Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rolf Thommessen Eftf
Juridisk navn:  Rolf Thommessen Eftf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35961670
Langesundveien 107 Langesundveien 107 Fax:
3961 Stathelle 3961 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 995384922
Aksjekapital: 1 NOK
Etableringsdato: 4/19/2010
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Regnskapsførerne I Grenland As
Utvikling:
Omsetning  
  
115%
Resultat  
  
131.16%
Egenkapital  
  
32.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 129.000 60.000 40.000 39.000 29.000
Resultat: 43.000 -138.000 6.000 -2.000 -15.000
Egenkapital: -70.000 -104.000 37.000 33.000 35.000
Regnskap for  Rolf Thommessen Eftf
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 129.000 60.000 40.000 39.000 29.000
Driftskostnader -93.000 -43.000 -34.000 -43.000 -43.000
Driftsresultat 37.000 17.000 6.000 -3.000 -13.000
Finansinntekter 6.000 -155.000 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 6.000 -155.000 0 2.000 -1.000
Resultat før skatt 43.000 -138.000 6.000 -2.000 -15.000
Skattekostnad -8.000 -4.000 -2.000 0 4.000
Årsresultat 35.000 -142.000 4.000 -2.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 14.000 173.000 20.000 181.000
Sum omløpsmidler 122.000 30.000 41.000 212.000 30.000
Sum eiendeler 142.000 44.000 214.000 232.000 211.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 -105.000 36.000 0 34.000
Sum egenkapital -70.000 -104.000 37.000 33.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 143.000 0 196.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000 6.000 176.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 142.000 45.000 213.000 232.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 128.000 51.000 28.000 12.000 23.000
Andre inntekter 1.000 9.000 12.000 27.000 6.000
Driftsinntekter 129.000 60.000 40.000 39.000 29.000
Varekostnad -57.000 -23.000 -22.000 -12.000 -12.000
Lønninger 0 0 0 -5.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -20.000 -12.000 -26.000 -21.000
Driftskostnader -93.000 -43.000 -34.000 -43.000 -43.000
Driftsresultat 37.000 17.000 6.000 -3.000 -13.000
Finansinntekter 6.000 -155.000 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 6.000 -155.000 0 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 -142.000 4.000 -2.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 14.000 18.000 20.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0 155.000 0 155.000
Sum anleggsmidler 20.000 14.000 173.000 20.000 181.000
Varebeholdning 4.000 4.000 4.000 4.000
Kundefordringer 96.000 0 33.000 45.000 25.000
Andre fordringer 18.000 18.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 155.000 0
Kasse, bank 9.000 8.000 4.000 9.000 1.000
Sum omløpsmidler 122.000 30.000 41.000 212.000 30.000
Sum eiendeler 142.000 44.000 214.000 232.000 211.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 -105.000 36.000 0 34.000
Sum egenkapital -70.000 -104.000 37.000 33.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 143.000 0 196.000 175.000
Leverandørgjeld 5.000 2.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 4.000 2.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 0 174.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 212.000 6.000 176.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 142.000 45.000 213.000 232.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -90.000 24.000 -135.000 209.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.6 5 0.2 70.7
Likviditetsgrad 2 0.6 4.3 0.2 69.3 0
Soliditet -49.3 -231.1 17.4 14.2 16.7
Resultatgrad 28.7 28.3 1 -7.7 -44.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.0 -1.4 4.8 6 5
Total kapitalrentabilitet 30.3 -306.7 2.8 -0.4 -6.2
Signatur
03.03.2021
SIGNATUR
THOMMESSEN ROLF GUNNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex