Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogaland A- Senter AS
Juridisk navn:  Rogaland A- Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51729000
Postboks 5001 Dusavik Dusavikveien 216 Fax: 51729060
4084 Stavanger 4028 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 986476695
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 170
Etableringsdato: 1/2/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.47%
Resultat  
  
24.29%
Egenkapital  
  
7.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 128.919.000 127.052.000 127.309.000 125.971.000 122.294.000
Resultat: 1.494.000 1.202.000 3.182.000 1.514.000 9.000
Egenkapital: 21.431.000 19.938.000 18.735.000 15.553.000 14.039.000
Regnskap for  Rogaland A- Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 128.919.000 127.052.000 127.309.000 125.971.000 122.294.000
Driftskostnader -127.967.000 -126.029.000 -124.164.000 -124.486.000 -122.433.000
Driftsresultat 953.000 1.023.000 3.146.000 1.485.000 -138.000
Finansinntekter 541.000 181.000 62.000 30.000 159.000
Finanskostnader 0 -1.000 -25.000 -1.000 -12.000
Finans 541.000 180.000 37.000 29.000 147.000
Resultat før skatt 1.494.000 1.202.000 3.182.000 1.514.000 9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.494.000 1.202.000 3.182.000 1.514.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.761.000 14.288.000 14.505.000 15.170.000 16.116.000
Sum omløpsmidler 38.847.000 39.179.000 27.926.000 21.482.000 19.796.000
Sum eiendeler 54.608.000 53.467.000 42.431.000 36.652.000 35.912.000
Sum opptjent egenkapital 19.431.000 17.938.000 16.735.000 13.553.000 12.039.000
Sum egenkapital 21.431.000 19.938.000 18.735.000 15.553.000 14.039.000
Sum langsiktig gjeld 14.912.000 12.212.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.265.000 21.318.000 23.696.000 21.098.000 21.873.000
Sum gjeld og egenkapital 54.608.000 53.468.000 42.431.000 36.651.000 35.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.766.000 124.888.000 125.287.000 123.516.000 120.034.000
Andre inntekter 2.153.000 2.164.000 2.022.000 2.455.000 2.260.000
Driftsinntekter 128.919.000 127.052.000 127.309.000 125.971.000 122.294.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -96.279.000 -96.121.000 -94.135.000 -92.779.000 -86.598.000
Avskrivning -1.856.000 -1.806.000 -1.698.000 -1.776.000 -1.479.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.832.000 -28.102.000 -28.331.000 -29.931.000 -34.356.000
Driftskostnader -127.967.000 -126.029.000 -124.164.000 -124.486.000 -122.433.000
Driftsresultat 953.000 1.023.000 3.146.000 1.485.000 -138.000
Finansinntekter 541.000 181.000 62.000 30.000 159.000
Finanskostnader 0 -1.000 -25.000 -1.000 -12.000
Finans 541.000 180.000 37.000 29.000 147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.494.000 1.202.000 3.182.000 1.514.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.364.000 10.286.000 10.046.000 10.775.000 10.795.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.397.000 4.002.000 4.459.000 4.395.000 5.321.000
Sum varige driftsmidler 15.761.000 14.288.000 14.505.000 15.170.000 16.116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.761.000 14.288.000 14.505.000 15.170.000 16.116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 118.000 352.000 290.000 1.027.000 760.000
Sum investeringer 7.767.000 7.472.000 7.296.000 0 0
Kasse, bank 30.962.000 31.355.000 20.340.000 20.454.000 19.035.000
Sum omløpsmidler 38.847.000 39.179.000 27.926.000 21.482.000 19.796.000
Sum eiendeler 54.608.000 53.467.000 42.431.000 36.652.000 35.912.000
Sum opptjent egenkapital 19.431.000 17.938.000 16.735.000 13.553.000 12.039.000
Sum egenkapital 21.431.000 19.938.000 18.735.000 15.553.000 14.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.912.000 12.212.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.912.000 12.212.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.923.000 2.345.000 3.677.000 1.715.000 1.993.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.440.000 7.485.000 6.996.000 6.827.000 6.468.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.903.000 11.488.000 13.024.000 12.556.000 13.412.000
Sum kortsiktig gjeld 18.265.000 21.318.000 23.696.000 21.098.000 21.873.000
Sum gjeld og egenkapital 54.608.000 53.468.000 42.431.000 36.651.000 35.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.582.000 17.861.000 4.230.000 384.000 -2.077.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.8 1.2 1 0.9
Likviditetsgrad 2 2.1 1.8 1.2 1 1.0
Soliditet 39.2 37.3 44.2 42.4 39.1
Resultatgrad 0.7 0.8 2.5 1.2 -0.1
Rentedekningsgrad 1 125.8 1 1.8
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.3 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 2.7 2.3 7.6 4.1 0.1
Signatur
01.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex