Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rosendal Skole
Juridisk navn:  Rosendal Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32877576
Postboks 58 Fjerdingen 3 Fax: 32231570
3051 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 976202961
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 8/1/1978 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.28%
Resultat  
  
-119.32%
Egenkapital  
  
-3.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.369.000 21.733.000 20.578.000 18.810.000 16.824.000
Resultat: -194.000 1.004.000 287.000 -246.000 -111.000
Egenkapital: 5.458.000 5.652.000 4.648.000 4.361.000 4.607.000
Regnskap for  Rosendal Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.369.000 21.733.000 20.578.000 18.810.000 16.824.000
Driftskostnader -20.589.000 -20.748.000 -20.310.000 -19.074.000 -16.960.000
Driftsresultat -220.000 984.000 268.000 -265.000 -136.000
Finansinntekter 29.000 20.000 20.000 20.000 26.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 26.000 20.000 19.000 19.000 25.000
Resultat før skatt -194.000 1.004.000 287.000 -246.000 -111.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -194.000 1.004.000 287.000 -246.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.572.000 3.462.000 3.604.000 3.879.000 4.108.000
Sum omløpsmidler 5.276.000 5.557.000 5.922.000 5.070.000 4.604.000
Sum eiendeler 8.848.000 9.019.000 9.526.000 8.949.000 8.712.000
Sum opptjent egenkapital 5.458.000 5.652.000 4.648.000 4.361.000 4.607.000
Sum egenkapital 5.458.000 5.652.000 4.648.000 4.361.000 4.607.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.391.000 3.368.000 4.877.000 4.588.000 4.104.000
Sum gjeld og egenkapital 8.849.000 9.020.000 9.525.000 8.949.000 8.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.000 30.000 28.000 32.000 41.000
Andre inntekter 20.339.000 21.703.000 20.550.000 18.778.000 16.783.000
Driftsinntekter 20.369.000 21.733.000 20.578.000 18.810.000 16.824.000
Varekostnad -539.000 -581.000 -635.000 -633.000 -16.960.000
Lønninger -16.146.000 -16.361.000 -16.374.000 -15.203.000 0
Avskrivning -436.000 -378.000 -391.000 -453.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.468.000 -3.428.000 -2.910.000 -2.785.000 0
Driftskostnader -20.589.000 -20.748.000 -20.310.000 -19.074.000 -16.960.000
Driftsresultat -220.000 984.000 268.000 -265.000 -136.000
Finansinntekter 29.000 20.000 20.000 20.000 26.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 26.000 20.000 19.000 19.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -194.000 1.004.000 287.000 -246.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 2.977.000 3.163.000 3.350.000
Maskiner anlegg 0 0 374.000 445.000 79.000
Driftsløsøre 3.572.000 3.462.000 253.000 271.000 679.000
Sum varige driftsmidler 3.572.000 3.462.000 3.604.000 3.879.000 4.108.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.572.000 3.462.000 3.604.000 3.879.000 4.108.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 184.000 204.000 1.182.000 378.000 156.000
Andre fordringer 488.000 443.000 309.000 317.000 340.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.604.000 4.909.000 4.431.000 4.375.000 4.107.000
Sum omløpsmidler 5.276.000 5.557.000 5.922.000 5.070.000 4.604.000
Sum eiendeler 8.848.000 9.019.000 9.526.000 8.949.000 8.712.000
Sum opptjent egenkapital 5.458.000 5.652.000 4.648.000 4.361.000 4.607.000
Sum egenkapital 5.458.000 5.652.000 4.648.000 4.361.000 4.607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 786.000 777.000 842.000 858.000 754.000
Betalbar skatt 0 0 544.000 489.000 443.000
Skyldig offentlige avgifter 1.059.000 1.044.000 575.000 527.000 459.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.546.000 1.547.000 2.917.000 2.714.000 2.448.000
Sum kortsiktig gjeld 3.391.000 3.368.000 4.877.000 4.588.000 4.104.000
Sum gjeld og egenkapital 8.849.000 9.020.000 9.525.000 8.949.000 8.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.885.000 2.189.000 1.045.000 482.000 500.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.2 1.1 1.2
Soliditet 61.7 62.7 48.8 48.7 52.9
Resultatgrad -1.1 4.5 1.3 -1.4 -0.8
Rentedekningsgrad -73.3 2 -110.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 1 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.2 11.1 3 -2.7 -1.3
Signatur
16.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex