Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rune Pedersen Malerfirma AS
Juridisk navn:  Rune Pedersen Malerfirma AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95050430
Grensegata 20 Grensegata 20 Fax:
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 992283475
Aksjekapital: 325.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 12/31/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Opk As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.57%
Resultat  
  
6709.09%
Egenkapital  
  
16700%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.682.000 12.374.000 12.564.000 16.857.000 12.089.000
Resultat: 1.454.000 -22.000 -334.000 -57.000 54.000
Egenkapital: 336.000 2.000 19.000 279.000 580.000
Regnskap for  Rune Pedersen Malerfirma AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.682.000 12.374.000 12.564.000 16.857.000 12.089.000
Driftskostnader -12.222.000 -12.358.000 -12.881.000 -16.889.000 -12.024.000
Driftsresultat 1.461.000 17.000 -317.000 -32.000 65.000
Finansinntekter 11.000 14.000 2.000 4.000
Finanskostnader -18.000 -38.000 -31.000 -27.000 -16.000
Finans -7.000 -38.000 -17.000 -25.000 -12.000
Resultat før skatt 1.454.000 -22.000 -334.000 -57.000 54.000
Skattekostnad -320.000 5.000 73.000 6.000 -20.000
Årsresultat 1.134.000 -17.000 -260.000 -51.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 531.000 514.000 952.000 485.000 209.000
Sum omløpsmidler 3.387.000 1.120.000 2.046.000 2.778.000 3.613.000
Sum eiendeler 3.918.000 1.634.000 2.998.000 3.263.000 3.822.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -323.000 -306.000 -46.000 255.000
Sum egenkapital 336.000 2.000 19.000 279.000 580.000
Sum langsiktig gjeld 375.000 111.000 618.000 258.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.207.000 1.521.000 2.362.000 2.726.000 3.243.000
Sum gjeld og egenkapital 3.918.000 1.634.000 2.999.000 3.263.000 3.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.682.000 12.304.000 12.564.000 16.857.000 12.089.000
Andre inntekter 70.000 0 0 0
Driftsinntekter 13.682.000 12.374.000 12.564.000 16.857.000 12.089.000
Varekostnad -5.456.000 -4.963.000 -3.513.000 -5.535.000 -4.235.000
Lønninger -5.065.000 -5.485.000 -6.927.000 -9.187.000 -6.398.000
Avskrivning -155.000 -171.000 -159.000 -109.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.546.000 -1.739.000 -2.282.000 -1.992.000 -1.424.000
Driftskostnader -12.222.000 -12.358.000 -12.881.000 -16.889.000 -12.024.000
Driftsresultat 1.461.000 17.000 -317.000 -32.000 65.000
Finansinntekter 11.000 14.000 2.000 4.000
Finanskostnader -18.000 -38.000 -31.000 -27.000 -16.000
Finans -7.000 -38.000 -17.000 -25.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -800.000 0 -250.000 -200.000
Årsresultat 1.134.000 -17.000 -260.000 -51.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 179.000 175.000 101.000 96.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 500.000 333.000 777.000 383.000 113.000
Sum varige driftsmidler 500.000 333.000 777.000 383.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 531.000 514.000 952.000 485.000 209.000
Varebeholdning 45.000 70.000 72.000 205.000 215.000
Kundefordringer 2.285.000 825.000 1.686.000 1.809.000 2.997.000
Andre fordringer 38.000 86.000 114.000 235.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.020.000 139.000 173.000 530.000 221.000
Sum omløpsmidler 3.387.000 1.120.000 2.046.000 2.778.000 3.613.000
Sum eiendeler 3.918.000 1.634.000 2.998.000 3.263.000 3.822.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -323.000 -306.000 -46.000 255.000
Sum egenkapital 336.000 2.000 19.000 279.000 580.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 269.000 499.000 0 437.000
Sum langsiktig gjeld 375.000 111.000 618.000 258.000 0
Leverandørgjeld 982.000 309.000 885.000 545.000 669.000
Betalbar skatt 171.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 784.000 435.000 421.000 1.150.000 808.000
Utbytte -800.000 0 -250.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 469.000 508.000 557.000 1.031.000 1.330.000
Sum kortsiktig gjeld 3.207.000 1.521.000 2.362.000 2.726.000 3.243.000
Sum gjeld og egenkapital 3.918.000 1.634.000 2.999.000 3.263.000 3.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 -401.000 -316.000 52.000 370.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.8 0.9 1
Soliditet 8.6 0.1 0.6 8.6 15.2
Resultatgrad 10.7 0.1 -2.5 -0.2 0.5
Rentedekningsgrad 81.2 0.4 -10.2 -1.2 4.1
Gjeldsgrad 10.7 816.0 156.8 10.7 5.6
Total kapitalrentabilitet 37.6 1.0 -10.1 -0.9 1.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex