Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rohde & Schwarz Norge AS
Juridisk navn:  Rohde & Schwarz Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23386600
Østensjøveien 34 Østensjøveien 34 Fax: 23386601
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971592125
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/20/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
45.02%
Resultat  
  
254.93%
Egenkapital  
  
13.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 89.496.000 61.711.000 50.845.000 60.107.000 73.683.000
Resultat: 4.287.000 -2.767.000 -2.706.000 1.276.000 1.986.000
Egenkapital: 27.743.000 24.403.000 26.568.000 28.730.000 27.834.000
Regnskap for  Rohde & Schwarz Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 89.496.000 61.711.000 50.845.000 60.107.000 73.683.000
Driftskostnader -85.008.000 -64.170.000 -53.643.000 -58.972.000 -71.375.000
Driftsresultat 4.488.000 -2.458.000 -2.799.000 1.135.000 2.308.000
Finansinntekter 2.769.000 2.813.000 147.000 81.000 61.000
Finanskostnader -2.970.000 -3.122.000 -53.000 61.000 -383.000
Finans -201.000 -309.000 94.000 142.000 -322.000
Resultat før skatt 4.287.000 -2.767.000 -2.706.000 1.276.000 1.986.000
Skattekostnad -947.000 602.000 545.000 -381.000 -540.000
Årsresultat 3.340.000 -2.165.000 -2.161.000 896.000 1.446.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.048.000 5.882.000 3.274.000 2.809.000 2.823.000
Sum omløpsmidler 41.957.000 30.323.000 42.075.000 51.456.000 51.785.000
Sum eiendeler 50.005.000 36.205.000 45.349.000 54.265.000 54.608.000
Sum opptjent egenkapital 23.743.000 20.403.000 22.568.000 24.730.000 23.834.000
Sum egenkapital 27.743.000 24.403.000 26.568.000 28.730.000 27.834.000
Sum langsiktig gjeld 4.508.000 3.264.000 3.072.000 2.807.000 2.111.000
Sum kortsiktig gjeld 17.754.000 8.538.000 15.708.000 22.729.000 24.663.000
Sum gjeld og egenkapital 50.005.000 36.205.000 45.348.000 54.266.000 54.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.204.000 61.040.000 50.804.000 59.741.000 73.263.000
Andre inntekter 292.000 671.000 41.000 366.000 420.000
Driftsinntekter 89.496.000 61.711.000 50.845.000 60.107.000 73.683.000
Varekostnad -64.544.000 -44.392.000 -36.476.000 -42.642.000 -55.178.000
Lønninger -13.587.000 -13.689.000 -12.450.000 -11.932.000 -10.834.000
Avskrivning -1.376.000 -1.902.000 -62.000 -32.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.501.000 -4.187.000 -4.655.000 -4.366.000 -5.301.000
Driftskostnader -85.008.000 -64.170.000 -53.643.000 -58.972.000 -71.375.000
Driftsresultat 4.488.000 -2.458.000 -2.799.000 1.135.000 2.308.000
Finansinntekter 2.769.000 2.813.000 147.000 81.000 61.000
Finanskostnader -2.970.000 -3.122.000 -53.000 61.000 -383.000
Finans -201.000 -309.000 94.000 142.000 -322.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.340.000 -2.165.000 -2.161.000 896.000 1.446.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.930.000 2.207.000 1.605.000 1.060.000 1.270.000
Sum Immatrielle midler 2.309.000 2.694.000 1.605.000 1.060.000 1.270.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.261.000 1.655.000 155.000 201.000 80.000
Sum varige driftsmidler 4.261.000 1.655.000 155.000 201.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.477.000 1.533.000 1.514.000 1.547.000 1.473.000
Sum anleggsmidler 8.048.000 5.882.000 3.274.000 2.809.000 2.823.000
Varebeholdning 5.218.000 411.000 4.022.000 3.634.000 5.941.000
Kundefordringer 4.702.000 3.930.000 12.382.000 13.081.000 11.325.000
Andre fordringer 9.374.000 14.204.000 16.999.000 8.843.000 3.859.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 22.664.000 11.779.000 8.671.000 25.899.000 30.660.000
Sum omløpsmidler 41.957.000 30.323.000 42.075.000 51.456.000 51.785.000
Sum eiendeler 50.005.000 36.205.000 45.349.000 54.265.000 54.608.000
Sum opptjent egenkapital 23.743.000 20.403.000 22.568.000 24.730.000 23.834.000
Sum egenkapital 27.743.000 24.403.000 26.568.000 28.730.000 27.834.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.508.000 3.264.000 3.072.000 2.807.000 2.111.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.508.000 3.264.000 3.072.000 2.807.000 2.111.000
Leverandørgjeld 8.603.000 2.051.000 9.289.000 15.989.000 17.196.000
Betalbar skatt 670.000 -138.000 -344.000 127.000 335.000
Skyldig offentlige avgifter 3.719.000 2.552.000 3.073.000 3.306.000 3.143.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.762.000 4.073.000 3.690.000 3.307.000 3.989.000
Sum kortsiktig gjeld 17.754.000 8.538.000 15.708.000 22.729.000 24.663.000
Sum gjeld og egenkapital 50.005.000 36.205.000 45.348.000 54.266.000 54.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.203.000 21.785.000 26.367.000 28.727.000 27.122.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.6 2.7 2.3 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1 3.5 2.4 2.1 1.9
Soliditet 55.5 67.4 58.6 52.9 5
Resultatgrad 5.0 -4.0 -5.5 1.9 3.1
Rentedekningsgrad 1.5 -0.8 -52.8 -18.6 6
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.7 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 14.5 1.0 -5.8 2.2 4.3
Signatur
08.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex