Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ruf Leiranger AS
Juridisk navn:  Ruf Leiranger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52770151
v/Oddvar Jensen Leiranger Leiranger Fax:
5560 Nedstrand 5560 Nedstrand
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 991725083
Aksjekapital: 100.500 NOK
Etableringsdato: 9/3/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.92%
Resultat  
  
165.45%
Egenkapital  
  
18.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.603.000 1.820.000 2.064.000 3.701.000 2.888.000
Resultat: 394.000 -602.000 -1.583.000 -420.000 -706.000
Egenkapital: -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000 33.000 613.000
Regnskap for  Ruf Leiranger AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.603.000 1.820.000 2.064.000 3.701.000 2.888.000
Driftskostnader -1.007.000 -2.049.000 -3.310.000 -3.795.000 -3.321.000
Driftsresultat 595.000 -228.000 -1.246.000 -94.000 -434.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 14.000
Finanskostnader -203.000 -376.000 -340.000 -329.000 -286.000
Finans -201.000 -374.000 -338.000 -327.000 -272.000
Resultat før skatt 394.000 -602.000 -1.583.000 -420.000 -706.000
Skattekostnad 0 0 -160.000 170.000
Årsresultat 394.000 -602.000 -1.583.000 -580.000 -536.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 413.000 3.980.000 4.441.000 4.902.000 5.367.000
Sum omløpsmidler 810.000 78.000 1.320.000 2.697.000 2.979.000
Sum eiendeler 1.223.000 4.058.000 5.761.000 7.599.000 8.346.000
Sum opptjent egenkapital -1.859.000 -2.253.000 -1.651.000 -68.000 512.000
Sum egenkapital -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000 33.000 613.000
Sum langsiktig gjeld 2.726.000 4.836.000 4.626.000 4.645.000 4.670.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 1.374.000 2.685.000 2.922.000 3.063.000
Sum gjeld og egenkapital 1.224.000 4.058.000 5.761.000 7.600.000 8.346.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.000 1.742.000 2.064.000 3.664.000 2.888.000
Andre inntekter 1.512.000 79.000 0 37.000 0
Driftsinntekter 1.603.000 1.820.000 2.064.000 3.701.000 2.888.000
Varekostnad -440.000 -1.211.000 -2.267.000 -2.405.000 -1.781.000
Lønninger -3.000 28.000 -105.000 -363.000 -450.000
Avskrivning -176.000 -401.000 -401.000 -399.000 -408.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -388.000 -465.000 -537.000 -628.000 -682.000
Driftskostnader -1.007.000 -2.049.000 -3.310.000 -3.795.000 -3.321.000
Driftsresultat 595.000 -228.000 -1.246.000 -94.000 -434.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 14.000
Finanskostnader -203.000 -376.000 -340.000 -329.000 -286.000
Finans -201.000 -374.000 -338.000 -327.000 -272.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 394.000 -602.000 -1.583.000 -580.000 -536.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 160.000
Fast eiendom 3.116.000 3.310.000 3.504.000 3.542.000
Maskiner anlegg 358.000 820.000 1.028.000 1.235.000 1.442.000
Driftsløsøre 51.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 408.000 3.937.000 4.338.000 4.739.000 4.984.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 43.000 103.000 163.000 223.000
Sum anleggsmidler 413.000 3.980.000 4.441.000 4.902.000 5.367.000
Varebeholdning 48.000 64.000 1.200.000 2.238.000 2.500.000
Kundefordringer 0 0 27.000 0
Andre fordringer 15.000 14.000 113.000 370.000 369.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 746.000 0 7.000 63.000 110.000
Sum omløpsmidler 810.000 78.000 1.320.000 2.697.000 2.979.000
Sum eiendeler 1.223.000 4.058.000 5.761.000 7.599.000 8.346.000
Sum opptjent egenkapital -1.859.000 -2.253.000 -1.651.000 -68.000 512.000
Sum egenkapital -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000 33.000 613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 968.000 1.012.000 1.002.000 915.000
Sum langsiktig gjeld 2.726.000 4.836.000 4.626.000 4.645.000 4.670.000
Leverandørgjeld 242.000 350.000 805.000 794.000 511.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 18.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 56.000 864.000 1.108.000 1.627.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 1.374.000 2.685.000 2.922.000 3.063.000
Sum gjeld og egenkapital 1.224.000 4.058.000 5.761.000 7.600.000 8.346.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 554.000 -1.296.000 -1.365.000 -225.000 -84.000
Likviditetsgrad 1 3.2 0 0 0.9 1
Likviditetsgrad 2 3.0 0 0 0.2 0.2
Soliditet -143.8 -53.1 -26.9 0.4 7.3
Resultatgrad 37.1 -12.5 -60.4 -2.5
Rentedekningsgrad 2.9 -0.6 -3.7 -0.3 -1.5
Gjeldsgrad -1.7 -2.9 -4.7 229.3 12.6
Total kapitalrentabilitet 48.8 -5.6 -21.6 -1.2
Signatur
18.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex