Ronald Mcdonalds Barnefond
Juridisk navn:  Ronald Mcdonalds Barnefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23272700
c/o Folde Regnskap og Rådgivning AS Vestre Rosten 69 Fax: 23272701
7072 Heimdal 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 880337572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/1998 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.01%
Resultat  
  
112.84%
Egenkapital  
  
5.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.202.000 1.010.000 961.000 930.000 1.016.000
Resultat: 945.000 444.000 880.000 302.000 -11.602.000
Egenkapital: 17.551.000 16.606.000 16.161.000 15.282.000 14.979.000
Regnskap for  Ronald Mcdonalds Barnefond
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.202.000 1.010.000 961.000 930.000 1.016.000
Driftskostnader -311.000 -752.000 -180.000 -700.000 -12.753.000
Driftsresultat 891.000 259.000 781.000 230.000 -11.737.000
Finansinntekter 58.000 190.000 105.000 81.000 140.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -6.000 -9.000 -4.000
Finans 54.000 186.000 99.000 72.000 136.000
Resultat før skatt 945.000 444.000 880.000 302.000 -11.602.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 945.000 444.000 880.000 302.000 -11.602.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 17.724.000 16.948.000 16.161.000 15.438.000 15.131.000
Sum eiendeler 17.724.000 16.948.000 16.161.000 15.438.000 15.131.000
Sum opptjent egenkapital 17.451.000 16.506.000 16.061.000 15.182.000 14.879.000
Sum egenkapital 17.551.000 16.606.000 16.161.000 15.282.000 14.979.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 173.000 343.000 0 156.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 17.724.000 16.949.000 16.161.000 15.438.000 15.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.202.000 1.010.000 961.000 930.000 1.016.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.202.000 1.010.000 961.000 930.000 1.016.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -116.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -752.000 -180.000 -700.000 -12.637.000
Driftskostnader -311.000 -752.000 -180.000 -700.000 -12.753.000
Driftsresultat 891.000 259.000 781.000 230.000 -11.737.000
Finansinntekter 58.000 190.000 105.000 81.000 140.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -6.000 -9.000 -4.000
Finans 54.000 186.000 99.000 72.000 136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 945.000 444.000 880.000 302.000 -11.602.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 81.000 79.000 70.000 63.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.643.000 16.869.000 16.092.000 15.375.000 15.072.000
Sum omløpsmidler 17.724.000 16.948.000 16.161.000 15.438.000 15.131.000
Sum eiendeler 17.724.000 16.948.000 16.161.000 15.438.000 15.131.000
Sum opptjent egenkapital 17.451.000 16.506.000 16.061.000 15.182.000 14.879.000
Sum egenkapital 17.551.000 16.606.000 16.161.000 15.282.000 14.979.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 90.000 343.000 0 156.000 151.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 173.000 343.000 0 156.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 17.724.000 16.949.000 16.161.000 15.438.000 15.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.551.000 16.605.000 16.161.000 15.282.000 14.980.000
Likviditetsgrad 1 102.5 49.4 9 100.2
Likviditetsgrad 2 102.5 49.4 0 9 100.2
Soliditet 99.0 9 1 9 9
Resultatgrad 74.1 25.6 81.3 24.7 -1155.2
Rentedekningsgrad 222.8 64.8 130.2 25.6 -2934.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 5.4 2.6 5.5 2 -76.6
Signatur
06.03.2020
STYRETS FORMANN ELLER NESTFORMANN I FORENING MED ETT STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex