Ronald Fosse Holding AS
Juridisk navn:  Ronald Fosse Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56148343
Storehaugen 3 Storehaugen 3 Fax:
5304 Hetlevik 5304 Hetlevik
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 988079081
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 3/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 91.000
Egenkapital: 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Regnskap for  Ronald Fosse Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -13.000 -11.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -11.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 13.000 13.000 11.000 9.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 13.000 11.000 9.000 100.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 91.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 47.000 30.000 30.000 27.000 136.000
Sum eiendeler 147.000 130.000 130.000 127.000 236.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 24.000 24.000 14.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 130.000 130.000 120.000 220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -13.000 -11.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -13.000 -13.000 -11.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -11.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 13.000 13.000 11.000 9.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 13.000 11.000 9.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 18.000 25.000 13.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 12.000 5.000 7.000 16.000
Sum omløpsmidler 47.000 30.000 30.000 27.000 136.000
Sum eiendeler 147.000 130.000 130.000 127.000 236.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 24.000 24.000 14.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 24.000 24.000 14.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 130.000 130.000 120.000 220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 6.000 6.000 13.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.9 1.2
Soliditet 72.6 81.5 81.5 88.3 48.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.2 0.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 41.4
Signatur
24.11.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.11.2009
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex