Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sætre Landbruk Da
Juridisk navn:  Sætre Landbruk Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91885587
Fax:
2265 Namnå 2265 Namnå
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 985226458
Aksjekapital: 1.786.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2002 1
Foretakstype: DA
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Solør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.18%
Resultat  
  
-60.73%
Egenkapital  
  
-4.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.063.000 10.045.000 8.088.000 9.308.000 9.248.000
Resultat: 560.000 1.426.000 -98.000 1.393.000 804.000
Egenkapital: 5.522.000 5.758.000 4.376.000 5.169.000 4.210.000
Regnskap for  Sætre Landbruk Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.063.000 10.045.000 8.088.000 9.308.000 9.248.000
Driftskostnader -9.461.000 -8.559.000 -8.141.000 -7.868.000 -8.386.000
Driftsresultat 601.000 1.487.000 -52.000 1.439.000 862.000
Finansinntekter 17.000 14.000 13.000 12.000 11.000
Finanskostnader -58.000 -74.000 -57.000 -59.000 -69.000
Finans -41.000 -60.000 -44.000 -47.000 -58.000
Resultat før skatt 560.000 1.426.000 -98.000 1.393.000 804.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 560.000 1.426.000 -98.000 1.393.000 804.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.046.000 4.782.000 4.714.000 3.905.000 3.525.000
Sum omløpsmidler 4.846.000 3.909.000 4.169.000 3.121.000 2.574.000
Sum eiendeler 9.892.000 8.691.000 8.883.000 7.026.000 6.099.000
Sum opptjent egenkapital 6.481.000 5.921.000 4.681.000 4.779.000 3.695.000
Sum egenkapital 5.522.000 5.758.000 4.376.000 5.169.000 4.210.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.370.000 2.933.000 4.506.000 1.857.000 1.889.000
Sum gjeld og egenkapital 9.892.000 8.690.000 8.882.000 7.026.000 6.099.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.627.000 8.779.000 6.962.000 8.537.000 8.343.000
Andre inntekter 1.436.000 1.267.000 1.126.000 771.000 905.000
Driftsinntekter 10.063.000 10.045.000 8.088.000 9.308.000 9.248.000
Varekostnad -2.689.000 -2.148.000 -2.262.000 -2.483.000 -2.794.000
Lønninger -1.758.000 -1.724.000 -1.231.000 -1.248.000 -1.290.000
Avskrivning -1.051.000 -1.017.000 -940.000 -770.000 -713.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.239.000 -3.849.000 -3.580.000 -3.710.000 -3.804.000
Driftskostnader -9.461.000 -8.559.000 -8.141.000 -7.868.000 -8.386.000
Driftsresultat 601.000 1.487.000 -52.000 1.439.000 862.000
Finansinntekter 17.000 14.000 13.000 12.000 11.000
Finanskostnader -58.000 -74.000 -57.000 -59.000 -69.000
Finans -41.000 -60.000 -44.000 -47.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 560.000 1.426.000 -98.000 1.393.000 804.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 356.000 393.000 430.000 164.000 182.000
Maskiner anlegg 4.435.000 4.104.000 4.284.000 3.741.000 3.343.000
Driftsløsøre 255.000 285.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.046.000 4.782.000 4.714.000 3.905.000 3.525.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.046.000 4.782.000 4.714.000 3.905.000 3.525.000
Varebeholdning 3.839.000 3.516.000 2.787.000 2.206.000 1.855.000
Kundefordringer 148.000 121.000 426.000 747.000 316.000
Andre fordringer 826.000 239.000 923.000 136.000 371.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 33.000 33.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler 4.846.000 3.909.000 4.169.000 3.121.000 2.574.000
Sum eiendeler 9.892.000 8.691.000 8.883.000 7.026.000 6.099.000
Sum opptjent egenkapital 6.481.000 5.921.000 4.681.000 4.779.000 3.695.000
Sum egenkapital 5.522.000 5.758.000 4.376.000 5.169.000 4.210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.533.000 1.788.000 3.358.000 1.710.000 1.708.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.801.000 1.111.000 1.110.000 114.000 153.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 33.000 13.000 19.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 25.000 14.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 4.370.000 2.933.000 4.506.000 1.857.000 1.889.000
Sum gjeld og egenkapital 9.892.000 8.690.000 8.882.000 7.026.000 6.099.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 476.000 976.000 -337.000 1.264.000 685.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 0.9 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.4
Soliditet 55.8 66.3 49.3 73.6 6
Resultatgrad 6.0 14.8 -0.6 15.5 9.3
Rentedekningsgrad 10.4 20.1 -0.9 24.4 12.5
Gjeldsgrad 0.8 0.5 1 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.2 17.3 -0.4 20.7 14.3
Signatur
23.02.2021
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex