Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ruud Transport DA
Juridisk navn:  Ruud Transport DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90689656
Granløkka 9 Granløkka 9 Fax:
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 883957342
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/24/2001
Foretakstype: DA
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Eiker Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.74%
Resultat  
  
-73.48%
Egenkapital  
  
6.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.830.000 9.079.000 9.349.000 8.739.000 9.341.000
Resultat: 118.000 445.000 358.000 -14.000 -128.000
Egenkapital: 1.891.000 1.773.000 1.328.000 968.000 1.337.000
Regnskap for  Ruud Transport DA
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.830.000 9.079.000 9.349.000 8.739.000 9.341.000
Driftskostnader -8.705.000 -8.618.000 -8.962.000 -8.677.000 -9.391.000
Driftsresultat 125.000 461.000 387.000 61.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -16.000 -29.000 -75.000 -77.000
Finans -7.000 -16.000 -29.000 -75.000 -77.000
Resultat før skatt 118.000 445.000 358.000 -14.000 -128.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 118.000 445.000 358.000 -14.000 -128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 459.000 682.000 811.000 1.500.000 1.933.000
Sum omløpsmidler 2.158.000 1.952.000 1.981.000 1.152.000 1.638.000
Sum eiendeler 2.617.000 2.634.000 2.792.000 2.652.000 3.571.000
Sum opptjent egenkapital 870.000 841.000 406.000 114.000 483.000
Sum egenkapital 1.891.000 1.773.000 1.328.000 968.000 1.337.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 310.000 566.000 1.153.000
Sum kortsiktig gjeld 726.000 778.000 1.154.000 1.118.000 1.082.000
Sum gjeld og egenkapital 2.618.000 2.634.000 2.792.000 2.652.000 3.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.830.000 8.354.000 9.027.000 8.739.000 9.031.000
Andre inntekter 725.000 322.000 0 310.000
Driftsinntekter 8.830.000 9.079.000 9.349.000 8.739.000 9.341.000
Varekostnad -588.000 -443.000 -864.000 -562.000 -1.395.000
Lønninger -3.134.000 -3.407.000 -3.159.000 -3.105.000 -3.068.000
Avskrivning -223.000 -238.000 -253.000 -433.000 -415.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.760.000 -4.530.000 -4.686.000 -4.577.000 -4.513.000
Driftskostnader -8.705.000 -8.618.000 -8.962.000 -8.677.000 -9.391.000
Driftsresultat 125.000 461.000 387.000 61.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -16.000 -29.000 -75.000 -77.000
Finans -7.000 -16.000 -29.000 -75.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 118.000 445.000 358.000 -14.000 -128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 36.000 42.000 49.000 55.000 62.000
Maskiner anlegg 104.000 155.000 168.000 232.000 286.000
Driftsløsøre 319.000 485.000 594.000 1.212.000 1.586.000
Sum varige driftsmidler 459.000 682.000 811.000 1.500.000 1.933.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 459.000 682.000 811.000 1.500.000 1.933.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.015.000 743.000 933.000 907.000 915.000
Andre fordringer 853.000 971.000 1.014.000 245.000 298.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 290.000 238.000 34.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.158.000 1.952.000 1.981.000 1.152.000 1.638.000
Sum eiendeler 2.617.000 2.634.000 2.792.000 2.652.000 3.571.000
Sum opptjent egenkapital 870.000 841.000 406.000 114.000 483.000
Sum egenkapital 1.891.000 1.773.000 1.328.000 968.000 1.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 138.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 310.000 566.000 1.153.000
Leverandørgjeld 137.000 254.000 362.000 219.000 411.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 363.000 257.000 416.000 288.000 299.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000 266.000 181.000 173.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 726.000 778.000 1.154.000 1.118.000 1.082.000
Sum gjeld og egenkapital 2.618.000 2.634.000 2.792.000 2.652.000 3.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.432.000 1.174.000 827.000 34.000 556.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.5 1.7 1 1.5
Likviditetsgrad 2 3.0 2.5 1.7 1 1.5
Soliditet 72.3 67.3 47.6 36.5 37.4
Resultatgrad 1.4 5.1 4.1 0.7 -0.5
Rentedekningsgrad 17.9 28.8 13.3 0.8 -0.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1.1 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 4.8 17.5 13.9 2.3 -1.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex