Rolv Haugarvoll AS
Juridisk navn:  Rolv Haugarvoll AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56559428
Grovabrotet 8 Grovabrotet 8 Fax: 56559544
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 828916882
Aksjekapital: 6.360.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/6/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2631.67%
Resultat  
  
290.12%
Egenkapital  
  
8.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.639.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Resultat: 57.312.000 14.691.000 131.018.000 162.632.000 52.077.000
Egenkapital: 466.499.000 429.315.000 421.434.000 298.774.000 161.789.000
Regnskap for  Rolv Haugarvoll AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.639.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Driftskostnader -1.178.000 -110.000 -305.000 -123.000 -109.000
Driftsresultat 461.000 -50.000 -245.000 -63.000 -49.000
Finansinntekter 57.320.000 15.267.000 131.390.000 162.813.000 52.247.000
Finanskostnader -469.000 -526.000 -126.000 -119.000 -120.000
Finans 56.851.000 14.741.000 131.264.000 162.694.000 52.127.000
Resultat før skatt 57.312.000 14.691.000 131.018.000 162.632.000 52.077.000
Skattekostnad -4.129.000 -809.000 -858.000 -347.000 -118.000
Årsresultat 53.184.000 13.882.000 130.160.000 162.284.000 51.960.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 239.086.000 62.930.000 52.934.000 54.943.000 54.952.000
Sum omløpsmidler 265.522.000 390.284.000 392.472.000 274.745.000 132.606.000
Sum eiendeler 504.608.000 453.214.000 445.406.000 329.688.000 187.558.000
Sum opptjent egenkapital 460.139.000 422.955.000 415.074.000 292.414.000 155.429.000
Sum egenkapital 466.499.000 429.315.000 421.434.000 298.774.000 161.789.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.109.000 23.899.000 23.972.000 30.914.000 25.769.000
Sum gjeld og egenkapital 504.608.000 453.214.000 445.406.000 329.688.000 187.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.579.000 0 0 0 0
Andre inntekter 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Driftsinntekter 1.639.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -771.000 0 0 -24.000 -22.000
Avskrivning -180.000 -1.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -109.000 -297.000 -91.000 -79.000
Driftskostnader -1.178.000 -110.000 -305.000 -123.000 -109.000
Driftsresultat 461.000 -50.000 -245.000 -63.000 -49.000
Finansinntekter 57.320.000 15.267.000 131.390.000 162.813.000 52.247.000
Finanskostnader -469.000 -526.000 -126.000 -119.000 -120.000
Finans 56.851.000 14.741.000 131.264.000 162.694.000 52.127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -16.000.000 -6.000.000 -7.500.000 -5.300.000 -18.000.000
Årsresultat 53.184.000 13.882.000 130.160.000 162.284.000 51.960.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 31.000 34.000 35.000 36.000
Fast eiendom 0 0 1.000 9.000 17.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 550.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 550.000 0 1.000 9.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 238.498.000 62.899.000 52.899.000 54.899.000 54.899.000
Sum anleggsmidler 239.086.000 62.930.000 52.934.000 54.943.000 54.952.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 548.000 120.000 60.000 60.000 0
Andre fordringer 13.157.000 20.300.000 118.700.000 159.300.000 50.483.000
Sum investeringer 235.689.000 367.663.000 271.046.000 109.840.000 51.589.000
Kasse, bank 16.129.000 2.202.000 2.666.000 5.545.000 30.534.000
Sum omløpsmidler 265.522.000 390.284.000 392.472.000 274.745.000 132.606.000
Sum eiendeler 504.608.000 453.214.000 445.406.000 329.688.000 187.558.000
Sum opptjent egenkapital 460.139.000 422.955.000 415.074.000 292.414.000 155.429.000
Sum egenkapital 466.499.000 429.315.000 421.434.000 298.774.000 161.789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 6.000 0 0
Betalbar skatt 4.135.000 807.000 857.000 346.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 204.000 0 0 0 0
Utbytte -16.000.000 -6.000.000 -7.500.000 -5.300.000 -18.000.000
Annen kortsiktig gjeld 33.766.000 23.093.000 23.109.000 30.568.000 22.654.000
Sum kortsiktig gjeld 38.109.000 23.899.000 23.972.000 30.914.000 25.769.000
Sum gjeld og egenkapital 504.608.000 453.214.000 445.406.000 329.688.000 187.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.413.000 366.385.000 368.500.000 243.831.000 106.837.000
Likviditetsgrad 1 7 16.3 16.4 8.9 5.1
Likviditetsgrad 2 7 16.3 16.4 8.9 5.2
Soliditet 92.4 94.7 94.6 90.6 86.3
Resultatgrad 28.1 -83.3 -408.3 -81.7
Rentedekningsgrad 1 -0.1 -1.9 -0.5 435.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.5 3.4 29.4 49.4 27.8
Signatur
12.03.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex