Ruud Trevare AS
Juridisk navn:  Ruud Trevare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959080
Nesvegen 32 Nesvegen 32 Fax: 63962013
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 938284768
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/13/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Olsson & Co Da
Regnskapsfører: Aconte Økonomi Liv Marit By
Utvikling:
Omsetning  
  
17.96%
Resultat  
  
43.84%
Egenkapital  
  
3.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.855.000 15.984.000 19.128.000 16.806.000 17.545.000
Resultat: 666.000 463.000 730.000 406.000 972.000
Egenkapital: 5.729.000 5.528.000 5.327.000 5.290.000 5.224.000
Regnskap for  Ruud Trevare AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.855.000 15.984.000 19.128.000 16.806.000 17.545.000
Driftskostnader -18.112.000 -15.429.000 -18.269.000 -16.277.000 -16.447.000
Driftsresultat 744.000 554.000 858.000 529.000 1.098.000
Finansinntekter 6.000 9.000 10.000 15.000 10.000
Finanskostnader -83.000 -100.000 -138.000 -138.000 -136.000
Finans -77.000 -91.000 -128.000 -123.000 -126.000
Resultat før skatt 666.000 463.000 730.000 406.000 972.000
Skattekostnad -126.000 -125.000 -192.000 -140.000 -102.000
Årsresultat 540.000 337.000 538.000 265.000 871.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.179.000 3.264.000 3.353.000 3.649.000 3.740.000
Sum omløpsmidler 6.366.000 6.401.000 6.746.000 6.196.000 7.271.000
Sum eiendeler 9.545.000 9.665.000 10.099.000 9.845.000 11.011.000
Sum opptjent egenkapital 5.229.000 5.028.000 4.827.000 4.790.000 4.724.000
Sum egenkapital 5.729.000 5.528.000 5.327.000 5.290.000 5.224.000
Sum langsiktig gjeld 1.552.000 1.721.000 1.910.000 2.111.000 2.309.000
Sum kortsiktig gjeld 2.265.000 2.416.000 2.862.000 2.444.000 3.478.000
Sum gjeld og egenkapital 9.546.000 9.665.000 10.099.000 9.845.000 11.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.689.000 15.976.000 19.113.000 16.776.000 17.516.000
Andre inntekter 167.000 8.000 15.000 30.000 29.000
Driftsinntekter 18.855.000 15.984.000 19.128.000 16.806.000 17.545.000
Varekostnad -9.990.000 -8.247.000 -10.565.000 -9.283.000 -9.237.000
Lønninger -5.320.000 -4.783.000 -4.942.000 -4.216.000 -4.234.000
Avskrivning -535.000 -536.000 -508.000 -702.000 -555.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.045.000 -2.163.000 -2.018.000 -2.129.000 -2.238.000
Driftskostnader -18.112.000 -15.429.000 -18.269.000 -16.277.000 -16.447.000
Driftsresultat 744.000 554.000 858.000 529.000 1.098.000
Finansinntekter 6.000 9.000 10.000 15.000 10.000
Finanskostnader -83.000 -100.000 -138.000 -138.000 -136.000
Finans -77.000 -91.000 -128.000 -123.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -137.000 -500.000 -200.000 -800.000
Årsresultat 540.000 337.000 538.000 265.000 871.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.310.000 2.279.000 2.470.000 2.681.000 2.823.000
Maskiner anlegg 597.000 937.000 786.000 801.000 664.000
Driftsløsøre 31.000 48.000 97.000 167.000 253.000
Sum varige driftsmidler 2.939.000 3.264.000 3.353.000 3.649.000 3.740.000
Sum finansielle anleggsmidler 241.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.179.000 3.264.000 3.353.000 3.649.000 3.740.000
Varebeholdning 2.310.000 2.532.000 2.232.000 2.468.000 2.416.000
Kundefordringer 1.208.000 1.145.000 1.388.000 1.924.000 1.939.000
Andre fordringer 236.000 179.000 175.000 134.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.611.000 2.545.000 2.951.000 1.670.000 2.791.000
Sum omløpsmidler 6.366.000 6.401.000 6.746.000 6.196.000 7.271.000
Sum eiendeler 9.545.000 9.665.000 10.099.000 9.845.000 11.011.000
Sum opptjent egenkapital 5.229.000 5.028.000 4.827.000 4.790.000 4.724.000
Sum egenkapital 5.729.000 5.528.000 5.327.000 5.290.000 5.224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.552.000 1.721.000 1.910.000 2.111.000 2.309.000
Leverandørgjeld 469.000 723.000 653.000 381.000 1.443.000
Betalbar skatt 126.000 125.000 192.000 141.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 779.000 805.000 860.000 711.000 535.000
Utbytte 0 -137.000 -500.000 -200.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 551.000 625.000 658.000 1.011.000 599.000
Sum kortsiktig gjeld 2.265.000 2.416.000 2.862.000 2.444.000 3.478.000
Sum gjeld og egenkapital 9.546.000 9.665.000 10.099.000 9.845.000 11.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.101.000 3.985.000 3.884.000 3.752.000 3.793.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.6 2.4 2.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4
Soliditet 6 57.2 52.7 53.7 47.4
Resultatgrad 3.9 3.5 4.5 3.1 6.3
Rentedekningsgrad 9 5.5 6.2 3.8 8.1
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 7.9 5.8 8.6 5.5 10.1
Signatur
07.06.2006
FIRMAET TEGNES AV STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
RUUD BJØRN AAGE
RUUD GUNVOR ELINE
RUUD OLA JONNY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex