Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rong Catering As
Juridisk navn:  Rong Catering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56387454
Kvalen 57 Bensinstasjonsbygget Fax:
5337 Rong 5337 Rong
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 967776238
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/22/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.91%
Resultat  
  
113.01%
Egenkapital  
  
266.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 593.000 453.000 751.000 868.000 804.000
Resultat: 16.000 -123.000 -4.000 57.000 46.000
Egenkapital: 22.000 6.000 129.000 133.000 76.000
Regnskap for  Rong Catering As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 593.000 453.000 751.000 868.000 804.000
Driftskostnader -567.000 -563.000 -740.000 -797.000 -757.000
Driftsresultat 26.000 -110.000 11.000 69.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -13.000 -15.000 -13.000 0
Finans -10.000 -13.000 -15.000 -13.000 0
Resultat før skatt 16.000 -123.000 -4.000 57.000 46.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 16.000 -123.000 -4.000 57.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 145.000 210.000 274.000 13.000
Sum omløpsmidler 106.000 59.000 178.000 138.000 121.000
Sum eiendeler 191.000 204.000 388.000 412.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -94.000 29.000 33.000 -24.000
Sum egenkapital 22.000 6.000 129.000 133.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 176.000 209.000 240.000 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 22.000 50.000 40.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 204.000 388.000 413.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 369.000 453.000 751.000 868.000 804.000
Andre inntekter 224.000 0 0 0
Driftsinntekter 593.000 453.000 751.000 868.000 804.000
Varekostnad -166.000 -190.000 -323.000 -395.000 -357.000
Lønninger -176.000 -131.000 -171.000 -162.000 -193.000
Avskrivning -60.000 -65.000 -64.000 -39.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -177.000 -182.000 -201.000 -203.000
Driftskostnader -567.000 -563.000 -740.000 -797.000 -757.000
Driftsresultat 26.000 -110.000 11.000 69.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -13.000 -15.000 -13.000 0
Finans -10.000 -13.000 -15.000 -13.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 -123.000 -4.000 57.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 145.000 210.000 274.000 13.000
Sum varige driftsmidler 85.000 145.000 210.000 274.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 85.000 145.000 210.000 274.000 13.000
Varebeholdning 9.000 5.000 28.000 22.000 23.000
Kundefordringer 18.000 13.000 77.000 70.000 72.000
Andre fordringer 24.000 4.000 5.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 79.000 17.000 69.000 42.000 23.000
Sum omløpsmidler 106.000 59.000 178.000 138.000 121.000
Sum eiendeler 191.000 204.000 388.000 412.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -94.000 29.000 33.000 -24.000
Sum egenkapital 22.000 6.000 129.000 133.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 140.000 176.000 209.000 240.000 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 0 0 16.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 1.000 33.000 23.000 22.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 19.000 18.000 17.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 22.000 50.000 40.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 204.000 388.000 413.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 37.000 128.000 98.000 62.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.7 3 3.5 2.1
Likviditetsgrad 2 3.3 2.5 3 2.9 1.7
Soliditet 11.5 2.9 33.2 32.2 56.3
Resultatgrad 4.4 -24.3 1.5 7.9 5.7
Rentedekningsgrad 2.6 -8.5 0.7 5.3
Gjeldsgrad 7.7 33.0 2 2.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 13.6 -53.9 2.8 16.7 34.1
Signatur
26.06.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex