Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rune Kvassheim AS
Juridisk navn:  Rune Kvassheim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94610111
Kvassheim 26 Kvassheim 26 Fax:
4363 Brusand 4363 Brusand
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 981621964
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
12.92%
Resultat  
  
1425%
Egenkapital  
  
3.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.531.000 3.127.000 2.961.000 3.977.000 3.007.000
Resultat: 183.000 12.000 6.000 749.000 527.000
Egenkapital: 3.737.000 3.594.000 3.585.000 3.580.000 2.983.000
Regnskap for  Rune Kvassheim AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.531.000 3.127.000 2.961.000 3.977.000 3.007.000
Driftskostnader -3.336.000 -3.096.000 -2.930.000 -3.210.000 -2.461.000
Driftsresultat 194.000 31.000 31.000 767.000 547.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -20.000 -25.000 -18.000 -20.000
Finans -12.000 -19.000 -25.000 -18.000 -20.000
Resultat før skatt 183.000 12.000 6.000 749.000 527.000
Skattekostnad -40.000 -2.000 -1.000 -152.000 -109.000
Årsresultat 142.000 9.000 5.000 597.000 418.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.342.000 5.593.000 6.100.000 5.046.000 5.152.000
Sum omløpsmidler 1.281.000 1.228.000 726.000 1.465.000 1.835.000
Sum eiendeler 7.623.000 6.821.000 6.826.000 6.511.000 6.987.000
Sum opptjent egenkapital 3.137.000 2.994.000 2.985.000 2.980.000 2.383.000
Sum egenkapital 3.737.000 3.594.000 3.585.000 3.580.000 2.983.000
Sum langsiktig gjeld 489.000 449.000 446.000 445.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 3.397.000 2.778.000 2.795.000 2.487.000 3.593.000
Sum gjeld og egenkapital 7.623.000 6.821.000 6.826.000 6.512.000 6.987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.529.000 3.127.000 2.576.000 3.197.000 2.607.000
Andre inntekter 2.000 385.000 780.000 400.000
Driftsinntekter 3.531.000 3.127.000 2.961.000 3.977.000 3.007.000
Varekostnad -497.000 -488.000 -419.000 -484.000 -221.000
Lønninger -29.000 -62.000 -43.000 -17.000 -1.000
Avskrivning -1.095.000 -1.002.000 -713.000 -1.214.000 -1.066.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.715.000 -1.544.000 -1.755.000 -1.495.000 -1.173.000
Driftskostnader -3.336.000 -3.096.000 -2.930.000 -3.210.000 -2.461.000
Driftsresultat 194.000 31.000 31.000 767.000 547.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -20.000 -25.000 -18.000 -20.000
Finans -12.000 -19.000 -25.000 -18.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 142.000 9.000 5.000 597.000 418.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.342.000 5.445.000 5.853.000 4.700.000 5.152.000
Sum varige driftsmidler 6.342.000 5.445.000 5.853.000 4.700.000 5.152.000
Sum finansielle anleggsmidler 148.000 247.000 346.000 0
Sum anleggsmidler 6.342.000 5.593.000 6.100.000 5.046.000 5.152.000
Varebeholdning 241.000 101.000 92.000 32.000 73.000
Kundefordringer 568.000 586.000 150.000 764.000 1.380.000
Andre fordringer 349.000 276.000 212.000 270.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 122.000 264.000 272.000 399.000 312.000
Sum omløpsmidler 1.281.000 1.228.000 726.000 1.465.000 1.835.000
Sum eiendeler 7.623.000 6.821.000 6.826.000 6.511.000 6.987.000
Sum opptjent egenkapital 3.137.000 2.994.000 2.985.000 2.980.000 2.383.000
Sum egenkapital 3.737.000 3.594.000 3.585.000 3.580.000 2.983.000
Sum avsetninger til forpliktelser 489.000 449.000 446.000 445.000 411.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 489.000 449.000 446.000 445.000 411.000
Leverandørgjeld 167.000 278.000 334.000 605.000 434.000
Betalbar skatt 0 118.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 90.000 100.000 9.000 158.000 184.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.139.000 2.400.000 2.452.000 1.606.000 2.886.000
Sum kortsiktig gjeld 3.397.000 2.778.000 2.795.000 2.487.000 3.593.000
Sum gjeld og egenkapital 7.623.000 6.821.000 6.826.000 6.512.000 6.987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.116.000 -1.550.000 -2.069.000 -1.022.000 -1.758.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.2 0.6 0.5
Soliditet 49.0 52.7 52.5 5 42.7
Resultatgrad 5.5 1.0 1 19.3 18.2
Rentedekningsgrad 16.2 1.6 1.2 42.6 27.4
Gjeldsgrad 1.0 0.9 0.9 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 2.5 0.5 0.5 11.8 7.8
Signatur
02.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex