Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ryfylke Fjordhotel AS
Juridisk navn:  Ryfylke Fjordhotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52792700
Verven 9A Verven 9A Fax: 52792701
4230 Sand 4230 Sand
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 968971808
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 2/4/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.5%
Resultat  
  
74.93%
Egenkapital  
  
-1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.555.000 17.000.000 18.035.000 16.220.000 17.737.000
Resultat: 628.000 359.000 685.000 161.000 748.000
Egenkapital: 1.662.000 1.689.000 1.639.000 6.577.000 6.275.000
Regnskap for  Ryfylke Fjordhotel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.555.000 17.000.000 18.035.000 16.220.000 17.737.000
Driftskostnader -14.811.000 -16.602.000 -17.449.000 -16.521.000 -16.626.000
Driftsresultat 743.000 397.000 586.000 -302.000 1.111.000
Finansinntekter 2.000 42.000 148.000 769.000 1.000
Finanskostnader -118.000 -80.000 -50.000 -306.000 -364.000
Finans -116.000 -38.000 98.000 463.000 -363.000
Resultat før skatt 628.000 359.000 685.000 161.000 748.000
Skattekostnad -138.000 -79.000 -159.000 142.000 -200.000
Årsresultat 489.000 279.000 526.000 303.000 548.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 820.000 584.000 720.000 924.000 19.226.000
Sum omløpsmidler 4.441.000 4.127.000 3.965.000 8.907.000 1.526.000
Sum eiendeler 5.261.000 4.711.000 4.685.000 9.831.000 20.752.000
Sum opptjent egenkapital 1.147.000 1.174.000 1.124.000 6.062.000 5.760.000
Sum egenkapital 1.662.000 1.689.000 1.639.000 6.577.000 6.275.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 91.000 169.000 209.000 5.668.000
Sum kortsiktig gjeld 3.557.000 2.931.000 2.877.000 3.045.000 8.809.000
Sum gjeld og egenkapital 5.261.000 4.711.000 4.685.000 9.831.000 20.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.959.000 17.000.000 18.035.000 16.220.000 17.737.000
Andre inntekter 596.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.555.000 17.000.000 18.035.000 16.220.000 17.737.000
Varekostnad -2.183.000 -2.861.000 -3.243.000 -2.938.000 -3.029.000
Lønninger -6.122.000 -7.015.000 -8.006.000 -7.384.000 -7.573.000
Avskrivning -210.000 -175.000 -188.000 -202.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.296.000 -6.551.000 -6.012.000 -5.997.000 -5.830.000
Driftskostnader -14.811.000 -16.602.000 -17.449.000 -16.521.000 -16.626.000
Driftsresultat 743.000 397.000 586.000 -302.000 1.111.000
Finansinntekter 2.000 42.000 148.000 769.000 1.000
Finanskostnader -118.000 -80.000 -50.000 -306.000 -364.000
Finans -116.000 -38.000 98.000 463.000 -363.000
Konsernbidrag -517.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 489.000 279.000 526.000 303.000 548.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 82.000 0 0 73.000 0
Fast eiendom 83.000 80.000 82.000 85.000 94.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 572.000 493.000 625.000 750.000 880.000
Sum varige driftsmidler 655.000 573.000 707.000 834.000 973.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 11.000 13.000 17.000 18.253.000
Sum anleggsmidler 820.000 584.000 720.000 924.000 19.226.000
Varebeholdning 202.000 170.000 175.000 216.000 162.000
Kundefordringer 127.000 431.000 610.000 650.000 685.000
Andre fordringer 615.000 3.068.000 2.716.000 7.622.000 497.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.515.000 459.000 464.000 419.000 182.000
Sum omløpsmidler 4.441.000 4.127.000 3.965.000 8.907.000 1.526.000
Sum eiendeler 5.261.000 4.711.000 4.685.000 9.831.000 20.752.000
Sum opptjent egenkapital 1.147.000 1.174.000 1.124.000 6.062.000 5.760.000
Sum egenkapital 1.662.000 1.689.000 1.639.000 6.577.000 6.275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 24.000 37.000 0 68.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.018.000 758.000 680.000 987.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 91.000 169.000 209.000 5.668.000
Leverandørgjeld 1.147.000 421.000 383.000 662.000 352.000
Betalbar skatt 27.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 367.000 829.000 869.000 764.000 609.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.025.000 897.000 946.000 632.000 7.353.000
Sum kortsiktig gjeld 3.557.000 2.931.000 2.877.000 3.045.000 8.809.000
Sum gjeld og egenkapital 5.261.000 4.711.000 4.685.000 9.831.000 20.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 884.000 1.196.000 1.088.000 5.862.000 -7.283.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.4 2.9 0.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.3 2.9 0.2
Soliditet 31.6 35.9 3 66.9 30.2
Resultatgrad 4.8 2.3 3.2 -1.9 6.3
Rentedekningsgrad 6.3 5 11.7 3.1
Gjeldsgrad 2.2 1.8 1.9 0.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 14.2 9.3 15.7 4.8 5.4
Signatur
09.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex