Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rosendalstiftinga
Juridisk navn:  Rosendalstiftinga
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53480040
Postboks 7 Nutabrekko 872 Hålandsbråtet Fax: 53480153
5486 Rosendal 5486 Rosendal
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 983659284
Aksjekapital: 230.000 NOK
Etableringsdato: 8/6/2001 1
Foretakstype: STI
Revisor: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.59%
Resultat  
  
10816.67%
Egenkapital  
  
23.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2016
Omsetning: 1.046.000 801.000 392.000 90.000
Resultat: 655.000 6.000 222.000 -18.000
Egenkapital: 3.414.000 2.758.000 2.752.000 384.000
Regnskap for  Rosendalstiftinga
Resultat 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 1.046.000 801.000 392.000 90.000
Driftskostnader -391.000 -794.000 -170.000 -108.000
Driftsresultat 655.000 7.000 222.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 655.000 6.000 222.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 655.000 6.000 222.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.942.000 2.272.000 1.834.000 351.000
Sum omløpsmidler 765.000 496.000 974.000 929.000
Sum eiendeler 3.707.000 2.768.000 2.808.000 1.280.000
Sum opptjent egenkapital 3.184.000 2.528.000 2.522.000 154.000
Sum egenkapital 3.414.000 2.758.000 2.752.000 384.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 293.000 9.000 56.000 896.000
Sum gjeld og egenkapital 3.707.000 2.767.000 2.808.000 1.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 628.000 595.000 83.000 37.000
Andre inntekter 418.000 206.000 310.000 53.000
Driftsinntekter 1.046.000 801.000 392.000 90.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -794.000 -170.000 -108.000
Driftskostnader -391.000 -794.000 -170.000 -108.000
Driftsresultat 655.000 7.000 222.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 655.000 6.000 222.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 230.000 0 230.000 0
Fast eiendom 0 0 1.604.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 121.000
Driftsløsøre 2.712.000 2.272.000 0 230.000
Sum varige driftsmidler 2.712.000 2.272.000 1.604.000 351.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.942.000 2.272.000 1.834.000 351.000
Varebeholdning 7.000 0 0 0
Kundefordringer 88.000 0 0 0
Andre fordringer 62.000 92.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 608.000 404.000 955.000 929.000
Sum omløpsmidler 765.000 496.000 974.000 929.000
Sum eiendeler 3.707.000 2.768.000 2.808.000 1.280.000
Sum opptjent egenkapital 3.184.000 2.528.000 2.522.000 154.000
Sum egenkapital 3.414.000 2.758.000 2.752.000 384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 293.000 9.000 56.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 894.000
Sum kortsiktig gjeld 293.000 9.000 56.000 896.000
Sum gjeld og egenkapital 3.707.000 2.767.000 2.808.000 1.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 472.000 487.000 918.000 33.000
Likviditetsgrad 1 2.6 55.1 17.4 1
Likviditetsgrad 2 2.6 55.1 17.4 1
Soliditet 92.1 99.7 9 3
Resultatgrad 62.6 0.9 56.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 2.3
Total kapitalrentabilitet 17.7 0.3 7.9 -1.4
Signatur
18.05.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex