Rolf Løvøy As
Juridisk navn:  Rolf Løvøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117050
Østre Nesttunvegen 20 Østre Nesttunvegen 20 Fax: 55117051
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974272407
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nrh Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.85%
Resultat  
  
-82.86%
Egenkapital  
  
3.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 696.000 837.000 730.000 780.000 854.000
Resultat: 12.000 70.000 -26.000 16.000 113.000
Egenkapital: 313.000 302.000 260.000 275.000 583.000
Regnskap for  Rolf Løvøy As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 696.000 837.000 730.000 780.000 854.000
Driftskostnader -684.000 -767.000 -754.000 -764.000 -740.000
Driftsresultat 12.000 70.000 -24.000 16.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt 12.000 70.000 -26.000 16.000 113.000
Skattekostnad -1.000 -29.000 11.000 -9.000 -12.000
Årsresultat 11.000 42.000 -15.000 7.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.000 99.000 50.000 64.000 40.000
Sum omløpsmidler 226.000 223.000 213.000 223.000 557.000
Sum eiendeler 316.000 322.000 263.000 287.000 597.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 118.000 76.000 91.000 399.000
Sum egenkapital 313.000 302.000 260.000 275.000 583.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 20.000 2.000 13.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 322.000 262.000 288.000 597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 696.000 837.000 730.000 780.000 854.000
Driftsinntekter 696.000 837.000 730.000 780.000 854.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -684.000 -767.000 -754.000 -764.000 -740.000
Driftskostnader -684.000 -767.000 -754.000 -764.000 -740.000
Driftsresultat 12.000 70.000 -24.000 16.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.000 42.000 -15.000 7.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum varige driftsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 92.000 31.000 57.000 34.000
Sum anleggsmidler 90.000 99.000 50.000 64.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 13.000 13.000 12.000 18.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 213.000 210.000 201.000 206.000 546.000
Sum omløpsmidler 226.000 223.000 213.000 223.000 557.000
Sum eiendeler 316.000 322.000 263.000 287.000 597.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 118.000 76.000 91.000 399.000
Sum egenkapital 313.000 302.000 260.000 275.000 583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 2.000 3.000 1.000
Betalbar skatt 1.000 18.000 0 9.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 20.000 2.000 13.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 322.000 262.000 288.000 597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 223.000 203.000 211.000 210.000 543.000
Likviditetsgrad 1 75.3 11.2 106.5 17.2 39.8
Likviditetsgrad 2 75.3 11.2 106.5 17.2 39.8
Soliditet 99.1 93.8 99.2 95.5 97.7
Resultatgrad 1.7 8.4 -3.3 2.1 13.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.8 21.7 -9.2 5.6 18.9
Signatur
26.02.2016
STYREFORMANN ELLER VARAMANN.
Prokurister
26.02.2016
Prokura hver for seg
Løvøy Rolf Arne
Sletten Bjørg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex