Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sønsterud Eiendom As
Juridisk navn:  Sønsterud Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62958628
v/ Helge Strætkvern Konglebækvegen 20 v/ Helge Strætkvern Konglebækvegen 20 Fax: 62958318
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 952787829
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiringen Våler As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.29%
Resultat  
  
-20.16%
Egenkapital  
  
3.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.292.000 1.777.000 1.327.000 1.127.000 3.731.000
Resultat: 776.000 972.000 671.000 401.000 3.036.000
Egenkapital: 6.414.000 6.184.000 5.808.000 5.612.000 5.615.000
Regnskap for  Sønsterud Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.292.000 1.777.000 1.327.000 1.127.000 3.731.000
Driftskostnader -590.000 -826.000 -793.000 -743.000 -698.000
Driftsresultat 702.000 951.000 535.000 384.000 3.033.000
Finansinntekter 75.000 22.000 137.000 18.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 74.000 21.000 137.000 17.000 2.000
Resultat før skatt 776.000 972.000 671.000 401.000 3.036.000
Skattekostnad -146.000 -197.000 -124.000 -55.000 -670.000
Årsresultat 630.000 776.000 547.000 346.000 2.365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.825.000 4.160.000 3.986.000 3.588.000 2.912.000
Sum omløpsmidler 2.634.000 3.276.000 2.827.000 3.102.000 4.044.000
Sum eiendeler 7.459.000 7.436.000 6.813.000 6.690.000 6.956.000
Sum opptjent egenkapital 5.114.000 4.884.000 4.508.000 4.312.000 4.315.000
Sum egenkapital 6.414.000 6.184.000 5.808.000 5.612.000 5.615.000
Sum langsiktig gjeld 246.000 308.000 343.000 429.000 561.000
Sum kortsiktig gjeld 799.000 944.000 661.000 650.000 780.000
Sum gjeld og egenkapital 7.459.000 7.436.000 6.812.000 6.691.000 6.956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 764.000 1.064.000 944.000 655.000 333.000
Andre inntekter 528.000 713.000 384.000 472.000 3.398.000
Driftsinntekter 1.292.000 1.777.000 1.327.000 1.127.000 3.731.000
Varekostnad -207.000 -413.000 -437.000 -398.000 -335.000
Lønninger -152.000 -124.000 -125.000 -107.000 -128.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -231.000 -289.000 -231.000 -238.000 -235.000
Driftskostnader -590.000 -826.000 -793.000 -743.000 -698.000
Driftsresultat 702.000 951.000 535.000 384.000 3.033.000
Finansinntekter 75.000 22.000 137.000 18.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 74.000 21.000 137.000 17.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -350.000 -350.000 -500.000
Årsresultat 630.000 776.000 547.000 346.000 2.365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.727.000 4.062.000 3.888.000 3.584.000 2.907.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.727.000 4.062.000 3.888.000 3.584.000 2.907.000
Sum finansielle anleggsmidler 98.000 98.000 98.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 4.825.000 4.160.000 3.986.000 3.588.000 2.912.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 260.000 319.000 12.000 76.000
Andre fordringer 6.000 7.000 15.000 19.000 18.000
Sum investeringer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kasse, bank 2.344.000 3.244.000 2.468.000 3.045.000 3.926.000
Sum omløpsmidler 2.634.000 3.276.000 2.827.000 3.102.000 4.044.000
Sum eiendeler 7.459.000 7.436.000 6.813.000 6.690.000 6.956.000
Sum opptjent egenkapital 5.114.000 4.884.000 4.508.000 4.312.000 4.315.000
Sum egenkapital 6.414.000 6.184.000 5.808.000 5.612.000 5.615.000
Sum avsetninger til forpliktelser 246.000 308.000 343.000 429.000 561.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 246.000 308.000 343.000 429.000 561.000
Leverandørgjeld 30.000 133.000 30.000 38.000 83.000
Betalbar skatt 207.000 232.000 210.000 186.000 176.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 143.000 37.000 44.000 17.000
Utbytte -400.000 -400.000 -350.000 -350.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 40.000 36.000 34.000 31.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 799.000 944.000 661.000 650.000 780.000
Sum gjeld og egenkapital 7.459.000 7.436.000 6.812.000 6.691.000 6.956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.835.000 2.332.000 2.166.000 2.452.000 3.264.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.5 4.3 4.8 5.2
Likviditetsgrad 2 3.3 3.5 4.3 4.8 5.2
Soliditet 86.0 83.2 85.3 83.9 80.7
Resultatgrad 54.3 53.5 40.3 34.1 81.3
Rentedekningsgrad 702.0 951.0 3 3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.4 13.1 9.9 6 43.6
Signatur
01.03.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex