Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rustad Kafe AS
Juridisk navn:  Rustad Kafe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32181010
Hallingdalsveien 21 Hallingdalsveien 21 Fax: 32181018
3534 Sokna 3534 Sokna
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 916070810
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 12/30/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.61%
Resultat  
  
-59.04%
Egenkapital  
  
14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.469.000 13.920.000 13.082.000 14.185.000 13.080.000
Resultat: 68.000 166.000 -770.000 1.008.000 378.000
Egenkapital: 424.000 371.000 244.000 540.000 536.000
Regnskap for  Rustad Kafe AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.469.000 13.920.000 13.082.000 14.185.000 13.080.000
Driftskostnader -11.303.000 -13.665.000 -13.778.000 -13.138.000 -12.643.000
Driftsresultat 166.000 254.000 -697.000 1.048.000 437.000
Finansinntekter 15.000 9.000 11.000 14.000 0
Finanskostnader -114.000 -97.000 -84.000 -53.000 -60.000
Finans -99.000 -88.000 -73.000 -39.000 -60.000
Resultat før skatt 68.000 166.000 -770.000 1.008.000 378.000
Skattekostnad -15.000 -38.000 181.000 -234.000 -97.000
Årsresultat 53.000 128.000 -589.000 774.000 281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.666.000 2.079.000 2.432.000 2.364.000 2.296.000
Sum omløpsmidler 2.563.000 1.771.000 1.756.000 2.705.000 1.569.000
Sum eiendeler 4.229.000 3.850.000 4.188.000 5.069.000 3.865.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -172.000 -299.000 290.000 286.000
Sum egenkapital 424.000 371.000 244.000 540.000 536.000
Sum langsiktig gjeld 2.516.000 1.674.000 1.923.000 2.171.000 1.153.000
Sum kortsiktig gjeld 1.289.000 1.805.000 2.021.000 2.359.000 2.176.000
Sum gjeld og egenkapital 4.229.000 3.850.000 4.188.000 5.070.000 3.865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.469.000 13.915.000 13.082.000 12.850.000 13.080.000
Andre inntekter 5.000 0 1.335.000 0
Driftsinntekter 11.469.000 13.920.000 13.082.000 14.185.000 13.080.000
Varekostnad -3.316.000 -3.918.000 -4.127.000 -3.947.000 -3.880.000
Lønninger -4.613.000 -6.160.000 -6.139.000 -5.909.000 -5.694.000
Avskrivning -662.000 -682.000 -622.000 -477.000 -478.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.712.000 -2.905.000 -2.890.000 -2.805.000 -2.591.000
Driftskostnader -11.303.000 -13.665.000 -13.778.000 -13.138.000 -12.643.000
Driftsresultat 166.000 254.000 -697.000 1.048.000 437.000
Finansinntekter 15.000 9.000 11.000 14.000 0
Finanskostnader -114.000 -97.000 -84.000 -53.000 -60.000
Finans -99.000 -88.000 -73.000 -39.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 -250.000
Utbytte 0 0 -770.000 0
Årsresultat 53.000 128.000 -589.000 774.000 281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 111.000 17.000 0 0 64.000
Fast eiendom 878.000 0 0 107.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.107.000 748.000 2.269.000 1.840.000 1.780.000
Sum varige driftsmidler 1.107.000 1.626.000 2.269.000 1.840.000 1.887.000
Sum finansielle anleggsmidler 449.000 436.000 162.000 524.000 346.000
Sum anleggsmidler 1.666.000 2.079.000 2.432.000 2.364.000 2.296.000
Varebeholdning 167.000 292.000 258.000 331.000 229.000
Kundefordringer 253.000 414.000 435.000 343.000 400.000
Andre fordringer 396.000 440.000 859.000 587.000 514.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.746.000 626.000 205.000 1.444.000 426.000
Sum omløpsmidler 2.563.000 1.771.000 1.756.000 2.705.000 1.569.000
Sum eiendeler 4.229.000 3.850.000 4.188.000 5.069.000 3.865.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -172.000 -299.000 290.000 286.000
Sum egenkapital 424.000 371.000 244.000 540.000 536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 78.000 171.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 455.000 0 197.000
Sum langsiktig gjeld 2.516.000 1.674.000 1.923.000 2.171.000 1.153.000
Leverandørgjeld 282.000 477.000 456.000 596.000 570.000
Betalbar skatt 109.000 132.000 0 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 463.000 660.000 567.000 465.000 591.000
Utbytte 0 0 -770.000 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 535.000 543.000 1.298.000 793.000
Sum kortsiktig gjeld 1.289.000 1.805.000 2.021.000 2.359.000 2.176.000
Sum gjeld og egenkapital 4.229.000 3.850.000 4.188.000 5.070.000 3.865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.274.000 -34.000 -265.000 346.000 -607.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1 0.9 1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.9 0.8 0.7 1 0.6
Soliditet 10.0 9.6 5.8 10.7 13.9
Resultatgrad 1.4 1.8 -5.3 7.4 3.3
Rentedekningsgrad 1.5 2.6 -8.3 19.8 7.3
Gjeldsgrad 9.0 9.4 16.2 8.4 6.2
Total kapitalrentabilitet 4.3 6.8 -16.4 20.9 11.3
Signatur
03.06.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex