Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogaland Krigshistorisk Museum
Juridisk navn:  Rogaland Krigshistorisk Museum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51650990
Postboks 131 Sandnesveien 46 Fax:
4097 Sola 4097 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 977145570
Aksjekapital: 1.122 NOK
Etableringsdato: 2/23/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Rogaland Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
772.73%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 96.000 11.000 0 46.000 223.000
Resultat: 96.000 0 0 0 0
Egenkapital: 0 1.121.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Regnskap for  Rogaland Krigshistorisk Museum
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 96.000 11.000 0 46.000 223.000
Driftskostnader -11.000 0 -46.000 -223.000
Driftsresultat 96.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 96.000 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.064.000 1.120.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.064.000 1.120.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Sum opptjent egenkapital 1.121.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.121.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.121.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 96.000 11.000 0 46.000 223.000
Driftsinntekter 96.000 11.000 0 46.000 223.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 0 -46.000 -223.000
Driftskostnader -11.000 0 -46.000 -223.000
Driftsresultat 96.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.064.000 0 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Driftsløsøre 1.120.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.064.000 1.120.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.064.000 1.120.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.064.000 1.120.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Sum opptjent egenkapital 1.121.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.121.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.121.000 1.122.000 1.061.000 1.026.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1
Resultatgrad 100.0 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex