Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rolf Løvøy AS
Juridisk navn:  Rolf Løvøy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117050
Østre Nesttunvegen 20 Østre Nesttunvegen 20 Fax: 55117051
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974272407
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nrh Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.41%
Resultat  
  
-262.5%
Egenkapital  
  
-5.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 730.000 780.000 854.000 816.000 750.000
Resultat: -26.000 16.000 113.000 4.000 -47.000
Egenkapital: 260.000 275.000 583.000 482.000 478.000
Regnskap for  Rolf Løvøy AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 730.000 780.000 854.000 816.000 750.000
Driftskostnader -754.000 -764.000 -740.000 -810.000 -797.000
Driftsresultat -24.000 16.000 113.000 6.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 -2.000 0
Finans -2.000 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt -26.000 16.000 113.000 4.000 -47.000
Skattekostnad 11.000 -9.000 -12.000 0 0
Årsresultat -15.000 7.000 101.000 4.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 64.000 40.000 7.000 12.000
Sum omløpsmidler 213.000 223.000 557.000 497.000 496.000
Sum eiendeler 263.000 287.000 597.000 504.000 508.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 91.000 399.000 298.000 294.000
Sum egenkapital 260.000 275.000 583.000 482.000 478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 16.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 13.000 14.000 5.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000 288.000 597.000 503.000 508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 730.000 780.000 854.000 816.000 750.000
Driftsinntekter 730.000 780.000 854.000 816.000 750.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -5.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -754.000 -764.000 -740.000 -805.000 -791.000
Driftskostnader -754.000 -764.000 -740.000 -810.000 -797.000
Driftsresultat -24.000 16.000 113.000 6.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 -2.000 0
Finans -2.000 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 7.000 101.000 4.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 7.000 7.000 7.000 12.000
Sum varige driftsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 57.000 34.000 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 64.000 40.000 7.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 18.000 11.000 11.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 201.000 206.000 546.000 486.000 482.000
Sum omløpsmidler 213.000 223.000 557.000 497.000 496.000
Sum eiendeler 263.000 287.000 597.000 504.000 508.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 91.000 399.000 298.000 294.000
Sum egenkapital 260.000 275.000 583.000 482.000 478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 16.000 28.000
Leverandørgjeld 2.000 3.000 1.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 9.000 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 13.000 14.000 5.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000 288.000 597.000 503.000 508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.000 210.000 543.000 492.000 494.000
Likviditetsgrad 1 106.5 17.2 39.8 99.4 248.0
Likviditetsgrad 2 106.5 17.2 39.8 99.4 248.1
Soliditet 99.2 95.5 97.7 95.8 94.1
Resultatgrad -3.3 2.1 13.2 0.7 -6.3
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -9.2 5.6 18.9 1.2 -9.3
Signatur
26.02.2016
STYREFORMANN ELLER VARAMANN.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
LØVØY ROLF ARNE
SLETTEN BJØRG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex