Rutebåten Utsira AS
Juridisk navn:  Rutebåten Utsira AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91881565
C/O Gl Skipsregnskap As Postboks 80 Fax: 90211883
4291 Kopervik 5547 Utsira
Fylke: Kommune:
Rogaland Utsira
Org.nr: 984734794
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 7/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Gl Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.16%
Resultat  
  
68.78%
Egenkapital  
  
38.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.960.000 35.435.000 32.545.000 30.784.000 29.547.000
Resultat: 4.287.000 2.540.000 970.000 1.050.000 -557.000
Egenkapital: 12.007.000 8.664.000 6.633.000 5.849.000 5.017.000
Regnskap for  Rutebåten Utsira AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.960.000 35.435.000 32.545.000 30.784.000 29.547.000
Driftskostnader -29.226.000 -32.374.000 -30.982.000 -29.037.000 -29.328.000
Driftsresultat 4.735.000 3.060.000 1.563.000 1.747.000 219.000
Finansinntekter 201.000 116.000 115.000 153.000 169.000
Finanskostnader -648.000 -636.000 -709.000 -851.000 -945.000
Finans -447.000 -520.000 -594.000 -698.000 -776.000
Resultat før skatt 4.287.000 2.540.000 970.000 1.050.000 -557.000
Skattekostnad -944.000 -509.000 -187.000 -218.000 219.000
Årsresultat 3.343.000 2.031.000 783.000 833.000 -338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.983.000 31.618.000 34.324.000 37.029.000 39.734.000
Sum omløpsmidler 17.686.000 12.989.000 11.539.000 9.245.000 11.875.000
Sum eiendeler 46.669.000 44.607.000 45.863.000 46.274.000 51.609.000
Sum opptjent egenkapital 10.807.000 7.464.000 5.433.000 4.649.000 3.817.000
Sum egenkapital 12.007.000 8.664.000 6.633.000 5.849.000 5.017.000
Sum langsiktig gjeld 26.494.000 29.568.000 33.025.000 36.670.000 40.228.000
Sum kortsiktig gjeld 8.168.000 6.376.000 6.206.000 3.754.000 6.365.000
Sum gjeld og egenkapital 46.669.000 44.608.000 45.864.000 46.273.000 51.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.364.000 3.341.000 3.104.000 2.867.000 2.802.000
Andre inntekter 30.596.000 32.094.000 29.441.000 27.917.000 26.745.000
Driftsinntekter 33.960.000 35.435.000 32.545.000 30.784.000 29.547.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.043.000 -10.927.000 -10.778.000 -10.431.000 -10.373.000
Avskrivning -2.715.000 -2.705.000 -2.705.000 -2.705.000 -2.705.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.468.000 -18.742.000 -17.499.000 -15.901.000 -16.250.000
Driftskostnader -29.226.000 -32.374.000 -30.982.000 -29.037.000 -29.328.000
Driftsresultat 4.735.000 3.060.000 1.563.000 1.747.000 219.000
Finansinntekter 201.000 116.000 115.000 153.000 169.000
Finanskostnader -648.000 -636.000 -709.000 -851.000 -945.000
Finans -447.000 -520.000 -594.000 -698.000 -776.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.343.000 2.031.000 783.000 833.000 -338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 113.000 147.000 181.000 216.000 250.000
Driftsløsøre 70.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.983.000 31.618.000 34.324.000 37.029.000 39.734.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.983.000 31.618.000 34.324.000 37.029.000 39.734.000
Varebeholdning 702.000 516.000 365.000 341.000 462.000
Kundefordringer 969.000 3.482.000 2.144.000 21.000 48.000
Andre fordringer 1.534.000 1.667.000 3.130.000 1.762.000 2.360.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.481.000 7.324.000 5.900.000 7.120.000 9.005.000
Sum omløpsmidler 17.686.000 12.989.000 11.539.000 9.245.000 11.875.000
Sum eiendeler 46.669.000 44.607.000 45.863.000 46.274.000 51.609.000
Sum opptjent egenkapital 10.807.000 7.464.000 5.433.000 4.649.000 3.817.000
Sum egenkapital 12.007.000 8.664.000 6.633.000 5.849.000 5.017.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.717.000 1.773.000 1.264.000 1.078.000 860.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.494.000 29.568.000 33.025.000 36.670.000 40.228.000
Leverandørgjeld 1.702.000 1.118.000 1.848.000 1.342.000 976.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 617.000 701.000 713.000 633.000 739.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.848.000 4.557.000 3.645.000 1.780.000 4.650.000
Sum kortsiktig gjeld 8.168.000 6.376.000 6.206.000 3.754.000 6.365.000
Sum gjeld og egenkapital 46.669.000 44.608.000 45.864.000 46.273.000 51.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.518.000 6.613.000 5.333.000 5.491.000 5.510.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 1.9 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.8 2.4 1.8
Soliditet 25.7 19.4 14.5 12.6 9.7
Resultatgrad 13.9 8.6 4.8 5.7 0.7
Rentedekningsgrad 7.3 4.8 2.2 2.1 0.4
Gjeldsgrad 2.9 4.1 5.9 6.9 9.3
Total kapitalrentabilitet 10.6 7.1 3.7 4.1 0.8
Signatur
08.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex