Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sør Stål AS
Juridisk navn:  Sør Stål AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38002650
Mjåvannsvegen 113 Mjåvannsveien 113 Fax: 38002651
4628 Kristiansand S 4685 Nodeland
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 916573545
Aksjekapital: 106.450 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/1/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.06%
Resultat  
  
43.78%
Egenkapital  
  
1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 35.936.000 30.700.000 24.608.000 22.583.000 26.332.000
Resultat: 6.608.000 4.596.000 2.342.000 1.050.000 2.596.000
Egenkapital: 7.412.000 7.298.000 11.296.000 11.296.000 12.199.000
Regnskap for  Sør Stål AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 35.936.000 30.700.000 24.608.000 22.583.000 26.332.000
Driftskostnader -29.413.000 -26.140.000 -22.317.000 -21.601.000 -23.839.000
Driftsresultat 6.523.000 4.560.000 2.292.000 982.000 2.493.000
Finansinntekter 106.000 55.000 66.000 85.000 119.000
Finanskostnader -21.000 -19.000 -15.000 -17.000 -16.000
Finans 85.000 36.000 51.000 68.000 103.000
Resultat før skatt 6.608.000 4.596.000 2.342.000 1.050.000 2.596.000
Skattekostnad -1.454.000 -1.052.000 -559.000 -259.000 -694.000
Årsresultat 5.154.000 3.544.000 1.783.000 791.000 1.902.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.105.000 1.860.000 1.957.000 2.793.000 3.354.000
Sum omløpsmidler 17.107.000 14.238.000 15.197.000 14.036.000 13.854.000
Sum eiendeler 18.212.000 16.098.000 17.154.000 16.829.000 17.208.000
Sum opptjent egenkapital 7.306.000 7.192.000 11.190.000 11.190.000 12.093.000
Sum egenkapital 7.412.000 7.298.000 11.296.000 11.296.000 12.199.000
Sum langsiktig gjeld 87.000 106.000 61.000 76.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 10.712.000 8.694.000 5.796.000 5.456.000 4.922.000
Sum gjeld og egenkapital 18.211.000 16.098.000 17.153.000 16.828.000 17.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.936.000 30.489.000 24.608.000 22.583.000 26.332.000
Andre inntekter 0 210.000 0 0 0
Driftsinntekter 35.936.000 30.700.000 24.608.000 22.583.000 26.332.000
Varekostnad -12.634.000 -10.509.000 -8.695.000 -7.882.000 -9.414.000
Lønninger -9.324.000 -8.577.000 -7.382.000 -6.836.000 -7.944.000
Avskrivning -248.000 -176.000 -176.000 -206.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.480.000 -6.554.000 -6.217.000 -6.654.000 -6.403.000
Driftskostnader -29.413.000 -26.140.000 -22.317.000 -21.601.000 -23.839.000
Driftsresultat 6.523.000 4.560.000 2.292.000 982.000 2.493.000
Finansinntekter 106.000 55.000 66.000 85.000 119.000
Finanskostnader -21.000 -19.000 -15.000 -17.000 -16.000
Finans 85.000 36.000 51.000 68.000 103.000
Konsernbidrag 0 0 0 646.000 0
Utbytte -5.040.000 -3.542.000 -1.666.000 -1.694.000 -933.000
Årsresultat 5.154.000 3.544.000 1.783.000 791.000 1.902.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 124.000 207.000 0 0 0
Driftsløsøre 642.000 807.000 602.000 778.000 984.000
Sum varige driftsmidler 766.000 1.014.000 602.000 778.000 984.000
Sum finansielle anleggsmidler 339.000 846.000 1.354.000 2.014.000 2.370.000
Sum anleggsmidler 1.105.000 1.860.000 1.957.000 2.793.000 3.354.000
Varebeholdning 3.439.000 3.276.000 3.612.000 3.515.000 3.152.000
Kundefordringer 4.605.000 5.237.000 3.918.000 2.285.000 2.985.000
Andre fordringer 29.000 23.000 79.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.033.000 5.702.000 7.588.000 7.590.000 7.717.000
Sum omløpsmidler 17.107.000 14.238.000 15.197.000 14.036.000 13.854.000
Sum eiendeler 18.212.000 16.098.000 17.154.000 16.829.000 17.208.000
Sum opptjent egenkapital 7.306.000 7.192.000 11.190.000 11.190.000 12.093.000
Sum egenkapital 7.412.000 7.298.000 11.296.000 11.296.000 12.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 87.000 106.000 61.000 76.000 87.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 154.000 861.000 482.000
Sum langsiktig gjeld 87.000 106.000 61.000 76.000 87.000
Leverandørgjeld 1.375.000 1.563.000 1.431.000 1.497.000 1.046.000
Betalbar skatt 1.473.000 1.006.000 538.000 55.000 611.000
Skyldig offentlige avgifter 1.436.000 1.363.000 1.142.000 677.000 928.000
Utbytte -5.040.000 -3.542.000 -1.666.000 -1.694.000 -933.000
Annen kortsiktig gjeld 1.389.000 1.219.000 866.000 672.000 921.000
Sum kortsiktig gjeld 10.712.000 8.694.000 5.796.000 5.456.000 4.922.000
Sum gjeld og egenkapital 18.211.000 16.098.000 17.153.000 16.828.000 17.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.395.000 5.544.000 9.401.000 8.580.000 8.932.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 2 2.6 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 2 1.9 2.2
Soliditet 40.7 45.3 65.9 67.1 70.9
Resultatgrad 18.2 14.9 9.3 4.3 9.5
Rentedekningsgrad 310.6 2 152.8 57.8 163.3
Gjeldsgrad 1.5 1.2 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 36.4 28.7 13.7 6.3 15.2
Signatur
19.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex