Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ryfylkemuseet
Juridisk navn:  Ryfylkemuseet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52792950
Nordenden 14 Nordenden 14 Fax: 52792951
4230 Sand 4230 Sand
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 970916482
Aksjekapital: 200 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 11/25/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Suldal Økonomi Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.09%
Resultat  
  
153.22%
Egenkapital  
  
18.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.379.000 15.735.000 16.074.000 15.364.000 15.428.000
Resultat: 1.927.000 761.000 -36.000 1.544.000 780.000
Egenkapital: 12.132.000 10.205.000 9.445.000 9.480.000 7.937.000
Regnskap for  Ryfylkemuseet
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.379.000 15.735.000 16.074.000 15.364.000 15.428.000
Driftskostnader -14.485.000 -15.035.000 -16.206.000 -13.906.000 -14.731.000
Driftsresultat 1.892.000 700.000 -132.000 1.458.000 697.000
Finansinntekter 35.000 61.000 96.000 86.000 84.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 35.000 61.000 96.000 86.000 84.000
Resultat før skatt 1.927.000 761.000 -36.000 1.544.000 780.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.927.000 761.000 -36.000 1.544.000 780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.712.000 3.038.000 2.763.000 2.974.000 2.829.000
Sum omløpsmidler 16.658.000 12.774.000 13.888.000 15.370.000 15.320.000
Sum eiendeler 20.370.000 15.812.000 16.651.000 18.344.000 18.149.000
Sum opptjent egenkapital 11.932.000 10.005.000 0 9.280.000 7.737.000
Sum egenkapital 12.132.000 10.205.000 9.445.000 9.480.000 7.937.000
Sum langsiktig gjeld 411.000 1.214.000 1.483.000 2.286.000
Sum kortsiktig gjeld 8.238.000 5.196.000 5.992.000 7.380.000 7.927.000
Sum gjeld og egenkapital 20.370.000 15.812.000 16.651.000 18.343.000 18.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.552.000 1.276.000 1.299.000 1.325.000 1.317.000
Andre inntekter 14.827.000 14.459.000 14.775.000 14.039.000 14.111.000
Driftsinntekter 16.379.000 15.735.000 16.074.000 15.364.000 15.428.000
Varekostnad -234.000 -359.000 -1.005.000 -810.000 -629.000
Lønninger -9.459.000 -9.396.000 -9.795.000 -9.517.000 -10.046.000
Avskrivning -434.000 -500.000 -495.000 -432.000 -387.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.358.000 -4.780.000 -4.911.000 -3.147.000 -3.669.000
Driftskostnader -14.485.000 -15.035.000 -16.206.000 -13.906.000 -14.731.000
Driftsresultat 1.892.000 700.000 -132.000 1.458.000 697.000
Finansinntekter 35.000 61.000 96.000 86.000 84.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 35.000 61.000 96.000 86.000 84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.927.000 761.000 -36.000 1.544.000 780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.478.000 1.594.000 1.710.000 1.697.000 1.724.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 789.000 1.033.000 685.000 953.000 829.000
Sum varige driftsmidler 2.267.000 2.627.000 2.396.000 2.650.000 2.553.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.445.000 411.000 368.000 324.000 276.000
Sum anleggsmidler 3.712.000 3.038.000 2.763.000 2.974.000 2.829.000
Varebeholdning 115.000 105.000 104.000 121.000 116.000
Kundefordringer 637.000 96.000 91.000 6.000 76.000
Andre fordringer 3.332.000 999.000 1.049.000 1.270.000 1.488.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.574.000 11.574.000 12.644.000 13.973.000 13.641.000
Sum omløpsmidler 16.658.000 12.774.000 13.888.000 15.370.000 15.320.000
Sum eiendeler 20.370.000 15.812.000 16.651.000 18.344.000 18.149.000
Sum opptjent egenkapital 11.932.000 10.005.000 0 9.280.000 7.737.000
Sum egenkapital 12.132.000 10.205.000 9.445.000 9.480.000 7.937.000
Sum avsetninger til forpliktelser 411.000 1.214.000 1.483.000 2.286.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 5.831.000
Sum langsiktig gjeld 411.000 1.214.000 1.483.000 2.286.000
Leverandørgjeld 480.000 662.000 301.000 554.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 601.000 576.000 608.000 506.000 495.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.637.000 4.140.000 4.723.000 6.572.000 1.047.000
Sum kortsiktig gjeld 8.238.000 5.196.000 5.992.000 7.380.000 7.927.000
Sum gjeld og egenkapital 20.370.000 15.812.000 16.651.000 18.343.000 18.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.420.000 7.578.000 7.896.000 7.990.000 7.393.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.5 2.3 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 2.0 2.4 2.3 2.1 1.9
Soliditet 59.6 64.5 56.7 51.7 43.7
Resultatgrad 11.6 4.4 -0.8 9.5 4.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.8 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.5 4.8 -0.2 8.4 4.3
Signatur
28.04.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex