Ronald Klevstad Invest
Juridisk navn:  Ronald Klevstad Invest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33326874
Gauterødveien 39A Gauterødveien 39A Fax: 33327110
3154 Tolvsrød 3154 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 875930362
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/6/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ronald klevstad as
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Tønsberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-141.3%
Egenkapital  
  
-1.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 49.000 0 0 0
Resultat: -19.000 46.000 -775.000 -65.000 151.000
Egenkapital: 2.826.000 2.856.000 2.820.000 3.526.000 3.574.000
Regnskap for  Ronald Klevstad Invest
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 49.000 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -11.000 -28.000 -69.000 -34.000
Driftsresultat -23.000 38.000 -28.000 -69.000 -34.000
Finansinntekter 4.000 8.000 2.000 3.000 185.000
Finanskostnader 0 0 -750.000 0 0
Finans 4.000 8.000 -748.000 3.000 185.000
Resultat før skatt -19.000 46.000 -775.000 -65.000 151.000
Skattekostnad 4.000 -10.000 69.000 17.000 10.000
Årsresultat -15.000 36.000 -706.000 -48.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.728.000 1.491.000 1.516.000 2.437.000 2.513.000
Sum omløpsmidler 1.132.000 1.392.000 1.323.000 1.147.000 1.130.000
Sum eiendeler 2.860.000 2.883.000 2.839.000 3.584.000 3.643.000
Sum opptjent egenkapital 2.726.000 2.756.000 2.720.000 3.426.000 3.474.000
Sum egenkapital 2.826.000 2.856.000 2.820.000 3.526.000 3.574.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 27.000 0 40.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0 20.000 18.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.860.000 2.883.000 2.840.000 3.584.000 3.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 49.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 49.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -11.000 -28.000 -69.000 -34.000
Driftskostnader -23.000 -11.000 -28.000 -69.000 -34.000
Driftsresultat -23.000 38.000 -28.000 -69.000 -34.000
Finansinntekter 4.000 8.000 2.000 3.000 185.000
Finanskostnader 0 0 -750.000 0 0
Finans 4.000 8.000 -748.000 3.000 185.000
Konsernbidrag -16.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 36.000 -706.000 -48.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 29.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.728.000 1.491.000 1.488.000 2.437.000 2.513.000
Sum anleggsmidler 1.728.000 1.491.000 1.516.000 2.437.000 2.513.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 329.000 331.000 609.000 609.000 615.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 803.000 1.061.000 714.000 537.000 516.000
Sum omløpsmidler 1.132.000 1.392.000 1.323.000 1.147.000 1.130.000
Sum eiendeler 2.860.000 2.883.000 2.839.000 3.584.000 3.643.000
Sum opptjent egenkapital 2.726.000 2.756.000 2.720.000 3.426.000 3.474.000
Sum egenkapital 2.826.000 2.856.000 2.820.000 3.526.000 3.574.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 27.000 0 40.000 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 27.000 0 40.000 58.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 0 20.000 18.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0 20.000 18.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.860.000 2.883.000 2.840.000 3.584.000 3.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.117.000 1.392.000 1.303.000 1.129.000 1.118.000
Likviditetsgrad 1 75.5 66.2 63.7 94.2
Likviditetsgrad 2 75.5 0 66.2 63.7 94.2
Soliditet 98.8 99.1 99.3 98.4 98.1
Resultatgrad 77.6
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.7 1.6 -0.9 -1.8 4.1
Signatur
05.01.2011
STYRETS FORMANN.
Prokurister
05.01.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex