.3
Total kapitalrentabilitet 66.9 317.7 174.9 -73.8 -30.1
Signatur
17.11.2021
FIRMA TEGNES AV STYRET.
Prokurister
17.11.2021
Prokura hver for seg
Sørlie Jan Tore
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex