Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rune Grammofon AS
Juridisk navn:  Rune Grammofon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Akersgata 7 Akersgata 7 Fax:
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979642687
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.19%
Resultat  
  
-34.75%
Egenkapital  
  
-64.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.617.000 3.630.000 3.477.000 3.424.000 3.104.000
Resultat: 704.000 1.079.000 569.000 478.000 494.000
Egenkapital: 728.000 2.068.000 1.889.000 1.409.000 1.163.000
Regnskap for  Rune Grammofon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.617.000 3.630.000 3.477.000 3.424.000 3.104.000
Driftskostnader -4.156.000 -2.799.000 -3.167.000 -2.905.000 -2.749.000
Driftsresultat 460.000 833.000 310.000 519.000 355.000
Finansinntekter 263.000 288.000 263.000 101.000 150.000
Finanskostnader -19.000 -42.000 -4.000 -143.000 -10.000
Finans 244.000 246.000 259.000 -42.000 140.000
Resultat før skatt 704.000 1.079.000 569.000 478.000 494.000
Skattekostnad -44.000 -100.000 -89.000 -232.000 -20.000
Årsresultat 660.000 979.000 480.000 246.000 474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.186.000 2.893.000 10.000 16.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.830.000 1.561.000 4.155.000 3.634.000 3.145.000
Sum eiendeler 5.016.000 4.454.000 4.165.000 3.650.000 3.167.000
Sum opptjent egenkapital 628.000 1.968.000 1.789.000 1.309.000 1.063.000
Sum egenkapital 728.000 2.068.000 1.889.000 1.409.000 1.163.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.288.000 2.386.000 2.277.000 2.241.000 2.004.000
Sum gjeld og egenkapital 5.016.000 4.454.000 4.166.000 3.650.000 3.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.417.000 3.225.000 2.705.000 3.020.000 2.899.000
Andre inntekter 1.201.000 405.000 773.000 404.000 204.000
Driftsinntekter 4.617.000 3.630.000 3.477.000 3.424.000 3.104.000
Varekostnad -2.893.000 -1.434.000 -1.797.000 -1.643.000 -1.668.000
Lønninger -928.000 -864.000 -889.000 -752.000 -490.000
Avskrivning -9.000 -14.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -326.000 -487.000 -475.000 -504.000 -585.000
Driftskostnader -4.156.000 -2.799.000 -3.167.000 -2.905.000 -2.749.000
Driftsresultat 460.000 833.000 310.000 519.000 355.000
Finansinntekter 263.000 288.000 263.000 101.000 150.000
Finanskostnader -19.000 -42.000 -4.000 -143.000 -10.000
Finans 244.000 246.000 259.000 -42.000 140.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -800.000 0 0 0
Årsresultat 660.000 979.000 480.000 246.000 474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 23.000 10.000 16.000 22.000
Sum varige driftsmidler 14.000 23.000 10.000 16.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.171.000 2.870.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.186.000 2.893.000 10.000 16.000 22.000
Varebeholdning 117.000 219.000 155.000 204.000 116.000
Kundefordringer 362.000 296.000 551.000 222.000 365.000
Andre fordringer 6.000 3.000 4.000 4.000 0
Sum investeringer 2.694.000 2.446.000 1.793.000
Kasse, bank 1.344.000 1.043.000 751.000 759.000 871.000
Sum omløpsmidler 1.830.000 1.561.000 4.155.000 3.634.000 3.145.000
Sum eiendeler 5.016.000 4.454.000 4.165.000 3.650.000 3.167.000
Sum opptjent egenkapital 628.000 1.968.000 1.789.000 1.309.000 1.063.000
Sum egenkapital 728.000 2.068.000 1.889.000 1.409.000 1.163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 67.000 77.000 175.000 51.000
Betalbar skatt 43.000 100.000 89.000 232.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 178.000 81.000 107.000 175.000
Utbytte -2.000.000 -800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.050.000 1.642.000 2.029.000 1.727.000 1.758.000
Sum kortsiktig gjeld 4.288.000 2.386.000 2.277.000 2.241.000 2.004.000
Sum gjeld og egenkapital 5.016.000 4.454.000 4.166.000 3.650.000 3.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.458.000 -825.000 1.878.000 1.393.000 1.141.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 1.8 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 1.8 1.5 1.5
Soliditet 14.5 46.4 45.3 38.6 36.7
Resultatgrad 10.0 22.9 8.9 15.2 11.4
Rentedekningsgrad 24.2 19.8 77.5 3.6 35.5
Gjeldsgrad 5.9 1.2 1.2 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 14.4 25.2 13.8 1 15.9
Signatur
27.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex