Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rognerud AS
Juridisk navn:  Rognerud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90579680
Ådalsveien 114 Ådalsveien 114 Fax:
3516 Hønefoss 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 988023965
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/5/2005 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: landtech ringerike as
Revisor: Hverven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.83%
Resultat  
  
-13.46%
Egenkapital  
  
8.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.444.000 6.843.000 5.760.000 5.739.000 5.298.000
Resultat: 1.415.000 1.635.000 1.379.000 1.057.000 1.721.000
Egenkapital: 13.638.000 12.535.000 11.190.000 10.097.000 9.415.000
Regnskap for  Rognerud AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.444.000 6.843.000 5.760.000 5.739.000 5.298.000
Driftskostnader -4.575.000 -4.995.000 -3.980.000 -4.333.000 -3.527.000
Driftsresultat 1.868.000 1.849.000 1.781.000 1.407.000 1.771.000
Finansinntekter 1.000 318.000 6.000 4.000 5.000
Finanskostnader -454.000 -531.000 -408.000 -354.000 -54.000
Finans -453.000 -213.000 -402.000 -350.000 -49.000
Resultat før skatt 1.415.000 1.635.000 1.379.000 1.057.000 1.721.000
Skattekostnad -311.000 -290.000 -287.000 -225.000 -405.000
Årsresultat 1.103.000 1.345.000 1.092.000 832.000 1.317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.483.000 24.111.000 21.567.000 20.283.000 13.723.000
Sum omløpsmidler 2.672.000 1.797.000 3.231.000 2.423.000 2.744.000
Sum eiendeler 26.155.000 25.908.000 24.798.000 22.706.000 16.467.000
Sum opptjent egenkapital 13.435.000 12.332.000 10.987.000 9.895.000 9.213.000
Sum egenkapital 13.638.000 12.535.000 11.190.000 10.097.000 9.415.000
Sum langsiktig gjeld 11.584.000 12.257.000 12.920.000 11.190.000 5.618.000
Sum kortsiktig gjeld 933.000 1.117.000 689.000 1.418.000 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 26.155.000 25.909.000 24.799.000 22.706.000 16.467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.373.000 5.081.000 4.778.000 5.150.000 4.904.000
Andre inntekter 2.071.000 1.762.000 982.000 588.000 394.000
Driftsinntekter 6.444.000 6.843.000 5.760.000 5.739.000 5.298.000
Varekostnad -1.331.000 -2.130.000 -1.438.000 -1.834.000 -1.800.000
Lønninger -102.000 -101.000 -100.000 -60.000 -81.000
Avskrivning -1.706.000 -1.819.000 -1.625.000 -1.398.000 -971.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.436.000 -945.000 -817.000 -1.041.000 -675.000
Driftskostnader -4.575.000 -4.995.000 -3.980.000 -4.333.000 -3.527.000
Driftsresultat 1.868.000 1.849.000 1.781.000 1.407.000 1.771.000
Finansinntekter 1.000 318.000 6.000 4.000 5.000
Finanskostnader -454.000 -531.000 -408.000 -354.000 -54.000
Finans -453.000 -213.000 -402.000 -350.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.103.000 1.345.000 1.092.000 832.000 1.317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 12.476.000 12.986.000 13.364.000 11.452.000 6.841.000
Maskiner anlegg 7.687.000 7.756.000 6.101.000 6.751.000 0
Driftsløsøre 319.000 368.000 417.000 395.000 5.348.000
Sum varige driftsmidler 20.482.000 21.110.000 19.882.000 18.598.000 12.188.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.001.000 3.001.000 1.685.000 1.685.000 1.535.000
Sum anleggsmidler 23.483.000 24.111.000 21.567.000 20.283.000 13.723.000
Varebeholdning 327.000 398.000 599.000 291.000 308.000
Kundefordringer 1.394.000 682.000 1.185.000 1.182.000 695.000
Andre fordringer 11.000 10.000 9.000 8.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 941.000 708.000 1.439.000 943.000 1.668.000
Sum omløpsmidler 2.672.000 1.797.000 3.231.000 2.423.000 2.744.000
Sum eiendeler 26.155.000 25.908.000 24.798.000 22.706.000 16.467.000
Sum opptjent egenkapital 13.435.000 12.332.000 10.987.000 9.895.000 9.213.000
Sum egenkapital 13.638.000 12.535.000 11.190.000 10.097.000 9.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.044.000 838.000 662.000 661.000 618.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.584.000 12.257.000 12.920.000 11.190.000 5.618.000
Leverandørgjeld 345.000 575.000 133.000 595.000 969.000
Betalbar skatt 105.000 114.000 287.000 182.000 360.000
Skyldig offentlige avgifter 271.000 278.000 125.000 148.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 149.000 145.000 494.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 933.000 1.117.000 689.000 1.418.000 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 26.155.000 25.909.000 24.799.000 22.706.000 16.467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.739.000 680.000 2.542.000 1.005.000 1.311.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.6 4.7 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 2.5 1.3 3.8 1.5 1.7
Soliditet 52.1 48.4 45.1 44.5 57.2
Resultatgrad 29.0 2 30.9 24.5 33.4
Rentedekningsgrad 4.1 3.5 4.4 4 32.8
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.2 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.1 8.4 7.2 6.2 10.8
Signatur
06.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex