Ronald Fosse Eiendom AS
Juridisk navn:  Ronald Fosse Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56148343
Storehaugen 3 Storehaugen 3 Fax:
5304 Hetlevik 5304 Hetlevik
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 988087904
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.32%
Resultat  
  
38.78%
Egenkapital  
  
31.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.362.000 1.281.000 1.345.000 1.223.000 1.294.000
Resultat: 662.000 477.000 514.000 303.000 413.000
Egenkapital: 1.961.000 1.488.000 1.175.000 838.000 661.000
Regnskap for  Ronald Fosse Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.362.000 1.281.000 1.345.000 1.223.000 1.294.000
Driftskostnader -427.000 -488.000 -527.000 -599.000 -522.000
Driftsresultat 936.000 793.000 818.000 624.000 772.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -278.000 -316.000 -304.000 -322.000 -359.000
Finans -274.000 -316.000 -304.000 -322.000 -359.000
Resultat før skatt 662.000 477.000 514.000 303.000 413.000
Skattekostnad -179.000 -153.000 -169.000 -119.000 -106.000
Årsresultat 483.000 323.000 346.000 184.000 307.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.361.000 8.696.000 9.117.000 9.529.000 9.668.000
Sum omløpsmidler 1.027.000 713.000 535.000 297.000 168.000
Sum eiendeler 9.388.000 9.409.000 9.652.000 9.826.000 9.836.000
Sum opptjent egenkapital 1.861.000 1.388.000 1.075.000 738.000 561.000
Sum egenkapital 1.961.000 1.488.000 1.175.000 838.000 661.000
Sum langsiktig gjeld 7.176.000 7.649.000 8.199.000 8.745.000 8.920.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 272.000 277.000 243.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 9.388.000 9.409.000 9.651.000 9.826.000 9.836.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.362.000 1.281.000 1.345.000 1.223.000 1.294.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.362.000 1.281.000 1.345.000 1.223.000 1.294.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -335.000 -421.000 -438.000 -433.000 -432.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -67.000 -89.000 -166.000 -90.000
Driftskostnader -427.000 -488.000 -527.000 -599.000 -522.000
Driftsresultat 936.000 793.000 818.000 624.000 772.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -278.000 -316.000 -304.000 -322.000 -359.000
Finans -274.000 -316.000 -304.000 -322.000 -359.000
Konsernbidrag -10.000 -10.000 -9.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 483.000 323.000 346.000 184.000 307.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.316.000 8.645.000 8.974.000 9.277.000 9.376.000
Maskiner anlegg 45.000 51.000 143.000 252.000 292.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.361.000 8.696.000 9.117.000 9.529.000 9.668.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.361.000 8.696.000 9.117.000 9.529.000 9.668.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 357.000 63.000 157.000 32.000 25.000
Andre fordringer 66.000 48.000 48.000 52.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 604.000 603.000 331.000 213.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.027.000 713.000 535.000 297.000 168.000
Sum eiendeler 9.388.000 9.409.000 9.652.000 9.826.000 9.836.000
Sum opptjent egenkapital 1.861.000 1.388.000 1.075.000 738.000 561.000
Sum egenkapital 1.961.000 1.488.000 1.175.000 838.000 661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.176.000 7.649.000 8.199.000 8.745.000 8.920.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 176.000 151.000 166.000 117.000 124.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 108.000 65.000 38.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 46.000 89.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 272.000 277.000 243.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 9.388.000 9.409.000 9.651.000 9.826.000 9.836.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 776.000 441.000 258.000 54.000 -87.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.6 1.9 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 4.1 2.6 1.9 1.2 0.7
Soliditet 20.9 15.8 12.2 8.5 6.7
Resultatgrad 68.7 61.9 60.8 5 59.7
Rentedekningsgrad 3.4 2.5 2.7 1.9 2.2
Gjeldsgrad 3.8 5.3 7.2 10.7 13.9
Total kapitalrentabilitet 10.0 8.4 8.5 6.4 7.8
Signatur
09.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex