Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rusken Taxi As
Juridisk navn:  Rusken Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hestekleiva 15 Hestekleiva 15 Fax:
1350 Lommedalen 1350 Lommedalen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 918826416
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/9/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
442.86%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 127.000 0 0 95.000
Resultat: 24.000 -7.000 0 -23.000
Egenkapital: 74.000 0 7.000 7.000
Regnskap for  Rusken Taxi As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 127.000 0 0 95.000
Driftskostnader -103.000 -7.000 0 -119.000
Driftsresultat 24.000 -7.000 0 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 24.000 -7.000 0 -23.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -7.000 0 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.000 0 7.000 10.000
Sum eiendeler 81.000 0 7.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -30.000 -23.000 -23.000
Sum egenkapital 74.000 0 7.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 81.000 0 7.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.000 0 0 95.000
Andre inntekter 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 127.000 0 0 95.000
Varekostnad -15.000 0 0 -71.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -7.000 0 -48.000
Driftskostnader -103.000 -7.000 0 -119.000
Driftsresultat 24.000 -7.000 0 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -7.000 0 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 69.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 69.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 0 7.000 10.000
Sum omløpsmidler 12.000 0 7.000 10.000
Sum eiendeler 81.000 0 7.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -30.000 -23.000 -23.000
Sum egenkapital 74.000 0 7.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 81.000 0 7.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 0 7.000 10.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 0 0 0
Soliditet 91.4 1 7
Resultatgrad 18.9 -24.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 29.6 0
Signatur
14.12.2020
SIGNATUR
OSEN PER-YNGVE
Prokurister
14.12.2020
Prokura
Osen Per-Yngve
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex