Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørbøe Holding AS
Juridisk navn:  Sørbøe Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48045558
Langøyveien 115A Langøyveien 115A Fax:
1679 Kråkerøy 1679 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 991960813
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/16/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Grøm & Gluppe Revisjon As
Regnskapsfører: Bta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.74%
Resultat  
  
-92.78%
Egenkapital  
  
2.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 372.000 2.037.000 673.000 300.000 976.000
Resultat: 100.000 1.385.000 88.000 111.000 488.000
Egenkapital: 4.054.000 3.944.000 3.958.000 3.891.000 3.808.000
Regnskap for  Sørbøe Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 372.000 2.037.000 673.000 300.000 976.000
Driftskostnader -259.000 -432.000 -360.000 -59.000 -359.000
Driftsresultat 113.000 1.606.000 313.000 242.000 618.000
Finansinntekter 150.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -164.000 -222.000 -226.000 -132.000 -131.000
Finans -14.000 -222.000 -226.000 -131.000 -130.000
Resultat før skatt 100.000 1.385.000 88.000 111.000 488.000
Skattekostnad 11.000 -308.000 -21.000 -28.000 -132.000
Årsresultat 111.000 1.077.000 67.000 83.000 356.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.121.000 7.867.000 10.194.000 9.752.000 6.174.000
Sum omløpsmidler 228.000 540.000 781.000 1.157.000 1.596.000
Sum eiendeler 8.349.000 8.407.000 10.975.000 10.909.000 7.770.000
Sum opptjent egenkapital 3.954.000 3.844.000 3.858.000 3.791.000 3.708.000
Sum egenkapital 4.054.000 3.944.000 3.958.000 3.891.000 3.808.000
Sum langsiktig gjeld 4.063.000 4.165.000 6.007.000 5.973.000 2.812.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 299.000 1.009.000 1.044.000 1.149.000
Sum gjeld og egenkapital 8.348.000 8.408.000 10.974.000 10.908.000 7.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 0 0 0 0
Andre inntekter 341.000 2.037.000 673.000 300.000 976.000
Driftsinntekter 372.000 2.037.000 673.000 300.000 976.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -21.000 -11.000 -11.000 -11.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -238.000 -421.000 -349.000 -48.000 -359.000
Driftskostnader -259.000 -432.000 -360.000 -59.000 -359.000
Driftsresultat 113.000 1.606.000 313.000 242.000 618.000
Finansinntekter 150.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -164.000 -222.000 -226.000 -132.000 -131.000
Finans -14.000 -222.000 -226.000 -131.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.092.000 0 0 0
Årsresultat 111.000 1.077.000 67.000 83.000 356.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.968.000 3.968.000 6.284.000 5.851.000 2.316.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 21.000 32.000 43.000 0
Sum varige driftsmidler 4.019.000 3.990.000 6.316.000 5.894.000 2.316.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.102.000 3.878.000 3.878.000 3.858.000 3.858.000
Sum anleggsmidler 8.121.000 7.867.000 10.194.000 9.752.000 6.174.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 40.000 0 0 0
Andre fordringer 91.000 38.000 38.000 26.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 463.000 743.000 1.131.000 1.570.000
Sum omløpsmidler 228.000 540.000 781.000 1.157.000 1.596.000
Sum eiendeler 8.349.000 8.407.000 10.975.000 10.909.000 7.770.000
Sum opptjent egenkapital 3.954.000 3.844.000 3.858.000 3.791.000 3.708.000
Sum egenkapital 4.054.000 3.944.000 3.958.000 3.891.000 3.808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 191.000 241.000 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.063.000 4.165.000 6.007.000 5.973.000 2.812.000
Leverandørgjeld 1.000 40.000 0 0 0
Betalbar skatt 38.000 67.000 22.000 27.000 132.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.092.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 191.000 191.000 987.000 1.017.000 1.017.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 299.000 1.009.000 1.044.000 1.149.000
Sum gjeld og egenkapital 8.348.000 8.408.000 10.974.000 10.908.000 7.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 241.000 -228.000 113.000 447.000
Likviditetsgrad 1 1 1.8 0.8 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1.8 0.8 1.1 1.4
Soliditet 48.6 46.9 36.1 35.7 49.0
Resultatgrad 30.4 78.8 46.5 80.7 63.3
Rentedekningsgrad 0.7 7.2 1.4 1.8 4.7
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.8 1.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 3.2 19.1 2.9 2.2 8.0
Signatur
11.12.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.12.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex