Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Robru Handelslag Sa
Juridisk navn:  Robru Handelslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32077505
Robru Robru Fax: 32077501
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 981935098
Aksjekapital: 27.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/13/2000
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.03%
Resultat  
  
611.85%
Egenkapital  
  
46.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.579.000 8.328.000 7.822.000 7.824.000 8.265.000
Resultat: 961.000 135.000 -164.000 278.000 203.000
Egenkapital: 2.427.000 1.661.000 1.532.000 1.699.000 1.484.000
Regnskap for  Robru Handelslag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.579.000 8.328.000 7.822.000 7.824.000 8.265.000
Driftskostnader -9.593.000 -8.150.000 -7.992.000 -7.545.000 -8.060.000
Driftsresultat 985.000 179.000 -170.000 279.000 205.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 1.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -44.000 0 -2.000 -3.000
Finans -24.000 -43.000 7.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 961.000 135.000 -164.000 278.000 203.000
Skattekostnad -194.000 -6.000 -3.000 -63.000 -55.000
Årsresultat 766.000 129.000 -167.000 215.000 148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.251.000 1.139.000 1.110.000 467.000 471.000
Sum omløpsmidler 2.856.000 1.895.000 1.469.000 1.887.000 1.572.000
Sum eiendeler 4.107.000 3.034.000 2.579.000 2.354.000 2.043.000
Sum opptjent egenkapital 2.404.000 1.638.000 1.509.000 1.672.000 1.457.000
Sum egenkapital 2.427.000 1.661.000 1.532.000 1.699.000 1.484.000
Sum langsiktig gjeld 568.000 731.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.112.000 643.000 1.047.000 655.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 4.107.000 3.035.000 2.579.000 2.354.000 2.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.431.000 8.155.000 7.674.000 7.685.000 8.160.000
Andre inntekter 147.000 173.000 148.000 139.000 105.000
Driftsinntekter 10.579.000 8.328.000 7.822.000 7.824.000 8.265.000
Varekostnad -7.304.000 -5.911.000 -5.909.000 -5.499.000 -6.124.000
Lønninger -1.337.000 -1.254.000 -1.212.000 -1.209.000 -1.174.000
Avskrivning -189.000 -168.000 -79.000 -66.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -763.000 -817.000 -792.000 -771.000 -686.000
Driftskostnader -9.593.000 -8.150.000 -7.992.000 -7.545.000 -8.060.000
Driftsresultat 985.000 179.000 -170.000 279.000 205.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 1.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -44.000 0 -2.000 -3.000
Finans -24.000 -43.000 7.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 766.000 129.000 -167.000 215.000 148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 64.000 78.000 93.000 108.000 244.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.188.000 1.061.000 1.017.000 357.000 225.000
Sum varige driftsmidler 1.251.000 1.139.000 1.110.000 465.000 469.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 1.251.000 1.139.000 1.110.000 467.000 471.000
Varebeholdning 715.000 651.000 580.000 553.000 614.000
Kundefordringer 1.000 0 139.000 0 -5.000
Andre fordringer 531.000 327.000 498.000 284.000 261.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.610.000 916.000 251.000 1.050.000 702.000
Sum omløpsmidler 2.856.000 1.895.000 1.469.000 1.887.000 1.572.000
Sum eiendeler 4.107.000 3.034.000 2.579.000 2.354.000 2.043.000
Sum opptjent egenkapital 2.404.000 1.638.000 1.509.000 1.672.000 1.457.000
Sum egenkapital 2.427.000 1.661.000 1.532.000 1.699.000 1.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 568.000 731.000 0 0 0
Leverandørgjeld 631.000 370.000 796.000 366.000 306.000
Betalbar skatt 185.000 6.000 3.000 63.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 102.000 69.000 60.000 86.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 198.000 188.000 140.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 1.112.000 643.000 1.047.000 655.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 4.107.000 3.035.000 2.579.000 2.354.000 2.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.744.000 1.252.000 422.000 1.232.000 1.013.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.9 1.4 2 2.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 0.8 2 1.7
Soliditet 59.1 54.7 59.4 72.2 72.6
Resultatgrad 9.3 2.1 -2.2 3.6 2.5
Rentedekningsgrad 39.4 4.1 139.5 68.3
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.7 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 24.0 5.9 -6.3 11.9 10.1
Signatur
08.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex