Rykkinn Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Rykkinn Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432257
Munins Vei 1 Munins vei 1 Fax:
1348 Rykkinn 1348 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913504518
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/25/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.33%
Resultat  
  
-1.31%
Egenkapital  
  
37.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.932.000 3.323.000 3.178.000 3.088.000 3.109.000
Resultat: -155.000 -153.000 -485.000 -556.000 -537.000
Egenkapital: 128.000 93.000 87.000 102.000 115.000
Regnskap for  Rykkinn Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.932.000 3.323.000 3.178.000 3.088.000 3.109.000
Driftskostnader -4.026.000 -3.407.000 -3.571.000 -3.592.000 -3.636.000
Driftsresultat -94.000 -84.000 -393.000 -505.000 -526.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000
Finanskostnader -61.000 -69.000 -92.000 -52.000 -14.000
Finans -61.000 -69.000 -92.000 -51.000 -11.000
Resultat før skatt -155.000 -153.000 -485.000 -556.000 -537.000
Skattekostnad 34.000 34.000 107.000 128.000 129.000
Årsresultat -121.000 -120.000 -379.000 -428.000 -408.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 101.000 145.000 220.000 270.000
Sum omløpsmidler 2.281.000 2.094.000 2.580.000 2.632.000 3.149.000
Sum eiendeler 2.303.000 2.195.000 2.725.000 2.852.000 3.419.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -13.000 0 0
Sum egenkapital 128.000 93.000 87.000 102.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 2.176.000 2.102.000 2.638.000 2.748.000 3.299.000
Sum gjeld og egenkapital 2.304.000 2.195.000 2.725.000 2.851.000 3.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.932.000 3.317.000 3.178.000 3.088.000 3.109.000
Andre inntekter 6.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.932.000 3.323.000 3.178.000 3.088.000 3.109.000
Varekostnad -1.977.000 -1.615.000 -1.613.000 -1.526.000 -1.583.000
Lønninger -1.123.000 -944.000 -1.099.000 -1.076.000 -1.036.000
Avskrivning -86.000 -60.000 -77.000 -81.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -840.000 -788.000 -782.000 -909.000 -940.000
Driftskostnader -4.026.000 -3.407.000 -3.571.000 -3.592.000 -3.636.000
Driftsresultat -94.000 -84.000 -393.000 -505.000 -526.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000
Finanskostnader -61.000 -69.000 -92.000 -52.000 -14.000
Finans -61.000 -69.000 -92.000 -51.000 -11.000
Konsernbidrag 156.000 125.000 363.000 415.000 396.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -121.000 -120.000 -379.000 -428.000 -408.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 4.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 97.000 142.000 220.000 270.000
Sum varige driftsmidler 11.000 97.000 142.000 220.000 270.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 101.000 145.000 220.000 270.000
Varebeholdning 2.012.000 1.882.000 2.031.000 2.044.000 1.910.000
Kundefordringer 11.000 22.000 17.000 6.000 12.000
Andre fordringer 6.000 2.000 5.000 10.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 52.000 28.000 61.000 32.000 70.000
Sum omløpsmidler 2.281.000 2.094.000 2.580.000 2.632.000 3.149.000
Sum eiendeler 2.303.000 2.195.000 2.725.000 2.852.000 3.419.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -13.000 0 0
Sum egenkapital 128.000 93.000 87.000 102.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.490.000 1.578.000 2.217.000 2.250.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 5.000
Leverandørgjeld 377.000 257.000 151.000 240.000 3.023.000
Betalbar skatt 17.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 182.000 175.000 161.000 158.000 177.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 90.000 110.000 101.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 2.176.000 2.102.000 2.638.000 2.748.000 3.299.000
Sum gjeld og egenkapital 2.304.000 2.195.000 2.725.000 2.851.000 3.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 -8.000 -58.000 -116.000 -150.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4
Soliditet 5.6 4.2 3.2 3.6 3.4
Resultatgrad -2.4 -2.5 -12.4 -16.4 -16.9
Rentedekningsgrad -1.5 -1.2 -4.3 -9.7 -37.6
Gjeldsgrad 17.0 22.6 30.3 2 28.7
Total kapitalrentabilitet -4.1 -3.8 -14.4 -17.7 -15.3
Signatur
26.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.06.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex