Rogaland Elektro AS
Juridisk navn:  Rogaland Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51855000
Auglendsmyrå 5 Auglendsmyrå 5 Fax: 51855010
4016 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981513886
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 97
Etableringsdato: 1/27/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.61%
Resultat  
  
51.61%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 108.899.000 95.852.000 97.789.000 87.501.000 101.522.000
Resultat: 29.157.000 19.231.000 5.423.000 8.063.000 16.334.000
Egenkapital: 22.340.000 22.340.000 15.079.000 14.696.000 14.678.000
Regnskap for  Rogaland Elektro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 108.899.000 95.852.000 97.789.000 87.501.000 101.522.000
Driftskostnader -95.821.000 -82.645.000 -92.405.000 -79.563.000 -85.301.000
Driftsresultat 13.078.000 13.207.000 5.384.000 7.937.000 16.220.000
Finansinntekter 16.079.000 6.025.000 42.000 126.000 115.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 0 -2.000
Finans 16.078.000 6.024.000 39.000 126.000 113.000
Resultat før skatt 29.157.000 19.231.000 5.423.000 8.063.000 16.334.000
Skattekostnad -2.974.000 -2.970.000 -1.240.000 -1.940.000 -4.107.000
Årsresultat 26.183.000 16.260.000 4.183.000 6.123.000 12.227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.134.000 7.156.000 2.226.000 2.390.000 969.000
Sum omløpsmidler 72.467.000 47.257.000 35.170.000 37.671.000 45.750.000
Sum eiendeler 78.601.000 54.413.000 37.396.000 40.061.000 46.719.000
Sum opptjent egenkapital 21.340.000 21.340.000 14.079.000 13.696.000 13.678.000
Sum egenkapital 22.340.000 22.340.000 15.079.000 14.696.000 14.678.000
Sum langsiktig gjeld 2.705.000 1.392.000 645.000 703.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 53.556.000 30.681.000 21.671.000 24.662.000 31.681.000
Sum gjeld og egenkapital 78.601.000 54.413.000 37.395.000 40.061.000 46.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.899.000 95.852.000 97.789.000 87.501.000 101.522.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 108.899.000 95.852.000 97.789.000 87.501.000 101.522.000
Varekostnad -37.123.000 -31.791.000 -42.647.000 -34.271.000 -33.800.000
Lønninger -47.982.000 -43.150.000 -38.919.000 -35.940.000 -41.606.000
Avskrivning -1.274.000 -404.000 -164.000 -166.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.442.000 -7.300.000 -10.675.000 -9.186.000 -9.734.000
Driftskostnader -95.821.000 -82.645.000 -92.405.000 -79.563.000 -85.301.000
Driftsresultat 13.078.000 13.207.000 5.384.000 7.937.000 16.220.000
Finansinntekter 16.079.000 6.025.000 42.000 126.000 115.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 0 -2.000
Finans 16.078.000 6.024.000 39.000 126.000 113.000
Konsernbidrag -26.183.000 -9.000.000 -3.800.000 -6.105.000 -9.750.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 26.183.000 16.260.000 4.183.000 6.123.000 12.227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 3.391.000 4.276.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.391.000 4.276.000 0 0 0
Fast eiendom 298.000 360.000 423.000 486.000 549.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 944.000 1.019.000 302.000 404.000 420.000
Sum varige driftsmidler 1.242.000 1.380.000 726.000 890.000 969.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Sum anleggsmidler 6.134.000 7.156.000 2.226.000 2.390.000 969.000
Varebeholdning 4.918.000 4.771.000 4.592.000 4.528.000 5.346.000
Kundefordringer 19.083.000 20.068.000 15.398.000 13.848.000 19.313.000
Andre fordringer 17.292.000 6.415.000 158.000 601.000 204.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.174.000 16.003.000 15.022.000 18.694.000 20.886.000
Sum omløpsmidler 72.467.000 47.257.000 35.170.000 37.671.000 45.750.000
Sum eiendeler 78.601.000 54.413.000 37.396.000 40.061.000 46.719.000
Sum opptjent egenkapital 21.340.000 21.340.000 14.079.000 13.696.000 13.678.000
Sum egenkapital 22.340.000 22.340.000 15.079.000 14.696.000 14.678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 705.000 1.392.000 645.000 353.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.705.000 1.392.000 645.000 703.000 359.000
Leverandørgjeld 5.233.000 2.463.000 2.206.000 4.925.000 4.560.000
Betalbar skatt 0 163.000 0 1.176.000
Skyldig offentlige avgifter 7.599.000 6.775.000 6.689.000 6.993.000 7.271.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.724.000 21.442.000 12.613.000 12.743.000 18.675.000
Sum kortsiktig gjeld 53.556.000 30.681.000 21.671.000 24.662.000 31.681.000
Sum gjeld og egenkapital 78.601.000 54.413.000 37.395.000 40.061.000 46.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.911.000 16.576.000 13.499.000 13.009.000 14.069.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3
Soliditet 28.4 41.1 40.3 36.7 31.4
Resultatgrad 12.0 13.8 5.5 9.1 1
Rentedekningsgrad 13.078.0 1 1794.7 8
Gjeldsgrad 2.5 1.4 1.5 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 37.1 35.3 14.5 20.1 3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex