Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogaland Arboret
Juridisk navn:  Rogaland Arboret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51672107
Espelandveien 240 Espelandveien 240 Fax: 51675202
4337 Sandnes 4337 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 870920342
Aksjekapital: 100 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 3/7/1973 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bryne Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.27%
Resultat  
  
-21.07%
Egenkapital  
  
10.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.749.000 5.413.000 4.233.000 4.739.000 4.504.000
Resultat: 1.075.000 1.362.000 -180.000 -18.000 362.000
Egenkapital: 11.025.000 9.951.000 8.589.000 8.768.000 8.786.000
Regnskap for  Rogaland Arboret
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.749.000 5.413.000 4.233.000 4.739.000 4.504.000
Driftskostnader -3.687.000 -4.063.000 -4.441.000 -4.782.000 -4.204.000
Driftsresultat 1.062.000 1.349.000 -208.000 -42.000 299.000
Finansinntekter 12.000 17.000 29.000 25.000 63.000
Finanskostnader -3.000 0 0 0
Finans 12.000 14.000 28.000 25.000 63.000
Resultat før skatt 1.075.000 1.362.000 -180.000 -18.000 362.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.075.000 1.362.000 -180.000 -18.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.695.000 6.640.000 6.464.000 6.464.000 5.374.000
Sum omløpsmidler 5.418.000 4.443.000 2.910.000 3.473.000 4.616.000
Sum eiendeler 12.113.000 11.083.000 9.501.000 9.937.000 9.990.000
Sum opptjent egenkapital 10.925.000 9.851.000 8.489.000 8.668.000 8.686.000
Sum egenkapital 11.025.000 9.951.000 8.589.000 8.768.000 8.786.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.087.000 1.132.000 913.000 1.169.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 12.112.000 11.083.000 9.501.000 9.937.000 9.990.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.720.000 4.270.000 3.159.000 3.659.000 3.278.000
Andre inntekter 1.029.000 1.142.000 1.074.000 1.080.000 1.227.000
Driftsinntekter 4.749.000 5.413.000 4.233.000 4.739.000 4.504.000
Varekostnad -5.000 -9.000 -15.000 -226.000 -20.000
Lønninger -2.638.000 -2.718.000 -3.303.000 -2.978.000 -3.091.000
Avskrivning -58.000 -62.000 -35.000 -48.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -986.000 -1.274.000 -1.089.000 -1.530.000 -1.016.000
Driftskostnader -3.687.000 -4.063.000 -4.441.000 -4.782.000 -4.204.000
Driftsresultat 1.062.000 1.349.000 -208.000 -42.000 299.000
Finansinntekter 12.000 17.000 29.000 25.000 63.000
Finanskostnader -3.000 0 0 0
Finans 12.000 14.000 28.000 25.000 63.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.075.000 1.362.000 -180.000 -18.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.450.000 6.355.000 6.429.000 6.392.000 5.272.000
Maskiner anlegg 225.000 264.000 35.000 52.000 41.000
Driftsløsøre 20.000 20.000 6.429.000 20.000 61.000
Sum varige driftsmidler 6.695.000 6.640.000 20.000 6.464.000 5.374.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.695.000 6.640.000 6.464.000 6.464.000 5.374.000
Varebeholdning 0 0 5.000
Kundefordringer 54.000 890.000 100.000 300.000 79.000
Andre fordringer 32.000 15.000 62.000 84.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.332.000 3.538.000 2.910.000 3.089.000 4.478.000
Sum omløpsmidler 5.418.000 4.443.000 2.910.000 3.473.000 4.616.000
Sum eiendeler 12.113.000 11.083.000 9.501.000 9.937.000 9.990.000
Sum opptjent egenkapital 10.925.000 9.851.000 8.489.000 8.668.000 8.686.000
Sum egenkapital 11.025.000 9.951.000 8.589.000 8.768.000 8.786.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 53.000 51.000 177.000 389.000 550.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 140.000 139.000 229.000 209.000 204.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 894.000 941.000 507.000 571.000 449.000
Sum kortsiktig gjeld 1.087.000 1.132.000 913.000 1.169.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 12.112.000 11.083.000 9.501.000 9.937.000 9.990.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.331.000 3.311.000 2.304.000 3.412.000
Likviditetsgrad 1 5.0 3.9 3 3.8
Likviditetsgrad 2 5.0 3.9 3 3.8
Soliditet 91.0 89.8 88.2 87.9
Resultatgrad 22.4 24.9 -0.9 6.6
Rentedekningsgrad 449.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 12.3 -0.2 3.6
Signatur
21.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex