Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ryfylke Hotel Eiendom AS
Juridisk navn:  Ryfylke Hotel Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52792700
C/O Ryfylke Fjordhotel As C/O Ryfylke Fjordhotel As Fax: 52797437
4230 Sand 4230 Sand
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 968666266
Aksjekapital: 2.253.450 NOK
Etableringsdato: 1/20/1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ryfylke turisthotel as
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
66.84%
Egenkapital  
  
0.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.700.000 2.700.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Resultat: 639.000 383.000 49.000 125.000 17.000
Egenkapital: 5.860.000 5.834.000 5.469.000 17.706.000 17.567.000
Regnskap for  Ryfylke Hotel Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.700.000 2.700.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Driftskostnader -1.289.000 -1.495.000 -1.510.000 -1.620.000 -1.766.000
Driftsresultat 1.411.000 1.205.000 890.000 780.000 634.000
Finansinntekter 4.000 0 0 240.000 226.000
Finanskostnader -776.000 -822.000 -841.000 -895.000 -844.000
Finans -772.000 -822.000 -841.000 -655.000 -618.000
Resultat før skatt 639.000 383.000 49.000 125.000 17.000
Skattekostnad -141.000 -84.000 34.000 14.000 39.000
Årsresultat 498.000 299.000 83.000 139.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.370.000 23.343.000 24.316.000 25.164.000 31.295.000
Sum omløpsmidler 4.763.000 157.000 159.000 11.938.000 6.911.000
Sum eiendeler 27.133.000 23.500.000 24.475.000 37.102.000 38.206.000
Sum opptjent egenkapital 1.960.000 1.934.000 1.635.000 1.552.000 1.414.000
Sum egenkapital 5.860.000 5.834.000 5.469.000 17.706.000 17.567.000
Sum langsiktig gjeld 20.534.000 17.153.000 18.096.000 19.159.000 20.197.000
Sum kortsiktig gjeld 739.000 514.000 910.000 237.000 442.000
Sum gjeld og egenkapital 27.132.000 23.500.000 24.474.000 37.101.000 38.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.700.000 2.700.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Driftsinntekter 2.700.000 2.700.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -974.000 -972.000 -968.000 -951.000 -949.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -315.000 -523.000 -542.000 -669.000 -817.000
Driftskostnader -1.289.000 -1.495.000 -1.510.000 -1.620.000 -1.766.000
Driftsresultat 1.411.000 1.205.000 890.000 780.000 634.000
Finansinntekter 4.000 0 0 240.000 226.000
Finanskostnader -776.000 -822.000 -841.000 -895.000 -844.000
Finans -772.000 -822.000 -841.000 -655.000 -618.000
Konsernbidrag -472.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 498.000 299.000 83.000 139.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 21.942.000 23.140.000 24.059.000 24.978.000 25.741.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 427.000 203.000 257.000 186.000 227.000
Sum varige driftsmidler 22.370.000 23.343.000 24.316.000 25.164.000 25.968.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.327.000
Sum anleggsmidler 22.370.000 23.343.000 24.316.000 25.164.000 31.295.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.125.000 0 0 0 0
Andre fordringer 46.000 115.000 71.000 11.886.000 6.703.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.799.000 43.000 88.000 53.000 208.000
Sum omløpsmidler 4.763.000 157.000 159.000 11.938.000 6.911.000
Sum eiendeler 27.133.000 23.500.000 24.475.000 37.102.000 38.206.000
Sum opptjent egenkapital 1.960.000 1.934.000 1.635.000 1.552.000 1.414.000
Sum egenkapital 5.860.000 5.834.000 5.469.000 17.706.000 17.567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.100.000 1.093.000 990.000 1.014.000 1.028.000
Gjeld til kredittinstitutt 621.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.534.000 17.153.000 18.096.000 19.159.000 20.197.000
Leverandørgjeld 8.000 10.000 1.000 17.000 226.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 504.000 909.000 220.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 739.000 514.000 910.000 237.000 442.000
Sum gjeld og egenkapital 27.132.000 23.500.000 24.474.000 37.101.000 38.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.024.000 -357.000 -751.000 11.701.000 6.469.000
Likviditetsgrad 1 6.4 0.3 0.2 50.4 15.6
Likviditetsgrad 2 6.4 0.3 0.2 50.4 15.6
Soliditet 21.6 24.8 22.3 47.7 4
Resultatgrad 52.3 44.6 37.1 32.5 26.4
Rentedekningsgrad 1.8 1.5 1.1 0.9 0.8
Gjeldsgrad 3.6 3 3.5 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 5.2 5.1 3.6 2.7 2.3
Signatur
09.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex