Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sæbø Storfe As
Juridisk navn:  Sæbø Storfe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bondalsvegen 1113 Bondalsvegen 1113 Fax:
6165 Sæbø 6165 Sæbø
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 990829284
Aksjekapital: 1.125.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Ask Administrasjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.46%
Resultat  
  
751.79%
Egenkapital  
  
17.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.437.000 4.129.000 4.156.000 4.141.000 4.014.000
Resultat: 477.000 56.000 174.000 69.000 139.000
Egenkapital: 2.554.000 2.182.000 2.138.000 1.990.000 1.925.000
Regnskap for  Sæbø Storfe As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.437.000 4.129.000 4.156.000 4.141.000 4.014.000
Driftskostnader -3.755.000 -3.840.000 -3.749.000 -3.821.000 -3.604.000
Driftsresultat 682.000 290.000 408.000 320.000 410.000
Finansinntekter 12.000 13.000 12.000 8.000 10.000
Finanskostnader -217.000 -247.000 -245.000 -259.000 -282.000
Finans -205.000 -234.000 -233.000 -251.000 -272.000
Resultat før skatt 477.000 56.000 174.000 69.000 139.000
Skattekostnad -105.000 -12.000 -26.000 -4.000 -23.000
Årsresultat 372.000 44.000 148.000 64.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.718.000 6.752.000 6.753.000 7.030.000 7.143.000
Sum omløpsmidler 1.587.000 1.315.000 1.613.000 1.579.000 2.018.000
Sum eiendeler 8.305.000 8.067.000 8.366.000 8.609.000 9.161.000
Sum opptjent egenkapital 1.537.000 1.165.000 1.121.000 973.000 909.000
Sum egenkapital 2.554.000 2.182.000 2.138.000 1.990.000 1.925.000
Sum langsiktig gjeld 4.802.000 5.093.000 5.500.000 5.956.000 6.435.000
Sum kortsiktig gjeld 949.000 793.000 729.000 662.000 802.000
Sum gjeld og egenkapital 8.305.000 8.068.000 8.367.000 8.608.000 9.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.493.000 3.248.000 3.334.000 3.558.000 3.271.000
Andre inntekter 943.000 881.000 821.000 583.000 743.000
Driftsinntekter 4.437.000 4.129.000 4.156.000 4.141.000 4.014.000
Varekostnad -1.727.000 -1.992.000 -1.964.000 -1.742.000 -1.631.000
Lønninger -771.000 -736.000 -678.000 -646.000 -603.000
Avskrivning -238.000 -201.000 -371.000 -509.000 -495.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.019.000 -911.000 -736.000 -924.000 -875.000
Driftskostnader -3.755.000 -3.840.000 -3.749.000 -3.821.000 -3.604.000
Driftsresultat 682.000 290.000 408.000 320.000 410.000
Finansinntekter 12.000 13.000 12.000 8.000 10.000
Finanskostnader -217.000 -247.000 -245.000 -259.000 -282.000
Finans -205.000 -234.000 -233.000 -251.000 -272.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 372.000 44.000 148.000 64.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.337.000 5.508.000 5.336.000 5.478.000 5.567.000
Maskiner anlegg 220.000 261.000 294.000 347.000 218.000
Driftsløsøre 1.121.000 928.000 1.113.000 1.193.000 1.347.000
Sum varige driftsmidler 6.678.000 6.697.000 6.742.000 7.018.000 7.132.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 55.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 6.718.000 6.752.000 6.753.000 7.030.000 7.143.000
Varebeholdning 840.000 787.000 736.000 722.000 674.000
Kundefordringer 288.000 217.000 314.000 316.000 256.000
Andre fordringer 447.000 299.000 335.000 347.000 579.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 11.000 228.000 193.000 509.000
Sum omløpsmidler 1.587.000 1.315.000 1.613.000 1.579.000 2.018.000
Sum eiendeler 8.305.000 8.067.000 8.366.000 8.609.000 9.161.000
Sum opptjent egenkapital 1.537.000 1.165.000 1.121.000 973.000 909.000
Sum egenkapital 2.554.000 2.182.000 2.138.000 1.990.000 1.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 428.000 323.000 311.000 285.000 281.000
Gjeld til kredittinstitutt 213.000 116.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.802.000 5.093.000 5.500.000 5.956.000 6.435.000
Leverandørgjeld 182.000 86.000 172.000 113.000 242.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 61.000 61.000 58.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 506.000 530.000 496.000 491.000 504.000
Sum kortsiktig gjeld 949.000 793.000 729.000 662.000 802.000
Sum gjeld og egenkapital 8.305.000 8.068.000 8.367.000 8.608.000 9.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 638.000 522.000 884.000 917.000 1.216.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 2.2 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1.2 1.3 1.7
Soliditet 30.8 2 25.6 23.1 2
Resultatgrad 15.4 7 9.8 7.7 10.2
Rentedekningsgrad 3.1 1.2 1.7 1.2 1.5
Gjeldsgrad 2.3 2.7 2.9 3.3 3.8
Total kapitalrentabilitet 8.4 3.8 5 3.8 4.6
Signatur
25.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2020
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex