Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sætre Bilservice As
Juridisk navn:  Sætre Bilservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32792160
Nordre Sætrevei 10 Nordre Sætrevei 10 Fax: 32792165
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 950429437
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 7/1/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Drammen Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.73%
Resultat  
  
123.5%
Egenkapital  
  
19.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.899.000 38.730.000 37.325.000 33.434.000 32.468.000
Resultat: 1.598.000 715.000 1.033.000 376.000 1.617.000
Egenkapital: 1.487.000 1.242.000 686.000 890.000 906.000
Regnskap for  Sætre Bilservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.899.000 38.730.000 37.325.000 33.434.000 32.468.000
Driftskostnader -35.278.000 -37.979.000 -36.247.000 -33.023.000 -30.851.000
Driftsresultat 1.621.000 751.000 1.077.000 410.000 1.617.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Finanskostnader -28.000 -37.000 -47.000 -36.000 -11.000
Finans -24.000 -35.000 -45.000 -34.000 -1.000
Resultat før skatt 1.598.000 715.000 1.033.000 376.000 1.617.000
Skattekostnad -353.000 -160.000 -236.000 -93.000 -403.000
Årsresultat 1.245.000 556.000 797.000 283.000 1.214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.789.000 1.740.000 2.048.000 2.183.000 1.114.000
Sum omløpsmidler 3.828.000 2.533.000 2.984.000 2.474.000 2.733.000
Sum eiendeler 5.617.000 4.273.000 5.032.000 4.657.000 3.847.000
Sum opptjent egenkapital 1.387.000 1.142.000 586.000 790.000 806.000
Sum egenkapital 1.487.000 1.242.000 686.000 890.000 906.000
Sum langsiktig gjeld 345.000 495.000 642.000 778.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 3.786.000 2.538.000 3.704.000 2.989.000 2.882.000
Sum gjeld og egenkapital 5.618.000 4.275.000 5.032.000 4.657.000 3.847.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.811.000 38.666.000 37.268.000 33.373.000 32.398.000
Andre inntekter 88.000 63.000 58.000 61.000 70.000
Driftsinntekter 36.899.000 38.730.000 37.325.000 33.434.000 32.468.000
Varekostnad -27.629.000 -29.898.000 -29.012.000 -26.032.000 -24.621.000
Lønninger -4.390.000 -4.775.000 -4.211.000 -3.906.000 -3.429.000
Avskrivning -324.000 -308.000 -345.000 -275.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.814.000 -2.881.000 -2.551.000 -2.656.000 -2.470.000
Driftskostnader -35.278.000 -37.979.000 -36.247.000 -33.023.000 -30.851.000
Driftsresultat 1.621.000 751.000 1.077.000 410.000 1.617.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Finanskostnader -28.000 -37.000 -47.000 -36.000 -11.000
Finans -24.000 -35.000 -45.000 -34.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.000.000 -300.000 -1.000.000
Årsresultat 1.245.000 556.000 797.000 283.000 1.214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.669.000 1.740.000 2.048.000 2.177.000 1.114.000
Sum varige driftsmidler 1.669.000 1.740.000 2.048.000 2.177.000 1.114.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 0 0 6.000 0
Sum anleggsmidler 1.789.000 1.740.000 2.048.000 2.183.000 1.114.000
Varebeholdning 810.000 702.000 701.000 901.000 938.000
Kundefordringer 59.000 121.000 111.000 155.000
Andre fordringer 393.000 393.000 405.000 479.000 393.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.625.000 1.379.000 1.757.000 982.000 1.247.000
Sum omløpsmidler 3.828.000 2.533.000 2.984.000 2.474.000 2.733.000
Sum eiendeler 5.617.000 4.273.000 5.032.000 4.657.000 3.847.000
Sum opptjent egenkapital 1.387.000 1.142.000 586.000 790.000 806.000
Sum egenkapital 1.487.000 1.242.000 686.000 890.000 906.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 107.000 104.000 90.000 59.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 345.000 495.000 642.000 778.000 59.000
Leverandørgjeld 1.510.000 1.402.000 1.544.000 1.821.000 765.000
Betalbar skatt 352.000 157.000 222.000 61.000 386.000
Skyldig offentlige avgifter 517.000 529.000 480.000 451.000 425.000
Utbytte -1.000.000 0 -1.000.000 -300.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 406.000 449.000 458.000 357.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 3.786.000 2.538.000 3.704.000 2.989.000 2.882.000
Sum gjeld og egenkapital 5.618.000 4.275.000 5.032.000 4.657.000 3.847.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 -5.000 -720.000 -515.000 -149.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 0.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6
Soliditet 26.5 29.1 13.6 19.1 23.6
Resultatgrad 4.4 1.9 2.9 1.2 5
Rentedekningsgrad 57.9 20.3 22.9 11.4 1
Gjeldsgrad 2.8 2.4 6.3 4.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 28.9 17.6 21.4 8.8 42.3
Signatur
14.03.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP. TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex