Ruf Leiranger AS
Juridisk navn:  Ruf Leiranger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52770151
Liarvågvegen 1545 Liarvågvegen 1545 Fax:
5560 Nedstrand 5560 Nedstrand
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 991725083
Aksjekapital: 100.500 NOK
Etableringsdato: 9/3/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Regnskapsfører: Addera Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
17639.02%
Resultat  
  
1470.66%
Egenkapital  
  
303.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 7.273.000 41.000 1.603.000 1.820.000 2.064.000
Resultat: 6.867.000 -501.000 394.000 -602.000 -1.583.000
Egenkapital: 4.607.000 -2.259.000 -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000
Regnskap for  Ruf Leiranger AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.273.000 41.000 1.603.000 1.820.000 2.064.000
Driftskostnader -259.000 -423.000 -1.007.000 -2.049.000 -3.310.000
Driftsresultat 7.014.000 -382.000 595.000 -228.000 -1.246.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -149.000 -119.000 -203.000 -376.000 -340.000
Finans -147.000 -119.000 -201.000 -374.000 -338.000
Resultat før skatt 6.867.000 -501.000 394.000 -602.000 -1.583.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 6.867.000 -501.000 394.000 -602.000 -1.583.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 238.000 329.000 413.000 3.980.000 4.441.000
Sum omløpsmidler 7.348.000 116.000 810.000 78.000 1.320.000
Sum eiendeler 7.586.000 445.000 1.223.000 4.058.000 5.761.000
Sum opptjent egenkapital 4.507.000 -2.360.000 -1.859.000 -2.253.000 -1.651.000
Sum egenkapital 4.607.000 -2.259.000 -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000
Sum langsiktig gjeld 2.706.000 2.629.000 2.726.000 4.836.000 4.626.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000 75.000 256.000 1.374.000 2.685.000
Sum gjeld og egenkapital 7.586.000 445.000 1.224.000 4.058.000 5.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000 41.000 91.000 1.742.000 2.064.000
Andre inntekter 7.241.000 1.512.000 79.000 0
Driftsinntekter 7.273.000 41.000 1.603.000 1.820.000 2.064.000
Varekostnad -4.000 -440.000 -1.211.000 -2.267.000
Lønninger -3.000 28.000 -105.000
Avskrivning -51.000 -84.000 -176.000 -401.000 -401.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -335.000 -388.000 -465.000 -537.000
Driftskostnader -259.000 -423.000 -1.007.000 -2.049.000 -3.310.000
Driftsresultat 7.014.000 -382.000 595.000 -228.000 -1.246.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -149.000 -119.000 -203.000 -376.000 -340.000
Finans -147.000 -119.000 -201.000 -374.000 -338.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 6.867.000 -501.000 394.000 -602.000 -1.583.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 3.116.000 3.310.000
Maskiner anlegg 233.000 279.000 358.000 820.000 1.028.000
Driftsløsøre 45.000 51.000 0 0
Sum varige driftsmidler 233.000 324.000 408.000 3.937.000 4.338.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 43.000 103.000
Sum anleggsmidler 238.000 329.000 413.000 3.980.000 4.441.000
Varebeholdning 12.000 75.000 48.000 64.000 1.200.000
Kundefordringer 7.282.000 0 0
Andre fordringer 42.000 18.000 15.000 14.000 113.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 11.000 23.000 746.000 0 7.000
Sum omløpsmidler 7.348.000 116.000 810.000 78.000 1.320.000
Sum eiendeler 7.586.000 445.000 1.223.000 4.058.000 5.761.000
Sum opptjent egenkapital 4.507.000 -2.360.000 -1.859.000 -2.253.000 -1.651.000
Sum egenkapital 4.607.000 -2.259.000 -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 968.000 1.012.000
Sum langsiktig gjeld 2.706.000 2.629.000 2.726.000 4.836.000 4.626.000
Leverandørgjeld 123.000 62.000 242.000 350.000 805.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 13.000 14.000 56.000 864.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000 75.000 256.000 1.374.000 2.685.000
Sum gjeld og egenkapital 7.586.000 445.000 1.224.000 4.058.000 5.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.076.000 41.000 554.000 -1.296.000 -1.365.000
Likviditetsgrad 1 27.0 1.5 3.2 0 0
Likviditetsgrad 2 27.0 0.5 3.0 0 0
Soliditet 60.7 -507.6 -143.8 -53.1 -26.9
Resultatgrad 96.4 -931.7 37.1 -12.5 -60.4
Rentedekningsgrad 47.1 -3.2 2.9 -0.6 -3.7
Gjeldsgrad 0.6 -1.2 -1.7 -2.9 -4.7
Total kapitalrentabilitet 92.5 -85.8 48.8 -5.6 -21.6
Signatur
08.08.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex