Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørensen & Moen Bygg As
Juridisk navn:  Sørensen & Moen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40106235
Industritoppen 13 Industritoppen 13 Fax:
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 996546438
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 1/25/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapstjenester AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.11%
Resultat  
  
48.34%
Egenkapital  
  
10.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.397.000 32.034.000 26.785.000 28.454.000 22.523.000
Resultat: 626.000 422.000 205.000 234.000 658.000
Egenkapital: 1.819.000 1.646.000 1.517.000 1.364.000 1.186.000
Regnskap for  Sørensen & Moen Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.397.000 32.034.000 26.785.000 28.454.000 22.523.000
Driftskostnader -39.425.000 -31.214.000 -26.254.000 -27.790.000 -21.684.000
Driftsresultat 972.000 821.000 531.000 663.000 838.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -347.000 -399.000 -326.000 -430.000 -181.000
Finans -347.000 -398.000 -326.000 -430.000 -179.000
Resultat før skatt 626.000 422.000 205.000 234.000 658.000
Skattekostnad -153.000 -93.000 -52.000 -57.000 -159.000
Årsresultat 473.000 329.000 153.000 178.000 499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.345.000 6.513.000 6.290.000 4.887.000 4.159.000
Sum omløpsmidler 9.116.000 7.926.000 5.926.000 4.694.000 4.768.000
Sum eiendeler 13.461.000 14.439.000 12.216.000 9.581.000 8.927.000
Sum opptjent egenkapital 1.719.000 1.546.000 1.417.000 1.264.000 1.086.000
Sum egenkapital 1.819.000 1.646.000 1.517.000 1.364.000 1.186.000
Sum langsiktig gjeld 3.617.000 4.016.000 4.355.000 2.224.000 2.465.000
Sum kortsiktig gjeld 8.025.000 8.777.000 6.344.000 5.992.000 5.277.000
Sum gjeld og egenkapital 13.461.000 14.439.000 12.216.000 9.580.000 8.928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.422.000 31.900.000 26.785.000 28.454.000 22.523.000
Andre inntekter -25.000 135.000 0 0 0
Driftsinntekter 40.397.000 32.034.000 26.785.000 28.454.000 22.523.000
Varekostnad -26.297.000 -19.544.000 -15.931.000 -19.671.000 -14.316.000
Lønninger -10.333.000 -9.052.000 -8.137.000 -6.336.000 -5.563.000
Avskrivning -382.000 -415.000 -361.000 -283.000 -231.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.413.000 -2.203.000 -1.825.000 -1.500.000 -1.574.000
Driftskostnader -39.425.000 -31.214.000 -26.254.000 -27.790.000 -21.684.000
Driftsresultat 972.000 821.000 531.000 663.000 838.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -347.000 -399.000 -326.000 -430.000 -181.000
Finans -347.000 -398.000 -326.000 -430.000 -179.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 0 0 -300.000
Årsresultat 473.000 329.000 153.000 178.000 499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.453.000 3.595.000 3.583.000 3.215.000 2.481.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 640.000 712.000 976.000 739.000 618.000
Sum varige driftsmidler 4.093.000 4.307.000 4.560.000 3.955.000 3.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 252.000 2.206.000 1.730.000 932.000 1.059.000
Sum anleggsmidler 4.345.000 6.513.000 6.290.000 4.887.000 4.159.000
Varebeholdning 897.000 897.000 901.000 516.000 460.000
Kundefordringer 7.527.000 6.586.000 4.579.000 3.531.000 3.926.000
Andre fordringer 363.000 143.000 117.000 205.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 301.000 329.000 441.000 310.000
Sum omløpsmidler 9.116.000 7.926.000 5.926.000 4.694.000 4.768.000
Sum eiendeler 13.461.000 14.439.000 12.216.000 9.581.000 8.927.000
Sum opptjent egenkapital 1.719.000 1.546.000 1.417.000 1.264.000 1.086.000
Sum egenkapital 1.819.000 1.646.000 1.517.000 1.364.000 1.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 11.000 14.000 132.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.073.000 2.740.000 640.000 1.440.000 1.232.000
Sum langsiktig gjeld 3.617.000 4.016.000 4.355.000 2.224.000 2.465.000
Leverandørgjeld 2.042.000 2.693.000 2.109.000 2.550.000 2.132.000
Betalbar skatt 162.000 95.000 55.000 174.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 2.153.000 1.806.000 1.813.000 957.000 949.000
Utbytte -300.000 -200.000 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.295.000 1.243.000 1.727.000 872.000 513.000
Sum kortsiktig gjeld 8.025.000 8.777.000 6.344.000 5.992.000 5.277.000
Sum gjeld og egenkapital 13.461.000 14.439.000 12.216.000 9.580.000 8.928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.091.000 -851.000 -418.000 -1.298.000 -509.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8
Soliditet 13.5 11.4 12.4 14.2 13.3
Resultatgrad 2.4 2.6 2 2.3 3.7
Rentedekningsgrad 2.8 2.1 1.6 1.5 4.6
Gjeldsgrad 6.4 7.8 7.1 6 6.5
Total kapitalrentabilitet 7.2 5.7 4.3 6.9 9.4
Signatur
13.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex