Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rockpartner Enterprises As
Juridisk navn:  Rockpartner Enterprises As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72841000
Postboks 100 Heimdal Fritz Aabakkens Vei 6 Fax: 72841010
7473 Trondheim 7072 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992174595
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/8/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.89%
Resultat  
  
86.63%
Egenkapital  
  
23.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.532.000 5.325.000 5.234.000 2.957.000 691.000
Resultat: 754.000 404.000 1.077.000 368.000 56.000
Egenkapital: 1.759.000 1.422.000 1.117.000 288.000 6.000
Regnskap for  Rockpartner Enterprises As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.532.000 5.325.000 5.234.000 2.957.000 691.000
Driftskostnader -3.796.000 -4.927.000 -4.159.000 -2.587.000 -630.000
Driftsresultat 736.000 398.000 1.075.000 370.000 61.000
Finansinntekter 18.000 10.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -3.000 -7.000
Finans 18.000 5.000 2.000 -2.000 -6.000
Resultat før skatt 754.000 404.000 1.077.000 368.000 56.000
Skattekostnad -167.000 -98.000 -248.000 -86.000 0
Årsresultat 587.000 306.000 829.000 282.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.628.000 975.000 382.000 128.000 0
Sum omløpsmidler 1.490.000 1.468.000 2.195.000 1.099.000 212.000
Sum eiendeler 3.118.000 2.443.000 2.577.000 1.227.000 212.000
Sum opptjent egenkapital 1.659.000 1.322.000 1.017.000 188.000 -94.000
Sum egenkapital 1.759.000 1.422.000 1.117.000 288.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 113.000 103.000 98.000 77.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.245.000 917.000 1.362.000 862.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 3.117.000 2.442.000 2.577.000 1.227.000 212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.523.000 5.325.000 5.184.000 2.957.000 691.000
Andre inntekter 8.000 0 50.000 0 0
Driftsinntekter 4.532.000 5.325.000 5.234.000 2.957.000 691.000
Varekostnad -550.000 -907.000 -887.000 -363.000 -284.000
Lønninger -1.987.000 -1.971.000 -2.180.000 -1.306.000 0
Avskrivning -103.000 -72.000 -43.000 -17.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.156.000 -1.977.000 -1.049.000 -901.000 -346.000
Driftskostnader -3.796.000 -4.927.000 -4.159.000 -2.587.000 -630.000
Driftsresultat 736.000 398.000 1.075.000 370.000 61.000
Finansinntekter 18.000 10.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -3.000 -7.000
Finans 18.000 5.000 2.000 -2.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Årsresultat 587.000 306.000 829.000 282.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.067.000 514.000 0 0 0
Maskiner anlegg 174.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 387.000 461.000 382.000 128.000 0
Sum varige driftsmidler 1.628.000 975.000 382.000 128.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.628.000 975.000 382.000 128.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 369.000 18.000 424.000 349.000 84.000
Andre fordringer 17.000 571.000 8.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.104.000 879.000 1.763.000 749.000 122.000
Sum omløpsmidler 1.490.000 1.468.000 2.195.000 1.099.000 212.000
Sum eiendeler 3.118.000 2.443.000 2.577.000 1.227.000 212.000
Sum opptjent egenkapital 1.659.000 1.322.000 1.017.000 188.000 -94.000
Sum egenkapital 1.759.000 1.422.000 1.117.000 288.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 28.000 23.000 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 113.000 103.000 98.000 77.000 154.000
Leverandørgjeld 67.000 11.000 123.000 83.000 1.000
Betalbar skatt 157.000 93.000 229.000 82.000 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 101.000 341.000 235.000 0
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 650.000 713.000 669.000 462.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.245.000 917.000 1.362.000 862.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 3.117.000 2.442.000 2.577.000 1.227.000 212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 245.000 551.000 833.000 237.000 160.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.6 1.3 4.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.6 1.3 4.1
Soliditet 56.4 58.2 43.3 23.5 2.8
Resultatgrad 16.2 7.5 20.5 12.5 8.8
Rentedekningsgrad 79.6 1 123.3 8.7
Gjeldsgrad 0.8 0.7 1.3 3.3 34.3
Total kapitalrentabilitet 24.2 16.7 41.8 30.2 29.2
Signatur
24.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex