Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Roy-Magnus Løkens Stiftelse For Bildediagnostikk
Juridisk navn:  Roy-Magnus Løkens Stiftelse For Bildediagnostikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90664568
c/o Curato Røgtgen Lillestrøm v/Hilde Online Brodshaug Postboks 73 Stenersgata 1A Fax: 22836060
2001 Lillestrøm 50 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988856983
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 7/29/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Regnskapsfører: Bd Vat And Tax Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.42%
Resultat  
  
-1466.67%
Egenkapital  
  
-1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 134.000 153.000 142.000 145.000 178.000
Resultat: -141.000 -9.000 35.000 -52.000 -55.000
Egenkapital: 10.276.000 10.417.000 10.426.000 10.391.000 10.443.000
Regnskap for  Roy-Magnus Løkens Stiftelse For Bildediagnostikk
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 134.000 153.000 142.000 145.000 178.000
Driftskostnader -274.000 -163.000 -107.000 -196.000 -233.000
Driftsresultat -140.000 -10.000 35.000 -51.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -141.000 -9.000 35.000 -52.000 -55.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -141.000 -9.000 35.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.339.000 10.451.000 10.466.000 10.493.000 10.479.000
Sum eiendeler 10.339.000 10.451.000 10.466.000 10.493.000 10.479.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 417.000 426.000 391.000 443.000
Sum egenkapital 10.276.000 10.417.000 10.426.000 10.391.000 10.443.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 35.000 40.000 102.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 10.339.000 10.452.000 10.466.000 10.493.000 10.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 134.000 153.000 142.000 145.000 178.000
Driftsinntekter 134.000 153.000 142.000 145.000 178.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -274.000 -163.000 -107.000 -196.000 -233.000
Driftskostnader -274.000 -163.000 -107.000 -196.000 -233.000
Driftsresultat -140.000 -10.000 35.000 -51.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -141.000 -9.000 35.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.339.000 10.451.000 10.466.000 10.493.000 10.479.000
Sum omløpsmidler 10.339.000 10.451.000 10.466.000 10.493.000 10.479.000
Sum eiendeler 10.339.000 10.451.000 10.466.000 10.493.000 10.479.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 417.000 426.000 391.000 443.000
Sum egenkapital 10.276.000 10.417.000 10.426.000 10.391.000 10.443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 35.000 40.000 102.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 35.000 40.000 102.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 10.339.000 10.452.000 10.466.000 10.493.000 10.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.276.000 10.416.000 10.426.000 10.391.000 10.442.000
Likviditetsgrad 1 164.1 298.6 261.6 102.9 283.2
Likviditetsgrad 2 164.1 298.6 261.6 102.9 283.2
Soliditet 99.4 99.7 99.6 9 99.6
Resultatgrad -104.5 -6.5 24.6 -35.2 -30.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -1.4 -0.1 0.3 -0.5 -0.5
Prokurister
26.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex