Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rossabø Legesenter As
Juridisk navn:  Rossabø Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51201370
Spannavegen 152 Spannavegen 152 Fax:
5535 Haugesund 5535 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 920683746
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/30/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Me2 Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.15%
Resultat  
  
93.62%
Egenkapital  
  
-0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 3.665.000 3.239.000 1.912.000
Resultat: -15.000 -235.000 -308.000
Egenkapital: -396.000 -394.000 -211.000
Regnskap for  Rossabø Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.665.000 3.239.000 1.912.000
Driftskostnader -3.568.000 -3.361.000 -2.153.000
Driftsresultat 97.000 -122.000 -241.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -112.000 -113.000 -67.000
Finans -112.000 -113.000 -67.000
Resultat før skatt -15.000 -235.000 -308.000
Skattekostnad 14.000 52.000 67.000
Årsresultat -1.000 -183.000 -241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 793.000 1.215.000 1.346.000
Sum omløpsmidler 674.000 451.000 499.000
Sum eiendeler 1.467.000 1.666.000 1.845.000
Sum opptjent egenkapital -426.000 -424.000 -241.000
Sum egenkapital -396.000 -394.000 -211.000
Sum langsiktig gjeld 1.532.000 1.800.000 1.900.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 261.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 1.466.000 1.667.000 1.845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.665.000 3.239.000 1.912.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.665.000 3.239.000 1.912.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.673.000 -1.459.000 -791.000
Avskrivning -269.000 -384.000 -271.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.626.000 -1.518.000 -1.091.000
Driftskostnader -3.568.000 -3.361.000 -2.153.000
Driftsresultat 97.000 -122.000 -241.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -112.000 -113.000 -67.000
Finans -112.000 -113.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.000 -183.000 -241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 119.000 67.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 62.000 88.000 126.000
Driftsløsøre 599.000 808.000 1.154.000
Sum varige driftsmidler 660.000 896.000 1.279.000
Sum finansielle anleggsmidler 201.000 0
Sum anleggsmidler 793.000 1.215.000 1.346.000
Varebeholdning 48.000 48.000 48.000
Kundefordringer 90.000 300.000 252.000
Andre fordringer 9.000 2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 536.000 95.000 197.000
Sum omløpsmidler 674.000 451.000 499.000
Sum eiendeler 1.467.000 1.666.000 1.845.000
Sum opptjent egenkapital -426.000 -424.000 -241.000
Sum egenkapital -396.000 -394.000 -211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.532.000 1.800.000 1.900.000
Leverandørgjeld -3.000 27.000 4.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 73.000 70.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 161.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 261.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 1.466.000 1.667.000 1.845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.000 190.000 343.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.7 3.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 2.9
Soliditet -27.0 -23.6 -11.4
Resultatgrad 2.6 -3.8 -12.6
Rentedekningsgrad 0.9 -1.1 -3.6
Gjeldsgrad -4.7 -5.2 -9.7
Total kapitalrentabilitet 6.6 -7.3 -13.1
Signatur
06.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex