Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rust Eiendomsselskap AS
Juridisk navn:  Rust Eiendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32075261
Briskevegen 10 Briskevegen 10 Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 979932189
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Per Amund Brenno
Regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.06%
Resultat  
  
-306.45%
Egenkapital  
  
-6.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 279.000 282.000 213.000 106.000 142.000
Resultat: -64.000 31.000 6.000 -112.000 12.000
Egenkapital: 973.000 1.037.000 1.006.000 1.001.000 1.762.000
Regnskap for  Rust Eiendomsselskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 279.000 282.000 213.000 106.000 142.000
Driftskostnader -282.000 -252.000 -208.000 -224.000 -143.000
Driftsresultat -3.000 30.000 5.000 -118.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 12.000
Finanskostnader -62.000 0 0 0 0
Finans -62.000 1.000 1.000 7.000 12.000
Resultat før skatt -64.000 31.000 6.000 -112.000 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 31.000 6.000 -112.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 811.000 855.000 849.000 867.000 988.000
Sum omløpsmidler 182.000 204.000 176.000 152.000 805.000
Sum eiendeler 993.000 1.059.000 1.025.000 1.019.000 1.793.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 937.000 906.000 901.000 1.662.000
Sum egenkapital 973.000 1.037.000 1.006.000 1.001.000 1.762.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 22.000 19.000 19.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 993.000 1.059.000 1.025.000 1.020.000 1.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 279.000 282.000 213.000 106.000 142.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 279.000 282.000 213.000 106.000 142.000
Varekostnad -96.000 -118.000 -64.000 -9.000 -48.000
Lønninger 0 0 0 -28.000
Avskrivning -26.000 -21.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -160.000 -113.000 -126.000 -197.000 -49.000
Driftskostnader -282.000 -252.000 -208.000 -224.000 -143.000
Driftsresultat -3.000 30.000 5.000 -118.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 12.000
Finanskostnader -62.000 0 0 0 0
Finans -62.000 1.000 1.000 7.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 31.000 6.000 -112.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 712.000 730.000 748.000 765.000 783.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 25.000 2.000 2.000 3.000
Sum varige driftsmidler 773.000 755.000 749.000 767.000 785.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 100.000 100.000 100.000 203.000
Sum anleggsmidler 811.000 855.000 849.000 867.000 988.000
Varebeholdning 7.000 14.000 4.000 4.000 13.000
Kundefordringer 30.000 35.000 5.000 5.000 0
Andre fordringer 0 17.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 155.000 151.000 144.000 792.000
Sum omløpsmidler 182.000 204.000 176.000 152.000 805.000
Sum eiendeler 993.000 1.059.000 1.025.000 1.019.000 1.793.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 937.000 906.000 901.000 1.662.000
Sum egenkapital 973.000 1.037.000 1.006.000 1.001.000 1.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 15.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 20.000 19.000 16.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 22.000 19.000 19.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 993.000 1.059.000 1.025.000 1.020.000 1.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 182.000 157.000 133.000 774.000
Likviditetsgrad 1 9.1 9.3 9.3 8 26
Likviditetsgrad 2 8.8 8.6 9.1 7.8 25.5
Soliditet 98.0 97.9 98.1 98.1 98.3
Resultatgrad -1.1 10.6 2.3 -111.3 -0.7
Rentedekningsgrad -0.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.3 2.9 0.6 -10.9 0.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex