Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sætre Bruk As
Juridisk navn:  Sætre Bruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32791007
Åsheimveien 1 Åsheimveien 1 Fax: 32791883
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 930232513
Aksjekapital: 2.155.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/10/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Fokus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.37%
Resultat  
  
57.14%
Egenkapital  
  
13.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.055.000 6.529.000 6.184.000 6.495.000 3.318.000
Resultat: 2.937.000 1.869.000 1.218.000 1.634.000 -314.000
Egenkapital: 19.665.000 17.347.000 15.254.000 14.121.000 13.337.000
Regnskap for  Sætre Bruk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.055.000 6.529.000 6.184.000 6.495.000 3.318.000
Driftskostnader -5.441.000 -5.215.000 -5.846.000 -5.061.000 -3.612.000
Driftsresultat 2.614.000 1.314.000 338.000 1.434.000 -295.000
Finansinntekter 483.000 584.000 928.000 219.000 152.000
Finanskostnader -160.000 -30.000 -48.000 -20.000 -172.000
Finans 323.000 554.000 880.000 199.000 -20.000
Resultat før skatt 2.937.000 1.869.000 1.218.000 1.634.000 -314.000
Skattekostnad -619.000 225.000 -85.000 -349.000 18.000
Årsresultat 2.318.000 2.093.000 1.133.000 1.285.000 -297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.300.000 8.096.000 9.037.000 8.713.000 9.002.000
Sum omløpsmidler 12.633.000 10.060.000 7.453.000 7.916.000 5.294.000
Sum eiendeler 21.933.000 18.156.000 16.490.000 16.629.000 14.296.000
Sum opptjent egenkapital 17.510.000 15.192.000 13.099.000 11.966.000 11.182.000
Sum egenkapital 19.665.000 17.347.000 15.254.000 14.121.000 13.337.000
Sum langsiktig gjeld 402.000 77.000 347.000 447.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 1.866.000 731.000 889.000 2.059.000 745.000
Sum gjeld og egenkapital 21.933.000 18.155.000 16.490.000 16.627.000 14.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.131.000 3.268.000 4.772.000 5.958.000 2.872.000
Andre inntekter 1.924.000 3.261.000 1.412.000 537.000 446.000
Driftsinntekter 8.055.000 6.529.000 6.184.000 6.495.000 3.318.000
Varekostnad -1.042.000 -615.000 -1.252.000 -1.356.000 -538.000
Lønninger -1.560.000 -1.071.000 -1.088.000 -1.229.000 -1.099.000
Avskrivning -761.000 -941.000 -948.000 -714.000 -699.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.207.000 -2.597.000 -2.543.000 -1.736.000 -1.320.000
Driftskostnader -5.441.000 -5.215.000 -5.846.000 -5.061.000 -3.612.000
Driftsresultat 2.614.000 1.314.000 338.000 1.434.000 -295.000
Finansinntekter 483.000 584.000 928.000 219.000 152.000
Finanskostnader -160.000 -30.000 -48.000 -20.000 -172.000
Finans 323.000 554.000 880.000 199.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0
Årsresultat 2.318.000 2.093.000 1.133.000 1.285.000 -297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.638.000 6.747.000 6.857.000 6.966.000 7.075.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.661.000 1.347.000 2.180.000 1.746.000 1.818.000
Sum varige driftsmidler 9.299.000 8.095.000 9.036.000 8.712.000 8.893.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 109.000
Sum anleggsmidler 9.300.000 8.096.000 9.037.000 8.713.000 9.002.000
Varebeholdning 5.363.000 3.335.000 2.649.000 784.000 178.000
Kundefordringer 464.000 813.000 71.000 96.000 584.000
Andre fordringer 901.000 367.000 982.000 802.000 181.000
Sum investeringer 2.004.000 2.098.000 1.862.000 1.784.000 1.909.000
Kasse, bank 3.902.000 3.447.000 1.889.000 4.449.000 2.442.000
Sum omløpsmidler 12.633.000 10.060.000 7.453.000 7.916.000 5.294.000
Sum eiendeler 21.933.000 18.156.000 16.490.000 16.629.000 14.296.000
Sum opptjent egenkapital 17.510.000 15.192.000 13.099.000 11.966.000 11.182.000
Sum egenkapital 19.665.000 17.347.000 15.254.000 14.121.000 13.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 402.000 77.000 347.000 447.000 215.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 402.000 77.000 347.000 447.000 215.000
Leverandørgjeld 365.000 63.000 169.000 168.000 57.000
Betalbar skatt 294.000 45.000 186.000 117.000 119.000
Skyldig offentlige avgifter 1.003.000 461.000 299.000 879.000 411.000
Utbytte 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 204.000 162.000 235.000 396.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 1.866.000 731.000 889.000 2.059.000 745.000
Sum gjeld og egenkapital 21.933.000 18.155.000 16.490.000 16.627.000 14.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.767.000 9.329.000 6.564.000 5.857.000 4.549.000
Likviditetsgrad 1 6.8 13.8 8.4 3.8 7.1
Likviditetsgrad 2 3.9 9.2 5.4 3.5 6.9
Soliditet 89.7 95.5 92.5 84.9 93.3
Resultatgrad 32.5 20.1 5.5 22.1 -8.9
Rentedekningsgrad 16.3 43.8 7 71.7 -1.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.1 10.5 7.7 9.9
Signatur
15.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex