Sølvsmia Mi As
Juridisk navn:  Sølvsmia Mi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Falstadberget 42 Falstadberget 42 Fax:
7624 Ekne 7624 Ekne
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 977047501
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.000 1.000 0 5.000 0
Resultat: 1.000 0 -1.000 3.000 0
Egenkapital: 55.000 55.000 55.000 56.000 53.000
Regnskap for  Sølvsmia Mi As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.000 1.000 0 5.000 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0
Driftsresultat 1.000 0 -1.000 3.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 0 -1.000 3.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 -1.000 3.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 92.000 59.000 59.000 59.000 65.000
Sum eiendeler 125.000 59.000 59.000 59.000 65.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -45.000 -45.000 -44.000 -47.000
Sum egenkapital 55.000 55.000 55.000 56.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 4.000 4.000 3.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 124.000 59.000 59.000 59.000 66.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 1.000 0 5.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 1.000 0 5.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0
Driftsresultat 1.000 0 -1.000 3.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 -1.000 3.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 0 0 0 0
Varebeholdning 74.000 41.000 42.000 42.000 44.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 18.000 18.000 17.000 21.000
Sum omløpsmidler 92.000 59.000 59.000 59.000 65.000
Sum eiendeler 125.000 59.000 59.000 59.000 65.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -45.000 -45.000 -44.000 -47.000
Sum egenkapital 55.000 55.000 55.000 56.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 69.000 4.000 4.000 3.000 13.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 124.000 59.000 59.000 59.000 66.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 59.000 59.000 59.000 65.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 44.4 93.2 93.2 94.9 80.3
Resultatgrad 100.0 0 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.8 0 -1.7 5.1 0
Signatur
20.02.2014
SIGNATUR HVER FOR SEG
SCHMIDT ELISABETH SYNØVE ROST
ROSTAD BJØRN HARALD
Prokurister
20.02.2014
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex