Sølv & Gullsmia As
Juridisk navn:  Sølv & Gullsmia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74827940
Utsikten 15 Utsikten 15 Fax:
7512 Stjørdal 7512 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 971235705
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiva Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
79.39%
Resultat  
  
170.45%
Egenkapital  
  
13.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 235.000 131.000 168.000 209.000 208.000
Resultat: 119.000 44.000 -3.000 -19.000 -175.000
Egenkapital: 756.000 664.000 629.000 631.000 646.000
Regnskap for  Sølv & Gullsmia As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 235.000 131.000 168.000 209.000 208.000
Driftskostnader -91.000 -62.000 -142.000 -200.000 -358.000
Driftsresultat 144.000 69.000 25.000 9.000 -150.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -25.000 -25.000 -27.000 -28.000 -24.000
Finans -25.000 -25.000 -27.000 -28.000 -24.000
Resultat før skatt 119.000 44.000 -3.000 -19.000 -175.000
Skattekostnad -26.000 -10.000 1.000 4.000 38.000
Årsresultat 93.000 34.000 -2.000 -15.000 -136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.220.000 1.246.000 1.256.000 1.255.000 1.251.000
Sum omløpsmidler 99.000 53.000 30.000 49.000 73.000
Sum eiendeler 1.319.000 1.299.000 1.286.000 1.304.000 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 656.000 564.000 529.000 531.000 546.000
Sum egenkapital 756.000 664.000 629.000 631.000 646.000
Sum langsiktig gjeld 373.000 443.000 513.000 583.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 193.000 143.000 90.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.319.000 1.300.000 1.285.000 1.304.000 1.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 175.000 71.000 103.000 149.000 148.000
Andre inntekter 60.000 60.000 64.000 60.000 60.000
Driftsinntekter 235.000 131.000 168.000 209.000 208.000
Varekostnad -29.000 -14.000 -21.000 -103.000 -21.000
Lønninger 1.000 11.000 -29.000 -15.000 -22.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -59.000 -92.000 -82.000 -315.000
Driftskostnader -91.000 -62.000 -142.000 -200.000 -358.000
Driftsresultat 144.000 69.000 25.000 9.000 -150.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -25.000 -25.000 -27.000 -28.000 -24.000
Finans -25.000 -25.000 -27.000 -28.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 93.000 34.000 -2.000 -15.000 -136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 33.000 43.000 43.000 38.000
Fast eiendom 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.220.000 1.246.000 1.256.000 1.255.000 1.251.000
Varebeholdning 22.000 20.000 21.000 15.000 40.000
Kundefordringer 5.000 12.000 7.000 12.000 20.000
Andre fordringer 11.000 10.000 21.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 61.000 12.000 2.000 1.000 13.000
Sum omløpsmidler 99.000 53.000 30.000 49.000 73.000
Sum eiendeler 1.319.000 1.299.000 1.286.000 1.304.000 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 656.000 564.000 529.000 531.000 546.000
Sum egenkapital 756.000 664.000 629.000 631.000 646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 373.000 443.000 513.000 583.000 653.000
Leverandørgjeld 1.000 0 16.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 6.000 3.000 2.000 -5.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 186.000 187.000 139.000 87.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 193.000 143.000 90.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.319.000 1.300.000 1.285.000 1.304.000 1.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -91.000 -140.000 -113.000 -41.000 48.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.2 0.5 2.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.1 0.4 1.3
Soliditet 57.3 51.1 48.9 48.4 48.8
Resultatgrad 61.3 52.7 14.9 4.3 -72.1
Rentedekningsgrad 5.8 2.8 0.9 0.3 -6.3
Gjeldsgrad 0.7 1.0 1.0 1.1 1
Total kapitalrentabilitet 10.9 5.3 1.9 0.7 -11.3
Signatur
23.11.2023
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex