Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rosenborg Malerteam AS
Juridisk navn:  Rosenborg Malerteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93497000
Fossegrenda 22 Fossegrenda 22 Fax: 73964820
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 970968768
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 5/4/1994 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: rosenborg malerforretning as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.69%
Resultat  
  
9.64%
Egenkapital  
  
59.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 55.136.000 47.249.000 42.788.000 34.737.000 33.017.000
Resultat: 8.015.000 7.310.000 5.806.000 2.258.000 4.575.000
Egenkapital: 18.157.000 11.399.000 5.579.000 3.583.000 4.330.000
Regnskap for  Rosenborg Malerteam AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 55.136.000 47.249.000 42.788.000 34.737.000 33.017.000
Driftskostnader -47.134.000 -39.955.000 -36.990.000 -32.483.000 -28.445.000
Driftsresultat 8.002.000 7.295.000 5.798.000 2.254.000 4.572.000
Finansinntekter 19.000 21.000 13.000 10.000 4.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -5.000 -2.000
Finans 13.000 16.000 9.000 5.000 2.000
Resultat før skatt 8.015.000 7.310.000 5.806.000 2.258.000 4.575.000
Skattekostnad -1.765.000 -1.609.000 -1.335.000 -537.000 -1.146.000
Årsresultat 6.250.000 5.701.000 4.471.000 1.721.000 3.428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 378.000 345.000 450.000 482.000 376.000
Sum omløpsmidler 28.172.000 18.841.000 15.134.000 11.682.000 13.174.000
Sum eiendeler 28.550.000 19.186.000 15.584.000 12.164.000 13.550.000
Sum opptjent egenkapital 17.440.000 10.682.000 4.981.000 3.510.000 4.247.000
Sum egenkapital 18.157.000 11.399.000 5.579.000 3.583.000 4.330.000
Sum langsiktig gjeld 1.947.000 39.000 35.000 124.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 8.446.000 7.747.000 9.971.000 8.458.000 9.160.000
Sum gjeld og egenkapital 28.550.000 19.185.000 15.584.000 12.165.000 13.548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.136.000 47.233.000 42.788.000 34.737.000 33.016.000
Andre inntekter 16.000 0 0 2.000
Driftsinntekter 55.136.000 47.249.000 42.788.000 34.737.000 33.017.000
Varekostnad -21.264.000 -16.506.000 -16.127.000 -13.421.000 -12.289.000
Lønninger -22.953.000 -20.526.000 -18.570.000 -16.577.000 -14.086.000
Avskrivning -166.000 -134.000 -143.000 -149.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.751.000 -2.789.000 -2.150.000 -2.336.000 -1.941.000
Driftskostnader -47.134.000 -39.955.000 -36.990.000 -32.483.000 -28.445.000
Driftsresultat 8.002.000 7.295.000 5.798.000 2.254.000 4.572.000
Finansinntekter 19.000 21.000 13.000 10.000 4.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -5.000 -2.000
Finans 13.000 16.000 9.000 5.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 6.250.000 5.701.000 4.471.000 1.721.000 3.428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 33.000 43.000 53.000 64.000 74.000
Driftsløsøre 345.000 302.000 387.000 404.000 287.000
Sum varige driftsmidler 378.000 345.000 440.000 467.000 361.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 378.000 345.000 450.000 482.000 376.000
Varebeholdning 50.000 105.000 391.000 263.000 128.000
Kundefordringer 9.724.000 8.216.000 6.574.000 5.627.000 4.745.000
Andre fordringer 1.126.000 1.180.000 985.000 776.000 2.515.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.648.000 9.339.000 7.184.000 5.016.000 5.786.000
Sum omløpsmidler 28.172.000 18.841.000 15.134.000 11.682.000 13.174.000
Sum eiendeler 28.550.000 19.186.000 15.584.000 12.164.000 13.550.000
Sum opptjent egenkapital 17.440.000 10.682.000 4.981.000 3.510.000 4.247.000
Sum egenkapital 18.157.000 11.399.000 5.579.000 3.583.000 4.330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.947.000 39.000 35.000 124.000 59.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.947.000 39.000 35.000 124.000 59.000
Leverandørgjeld 1.221.000 702.000 752.000 1.714.000 1.798.000
Betalbar skatt 1.605.000 1.423.000 473.000 1.389.000
Skyldig offentlige avgifter 2.226.000 2.420.000 1.518.000 1.509.000 1.586.000
Utbytte 0 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000.000 3.020.000 3.277.000 2.762.000 2.388.000
Sum kortsiktig gjeld 8.446.000 7.747.000 9.971.000 8.458.000 9.160.000
Sum gjeld og egenkapital 28.550.000 19.185.000 15.584.000 12.165.000 13.548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.726.000 11.094.000 5.163.000 3.224.000 4.014.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.4 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 3.3 2.4 1.5 1.4 1.4
Soliditet 63.6 59.4 35.8 29.5 3
Resultatgrad 14.5 15.4 13.6 6.5 13.8
Rentedekningsgrad 1.333.7 1 1449.5 450.8 2
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1.8 2.4 2.1
Total kapitalrentabilitet 28.1 38.1 37.3 18.6 33.8
Signatur
25.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex