Rush Maskinering AS
Juridisk navn:  Rush Maskinering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51740800
Finnestadsvingen 24 Ryfylkevegen 781 Fax: 51740801
4029 Stavanger 4100 Jørpeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 976702492
Aksjekapital: 3.700.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 3/15/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: rush maskineringsenter as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Mde Sigma As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.19%
Resultat  
  
56.89%
Egenkapital  
  
42.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 37.034.000 36.963.000 55.309.000 31.826.000 17.665.000
Resultat: -1.963.000 -4.553.000 -7.095.000 -4.253.000 -2.626.000
Egenkapital: 12.455.000 8.745.000 7.617.000 26.000 -226.000
Regnskap for  Rush Maskinering AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 37.034.000 36.963.000 55.309.000 31.826.000 17.665.000
Driftskostnader -36.811.000 -40.530.000 -60.780.000 -35.408.000 -19.900.000
Driftsresultat 224.000 -3.568.000 -5.470.000 -3.582.000 -2.234.000
Finansinntekter 4.000 659.000 46.000 0 1.000
Finanskostnader -2.191.000 -1.645.000 -1.670.000 -672.000 -393.000
Finans -2.187.000 -986.000 -1.624.000 -672.000 -392.000
Resultat før skatt -1.963.000 -4.553.000 -7.095.000 -4.253.000 -2.626.000
Skattekostnad 432.000 1.000.000 1.560.000 905.000 601.000
Årsresultat -1.532.000 -3.552.000 -5.535.000 -3.347.000 -2.025.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.134.000 27.289.000 23.258.000 23.991.000 11.927.000
Sum omløpsmidler 45.741.000 37.228.000 41.477.000 22.769.000 3.923.000
Sum eiendeler 68.875.000 64.517.000 64.735.000 46.760.000 15.850.000
Sum opptjent egenkapital 0 -5.372.000 -2.025.000
Sum egenkapital 12.455.000 8.745.000 7.617.000 26.000 -226.000
Sum langsiktig gjeld 5.237.000 4.553.000 10.984.000 31.936.000 9.021.000
Sum kortsiktig gjeld 51.184.000 51.220.000 46.134.000 14.798.000 7.056.000
Sum gjeld og egenkapital 68.876.000 64.518.000 64.735.000 46.761.000 15.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.034.000 35.126.000 52.708.000 30.884.000 17.607.000
Andre inntekter 1.836.000 2.602.000 943.000 58.000
Driftsinntekter 37.034.000 36.963.000 55.309.000 31.826.000 17.665.000
Varekostnad -11.677.000 -15.093.000 -14.863.000 -6.848.000 -1.953.000
Lønninger -12.121.000 -13.289.000 -22.115.000 -13.513.000 -8.818.000
Avskrivning -4.391.000 -3.907.000 -4.799.000 -3.569.000 -2.415.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.622.000 -8.241.000 -19.003.000 -11.478.000 -6.649.000
Driftskostnader -36.811.000 -40.530.000 -60.780.000 -35.408.000 -19.900.000
Driftsresultat 224.000 -3.568.000 -5.470.000 -3.582.000 -2.234.000
Finansinntekter 4.000 659.000 46.000 0 1.000
Finanskostnader -2.191.000 -1.645.000 -1.670.000 -672.000 -393.000
Finans -2.187.000 -986.000 -1.624.000 -672.000 -392.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.532.000 -3.552.000 -5.535.000 -3.347.000 -2.025.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.525.000 619.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 579.000 0
Driftsløsøre 23.134.000 27.289.000 23.258.000 21.887.000 11.308.000
Sum varige driftsmidler 23.134.000 27.289.000 23.258.000 22.466.000 11.308.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.134.000 27.289.000 23.258.000 23.991.000 11.927.000
Varebeholdning 924.000 1.647.000 1.661.000 7.762.000 0
Kundefordringer 10.630.000 7.876.000 18.238.000 13.482.000 3.534.000
Andre fordringer 809.000 1.155.000 3.827.000 524.000 275.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 499.000 390.000 823.000 901.000 114.000
Sum omløpsmidler 45.741.000 37.228.000 41.477.000 22.769.000 3.923.000
Sum eiendeler 68.875.000 64.517.000 64.735.000 46.760.000 15.850.000
Sum opptjent egenkapital 0 -5.372.000 -2.025.000
Sum egenkapital 12.455.000 8.745.000 7.617.000 26.000 -226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.984.000 937.000 618.000 1.300.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 45.607.000 45.473.000 36.287.000 2.763.000 1.404.000
Sum langsiktig gjeld 5.237.000 4.553.000 10.984.000 31.936.000 9.021.000
Leverandørgjeld 2.889.000 3.509.000 3.773.000 5.106.000 3.294.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.583.000 898.000 3.149.000 2.035.000 380.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.105.000 1.339.000 2.925.000 4.893.000 1.978.000
Sum kortsiktig gjeld 51.184.000 51.220.000 46.134.000 14.798.000 7.056.000
Sum gjeld og egenkapital 68.876.000 64.518.000 64.735.000 46.761.000 15.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.443.000 -13.992.000 -4.657.000 7.971.000 -3.133.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.9 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.9 1 0.6
Soliditet 18.1 13.6 11.8 0.1 -1.4
Resultatgrad 0.6 -9.7 -9.9 -11.3 -12.6
Rentedekningsgrad 0.1 -2.2 -3.3 -5.3 -5.7
Gjeldsgrad 4.5 6.4 7.5 1797.5 -71.1
Total kapitalrentabilitet 0.3 -4.5 -8.4 -7.7 -14.1
Signatur
07.05.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex